wtorek, 22 maj 2018 20:45

Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł w skali roku. Podatnik chcący korzystać z tej preferencji musi pamiętać o prawidłowym wyliczeniu obrotu uprawniającego do zwolnienia. Dowiedz się, czy do kwoty tej wlicza się m.in. obrót z czynności zwolnionych z kas przedmiotowo oraz szczególnych czynności, takich jak np. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek.

Aktualne przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej określają dwie zasadnicze formy preferencji w tym zakresie: zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 r. przysługujące ze względu na wysokość obrotu podatnika (zwolnienie podmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

 

Regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Należy przy tym pamiętać, iż obowiązuje ono tylko do końca 2018 r.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, zwolnienie z kas przysługuje podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył limitu w wysokości 20.000 zł netto. Należy przy tym uwzględniać wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Do całości obrotu dla określenia prawa do zwolnienia nie wlicza się obrotu ze sprzedaży dokonanej na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, przy wyliczaniu kwoty uprawniającej do zwolnienia z kas w 2018 r. nie wlicza się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do tego aktu prawnego. Wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą.

 

Limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży. Należy wziąć pod uwagę okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku kalendarzowego.

Opisane powyżej zasady wyliczania obrotu dotyczą także podatników rozpoczynających sprzedaż, którym przysługuje w 2018 r. limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy.

 

Więcej o sposobie wyliczenia limitu proporcjonalnego w 2018 r. czytaj TUTAJ

 

Zwolnienie podmiotowe i inne zwolnienia – jak wyliczyć limit

Zdarza się, iż przedsiębiorca spełnia warunki do korzystania z dwóch (lub więcej) różnych zwolnień z kasy fiskalnej. Na przykład prowadzi sprzedaż wysyłkową, która spełnia warunki określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Korzysta też ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ jego obrót nie przekracza przysługującego mu limitu. Do momentu, w którym przekroczy limit, nie musi mieć kasy fiskalnej, nawet gdy nie wszystkie wykonywane czynności spełniają warunki określone w poz. 38 dla sprzedaży wysyłkowej.

 

Przedsiębiorcy może nasunąć się pytanie, w jaki sposób powinien wyliczyć obrót dla ustalenia prawa do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – z uwzględnieniem obrotu z czynności zwolnionych (w powyższym przykładzie jest to sprzedaż wysyłkowa), czy nie.

Aby to ustalić, należy wziąć pod uwagę art. 111 ust. 1a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, ustalenie kwoty uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z kasy wymaga zsumowania całej sprzedaży netto dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wyjątkiem jest jedynie obrót z omówionych wcześniej czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika. Nie można wyłączać z tej kwoty obrotu ze sprzedaży pozostałych usług i towarów, które na mocy rozporządzenia zostały zwolnione z kas przedmiotowo. Dotyczy to wszystkich innych czynności wymienionych w obu częściach załącznika do tego aktu prawnego.

Jeśli więc podatnik z omawianego przykładu prowadzi sprzedaż wysyłkową, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas wylicza obrót całościowy. Jeśli natomiast przekroczy limit, będzie musiał wprowadzić kasę w działalności w ciągu 2 miesięcy. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył przysługujący mu limit. Przedsiębiorca ten wciąż może korzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej – nie musi rejestrować na kasie czynności, które spełnią warunki określone w poz. 38 załącznika.

 

Kiedy nie można korzystać ze zwolnienia podmiotowego

Należy pamiętać, iż ze zwolnienia z kas w 2018 r. przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów nie mogą korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Wyłączone ze zwolnień z kas są m.in. usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi związane z wyżywieniem, jak również sprzedaż sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych itp.

Wykonanie choćby jednorazowo czynności wymienionej w § 4 ust. 1 rozporządzenia pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z kas. Jeśli wykonuje on także czynności niewymienione w tym przepisie, musi ewidencjonować na kasie całość sprzedaży. Tak naprawdę w przypadku czynności wyłączonych ze zwolnień z kas urządzenie fiskalne należy wprowadzić jeszcze przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 147 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2018 20:53

Artykuły powiązane

 • Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r. Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r.

  Fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne – to tylko niektóre grupy zawodowe, które według obowiązujących przepisów muszą mieć kasę fiskalną bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Sprawdź, o jakie czynności katalog wyłączeń ze zwolnień z kas został rozszerzony w 2018 r., kiedy trzeba wprowadzić urządzenie w działalności i dlaczego jest to takie ważne, aby zrobić to w terminie.

 • Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r. Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną, tak jak każdy inny podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienia z kas fiskalnych określone są w osobnym rozporządzeniu – z preferencji tej w 2018 r. mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży. Podatnik zwolniony z VAT może też uzyskać ulgę do 700 zł na zakup urządzenia – w tym celu musi m.in. złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek.

 • Ulga na zakup kasy fiskalnej online Ulga na zakup kasy fiskalnej online

  Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie oraz podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na kasy online’owe. Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.

 • Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r. Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Nawet posiadacz kasy fiskalnej w niektórych okolicznościach nie musi rejestrować na niej sprzedaży. Dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zapłatę otrzyma przelewem na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z zapłatą na rachunek oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w przepisach. Sprawdź, czy możesz z tych zwolnień korzystać w 2018 r.

 • Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca świadczący płatne usługi parkingowe w pewnych okolicznościach może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Aktualne przepisy dają taką możliwość m.in. w przypadku sprzedaży biletów przez parkomaty lub inne urządzenia samoobsługowe. Sprawdź, w jakich okolicznościach usługi parkingowe nie muszą być rejestrowane na kasie i czy możliwy jest powrót do zwolnienia z kas, jeśli urządzenie to było już wcześniej stosowane w działalności.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany