czwartek, 17 maj 2018 19:54

Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Przedsiębiorca świadczący płatne usługi parkingowe w pewnych okolicznościach może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Aktualne przepisy dają taką możliwość m.in. w przypadku sprzedaży biletów przez parkomaty lub inne urządzenia samoobsługowe. Sprawdź, w jakich okolicznościach usługi parkingowe nie muszą być rejestrowane na kasie i czy możliwy jest powrót do zwolnienia z kas, jeśli urządzenie to było już wcześniej stosowane w działalności.

Płatne usługi parkingowe świadczone w wielu dużych miastach, miejscowościach turystycznych i nie tylko traktowane są jak wybawienie przez wielu kierowców. Za wygodę i bezpieczeństwo wielu z nich bez wahania decyduje się zapłacić nawet dość wysoką cenę. Z tego względu przedsiębiorcy coraz częściej decydują się świadczyć usługi parkingowe na posiadanych lub wynajmowanych terenach. Rozpoczynając tego typu działalność muszą pamiętać o przepisach regulujących kwestie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. W 2018 r. niektórzy podatnicy wciąż jednak mogą korzystać ze zwolnień z tego obowiązku – zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Zwolnienia z kas fiskalnych dla usług parkingowych w 2018 r.

Usługi parkingowe nie zostały wymienione we wspomnianym rozporządzeniu jako wyłączne ze zwolnień z kas fiskalnych – oznacza to, iż podatnicy je wykonujący mogą korzystać z określonych w tym akcie prawnym preferencji na takich samych zasadach jak wszyscy inni przedsiębiorcy.

 

Zwolnieniem obejmującym najszerszą grupę podatników jest zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych. Przysługuje ono na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kasy fiskalnej w działalności nie muszą stosować podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych liczy się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Podatnik rozpoczynający świadczenie usług parkingowych w 2018 r. może więc korzystać z tego zwolnienia. Musi jednak na bieżąco kontrolować łączną kwotę osiąganego obrotu. W przypadku przekroczenia limitu, ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną w działalności ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono przysługujący limit.

 

Przykład

Firma ABC rozpoczęła świadczenie usług parkingowych dnia 1 lutego 2018 r. Przysługujący jej limit proporcjonalny 18.301,37 zł (20.000 zł / 365 x 334 dni) obrotu przekroczyła dnia 8 maja 2018 r. Kasę fiskalną w działalności musi stosować począwszy od 1 sierpnia 2018 r.

 

Zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych dla usług parkingowych w 2018 r.

W pewnych okolicznościach usługi parkingowe mogą korzystać ze zwolnienia, które przysługuje na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia, a zostało określone w poz. 42 załącznika do tego aktu prawnego.

Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kas podlegają:

42

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

 

Jeśli więc usługi parkingowe świadczone są bez udziału czynnika ludzkiego, wyłącznie za pośrednictwem urządzenia obsługiwanego samodzielnie przez klienta, stosowanie kasy fiskalnej nie jest konieczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy płatność przyjmowana jest gotówką (w bilonie lub banknotach), czy w formie bezgotówkowej (przy spełnieniu warunku określonego w powyższym przepisie). Zwolnienie to przysługuje podatnikowi bez względu na wysokość rocznego obrotu.

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla usług parkingowych w 2018 r. nie będzie jednak miało zastosowania, jeśli bilety wydaje pracownik parkingu. W takim wypadku możliwe jest zastosowanie zwolnienia podmiotowego z kas, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu obrotu.

 

Zastosowanie zwolnienia po wprowadzeniu kasy na parkingu

Podatnicy, którzy na swoim parkingu stosowali już wcześniej kasę fiskalną, mogą zastanawiać się, czy mają prawo do powrotu do zwolnienia, jeśli ich usługi zaczęły spełniać wymagania określone w poz. 42 załącznika do rozporządzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce np. po modernizacji parkingu, gdy zdecydowano się zamiast obsługi parkingowych wprowadzić np. parkometry i oszczędzić w ten sposób na zatrudnieniu pracownika.

 

Powrót do zwolnienia z kasy fiskalnej dla usług parkingowych nie jest jednak możliwy. Tak wynika z § 8 ust. 3 rozporządzenia. W przepisie tym czytamy:

 • § 8
  (…)
  3. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 36, 41 lub 42 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

 

W takim wypadku konieczne jest wdrożenie rozwiązania, które będzie umożliwiało wydawanie klientom parkingu paragonów fiskalnych obok biletów wydawanych przez kasy samoobsługowe.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy i drukarki fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 4923 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 maj 2018 19:58

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.