poniedziałek, 02 lipiec 2018 19:59

Zmiany w działalności a prawidłowa nazwa firmy na paragonie fiskalnym

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Zamknięcie punktu sprzedaży i przeniesienie posiadanej kasy fiskalnej w nowe miejsce nie wymaga dokonywania odczytu pamięci fiskalnej – podatnik musi jednak dopełnić formalności związanych ze zmianą miejsca użytkowania kasy i zmienić zapisane dane w pamięci urządzenia. Inaczej jest z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową – w takim wypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Sprawdź, jak postępować z kasą fiskalną przy dokonaniu zmian w prowadzonej działalności.

Na użytkowniku kasy lub drukarki fiskalnej spoczywają różnego rodzaju obowiązki. Wśród nich można wymienić m.in. wydawanie paragonu fiskalnego klientowi do każdej transakcji, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych, dbanie o prawidłowość zaprogramowanych nazw towarów i usług wraz z przyporządkowanymi im stawkami VAT, drukowanie raportów dobowych i miesięcznych itp.

 

Właściciel urządzenia odpowiada także za prawidłowość zaprogramowanego nagłówka paragonu. Znajdują się w nim imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży (lub adres siedziby bądź miejsca zamieszkania podatnika w przypadku prowadzenia sprzedaży w miejscach niestałych), a także jego numer NIP.

 

W praktyce przedsiębiorstwa nierzadko wprowadzają zmiany w swoich działalnościach – zmieniają lub zamykają punkty sprzedaży, przekształcają jednoosobowe działalności w spółki itp. Z oczywistych względów zmieniają się wtedy powyższe dane. Przedsiębiorca powinien znać zasady postepowania w takich przypadkach.

 

Zmiana miejsca prowadzenia sprzedaży a dane na paragonie fiskalnym

Obowiązujące przepisy nie zabraniają podatnikowi zmienić miejsca użytkowania kasy fiskalnej – urządzenie może zostać przeniesione do innego punktu sprzedaży. Konieczne w takim wypadku jest dopełnienie formalności, o których mowa w § 14 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

W przepisach tych czytamy:

5. Podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. W przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.
7. Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

 

 

W zgłoszeniu aktualizacyjnym danych dotyczących kasy, którego wzór zamieszczono w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podaje się nie tylko dane identyfikacyjne podatnika, ale także miejsce instalacji kasy oraz nazwę placówki.

W przypadku zmiany miejsca użytkowania kasy wystarczy więc złożyć odpowiedni dokument do urzędu skarbowego oraz zmienić dane wpisane do książki kasy i zaprogramowane w pamięci urządzenia fiskalnego, które znajdują się w nagłówku paragonu. Podatnik nie musi dokonywać odczytu pamięci fiskalnej ani wymieniać kasy na nową. Nie zmienia się bowiem numer NIP, pod którym działa dana firma.

 

Przekształcenie firmy w spółkę handlową a dane na paragonie fiskalnym

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą ma prawo do przekształcenia działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.). Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w takim wypadku należy przez okres co najmniej roku podawać nazwę poprzedniej firmy obok nazwy nowej, z oznaczeniem „dawniej”. Dotyczy to sytuacji, w których zmiana brzmienia nazwy firmy nie polega wyłącznie na zmianie oznaczenia wskazującego na charakter spółki lub identyfikującego formę spółki przekształconej.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.), spółka powstała w wyniku przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy zyskuje nowy Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer NIP nie przechodzi bowiem na spółkę w takim wypadku.

 

Spółka przekształcona występuje do urzędu skarbowego o nadanie jej własnego numeru NIP. Nie może posługiwać się NIP-em przedsiębiorstwa osoby fizycznej istniejącego przed przekształceniem. W związku z tym nie może też drukować paragonów fiskalnych ze „starymi” danymi w nagłówku. Konieczne jest zaprogramowanie nowych danych firmy w pamięci kasy fiskalnej.

Kasa rejestrująca podczas fiskalizacji ma zapisywany w pamięci numer NIP podatnika. Czynność ta jest jednorazowa i nieodwracalna. O ile dane takie jak nazwa firmy czy adres punktu sprzedaży można zmienić, o tyle w przypadku numeru NIP jest to niemożliwe. Konieczne jest dokonanie odczytu pamięci fiskalnej, zgodnie z procedurą określoną w § 15 rozporządzenia w sprawie kas. Następnie w kasie musi zostać wymieniona pamięć fiskalna. Często korzystniejszym finansowo rozwiązaniem okazuje się zakup zupełnie nowej kasy.

 

Taki stan rzeczy potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2013 r., nr IPPP2/443-287/13-2/DG. Wskazał on, iż w takich okolicznościach "(...) konieczne jest dokonanie odczytu kas rejestrujących w zakresie sprzedaży prowadzonej przez podatnika będącego osobą fizyczną. Konsekwencją (...) powołanych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników będzie również wprowadzenie do kas danych dotyczących spółki z o.o. W związku z powyższym Spółka z o.o. powstała wskutek przekształcenia Wnioskodawcy nie będzie mogła użytkować kas rejestrujących Wnioskodawcy bez dokonania z nich odczytu zarejestrowanej przez Stronę sprzedaży i wprowadzeniu danych dotyczących podmiotu przekształconego. (...)".

 

Zobacz też: Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r.

 

Drukarki fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 82 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 lipiec 2018 21:47

Artykuły powiązane

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.

 • Kasy fiskalne online już wkrótce! Opublikowano nowe rozporządzenie techniczne 2018 Kasy fiskalne online już wkrótce! Opublikowano nowe rozporządzenie techniczne 2018

  Emitują zarówno paragony papierowe, jaki i e-paragony, obowiązkowo posiadają interfejs do terminala płatniczego, łączą się z Centralnym Repozytorium Kas – takie właśnie będą nowe kasy fiskalne. Opublikowanie nowego rozporządzenia technicznego otworzy producentom kas drogę do uzyskiwania homologacji dla zupełnie nowego typu urządzeń – kas fiskalnych online.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy. 

 • Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r. Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r.

  Fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne – to tylko niektóre grupy zawodowe, które według obowiązujących przepisów muszą mieć kasę fiskalną bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Sprawdź, o jakie czynności katalog wyłączeń ze zwolnień z kas został rozszerzony w 2018 r., kiedy trzeba wprowadzić urządzenie w działalności i dlaczego jest to takie ważne, aby zrobić to w terminie.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany