wtorek, 28 sierpień 2018 12:17

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Zasada ta została określona w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit ten wylicza się w proporcji do okres jej prowadzenia. Należy przy tym wziąć pod uwagę okres od dnia wykonania pierwszej czynności, do końca roku.

Przekroczenie limitu skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności – podatnik ma na to 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Ponowne rozpoczęcie działalności a zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy w poprzednich latach zamknęli działalność gospodarczą, nieraz zastanawiają się, czy po jej ponownym otwarciu mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawa jest oczywista, jeśli obroty podatnika w żadnym roku wykonywania działalności nie przekroczyły limitu – w takim wypadku możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności.

 

Prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej nie przysługuje jednak podmiotom wykonującym czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Przed ponownym rozpoczęciem działalności należy sprawdzić, czy wykonywana czynność nie znalazła się w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas. Jest to tym bardziej istotne, iż w ostatnich latach został on istotnie rozszerzony, m.in. o usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

 

Korzystanie ze zwolnienia po likwidacji kasy

Inaczej przedstawia się sytuacja podatników, którzy przed zamknięciem działalności gospodarczej byli użytkownikami kasy fiskalnej. W momencie likwidacji firmy urządzenie musieli zgłosić do odczytu pamięci fiskalnej, którą wykonuje uprawniony serwisant w obecności pracownika urzędu skarbowego. Przepisy nie wskazują wprost, czy w takim wypadku otwarcie kolejnej firmy daje podatnikowi prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Pomocne okazują się jednak interpretacje indywidualne organów podatkowych, które są jednogłośne w tej kwestii.

 

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę zasadę określoną w § 3 ust. 2 rozporządzenia:

3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

(...)

2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

 

Organy podatkowe uznają, iż likwidacja działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie jej wykonywania – nawet o zupełnie innym profilu – powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem. Oznacza to, iż przedsiębiorca nie ma prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozpoczęcie działalności wymaga więc od niego wprowadzenia nowej kasy i rejestrowania sprzedaży za jej pomocą – i to już od pierwszej czynności.

Powyższe stanowisko zajęli m.in.  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-903/15-2/AKr. oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.314.2017.2.EW.

 

Prawo do innych zwolnień z kasy fiskalnej w 2018 r.

Należy przy tym pamiętać, iż zwolnienie podmiotowe nie jest jedynym zwolnieniem z kasy fiskalnej, z którego mogą korzystać podatnicy. Niezależnie od wysokości obrotu przedsiębiorcy, nie musi on rejestrować za pomocą urządzenia fiskalnego czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

 

W II części tego załącznika wymieniono m.in. zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z zapłatą na rachunek. Na kasie nie trzeba też rejestrować sprzedaży wysyłkowej, jeśli zapłata nastąpiła w całości na rachunek bankowy podatnika. Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z tych zwolnień z kas wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych dla każdego z nich.

 

Szukasz kasy fiskalnej w Warszawie? Zobacz naszą ofertę!

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 5121 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 sierpień 2018 12:29

Artykuły powiązane

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.