czwartek, 27 wrzesień 2018 09:37

Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

Sprzedaż internetowa z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Zaufanie do e-sklepów i portali aukcyjnych jest obecnie zdecydowanie większe niż jeszcze kilka lat temu. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż wysyłkową. Inni właśnie w ten sposób rozpoczynają działalność – zakładają sklepy internetowe, towar trzymają np. w prywatnym lokalu, a całą obsługę wykonują samodzielnie. Dzięki temu minimalnym nakładem środków są w stanie szybko rozkręcić działalność.

Zakładając sklep internetowy należy pamiętać, iż sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Taka ogólna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od zasady tej są jednak wyjątki – jeden z nich dotyczy właśnie sprzedaży wysyłkowej.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sklepu internetowego w 2018 r.

Aktualne wytyczne dotyczące możliwości korzystania ze zwolnień z kas zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Podatnik prowadzący sprzedaż wysyłkową nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r., jeśli dokonywane przez niego transakcje spełniają warunki określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

 

Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kas fiskalnych w 2018 r. podlega:

38

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Należy przy tym pamiętać, iż możliwość korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej uzależniona jest od spełniona wszystkich powyższych warunków.

Ponadto zwolnieniu z ewidencjonowania na kasie podlega konkretna czynność, a nie cała sprzedaż podatnika. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca nie musi wystawiać paragonu w przypadku transakcji spełniającej powyższe warunki, jednak będzie podlegał takiemu obowiązkowi, jeśli jakaś transakcja wszystkich tych wymogów nie spełni.

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej nie będzie przysługiwało, jeśli np. nabywca odbierze towar osobiście lub dokona zapłaty w całości lub w części gotówką.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r.

Niezależnie od tego, czy każda sprzedaż podatnika spełnia wymogi do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, możliwe jest także korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

 • 3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

  1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

  2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

W przypadku przekroczenia określonego w powyższym przepisie limitu, zwolnienie traci moc upływie dwóch miesięcy – termin ten liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył przysługujący mu limit.

Należy pamiętać, iż podatnik prowadzący sprzedaż wysyłkową, niespełniający warunków do zwolnienia podmiotowego może nie posiadać kasy fiskalnej wyłącznie wtedy, gdy wszystkie wykonywane przez niego czynności spełniają wymogi określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Nie może więc m.in. dopuścić do sytuacji, gdy nabywca odbierze towar osobiście lub dokona jakiejkolwiek zapłaty gotówką. Z tego względu wielu właścicieli sklepów internetowych wprowadza kasy fiskalne w działalności – mimo iż teoretycznie mogliby korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

 

Paragon fiskalny dołączany do przesyłki z towarem to dla klienta dowód uczciwości i rzetelności sklepu internetowego. Dokument ten stanowi podstawę do złożenia ewentualnej reklamacji czy dokonania zwrotu. Konsumenci są dziś coraz bardziej świadomi i cenią sobie takie podejście sprzedawcy. Z tego względu wielu podatników prowadzących sklepy internetowe ma kasy fiskalne i rejestruje za ich pomocą każdą sprzedaż. Rozwiązanie to jest też praktyczniejsze z formalnego punktu widzenia – nie wymaga bowiem prowadzenia odrębnej ewidencji sprzedaży zwolnionej z obowiązku rejestrowania na kasie.

 

Kiedy sklep internetowy nie może korzystać ze zwolnienia z kas w 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas wyznacza katalog czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu podatnika oraz innych czynników. Oznacza to, iż sprzedający je przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne, nawet jeśli dokonują dostawy towarów w systemie wysyłkowym, a ich sprzedaż spełnia warunki, o których mowa w poz. 38 załącznika.

Czynności, które muszą być obowiązkowo rejestrowane na kasie, wymieniono w § 4 rozporządzenia. Wśród nich znalazła się m.in. dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, a także sprzętu fotograficznego, dostawa perfum i wód toaletowych czy dostawa części do silników.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 5224 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 wrzesień 2018 09:57

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

  Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.