środa, 14 sierpień 2019 11:06

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

Pomysł wprowadzenia wymogu wystawiania faktur wyłącznie do paragonów zawierających numer NIP nabywcy pojawił się ponad 2 lata temu. Od 2017 r. zmieniały się koncepcje rządu na nowe przepisy. Dziś jednak znamy już zarówno ich ostateczne brzmienie, jak i termin wprowadzenia zmian. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta. Czeka już tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Zmiany zostaną wprowadzone w art. 106b ustawy o VAT, do którego zostanie dodany ust. 5. Przepis ten zyska następujące brzmienie:

Art. 106b

(…)

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Obowiązkowy dodatkowy element na paragonie, do którego może zostać wystawiona faktura, to wymóg obejmujący wszystkie branże. Twórcy ustawy nowelizacyjnej przewidzieli też rozwiązanie dla podatników użytkujących kasy fiskalne starszego typu – nieposiadające technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Sprzedawca, który zostanie poinformowany o potrzebie umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie, wydrukuje klientowi od razu fakturę. Nie ewidencjonuje więc takiej sprzedaży na kasie – postępuje tak samo jak w przypadku każdej innej transakcji na rzecz podmiotu gospodarczego.

Nowe przepisy nie zmuszą podatników do wymiany kas fiskalnych. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie posiadaczy urządzeń dysponujących techniczną możliwością wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie.

 

Kary za brak numeru NIP nabywcy na paragonie

Nie obędzie się też bez sankcji za niedostosowanie się do nowych przepisów. Regulacje w tym zakresie znajdą się w art. 106b ust. 6 i 7 ustawy o VAT. Podatnik, który wystawi fakturę do paragonu nieposiadającego numeru NIP nabywcy, musi liczyć się z konsekwencją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Sankcja nie ominie też nabywcy. Jeśli ujmie on taką fakturę w ewidencji, organ podatkowy nałoży na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku wykazanego na takiej fakturze. Regulacje w tym zakresie znajdą się w art. 109a znowelizowanej ustawy o VAT. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Celem ustawodawcy jest przeciwdziałanie nadużyciom, o których administracja skarbowa otrzymuje sygnały już od wielu lat. Chodzi o wystawianie tzw. pustych faktur, czyli faktur do paragonów dokumentujących transakcje, które nie były udziałem podatnika. Proceder taki jest szczególnie częsty na stacjach paliw i w składach budowlanych. Zdarzają się też sytuacje, gdy przedsiębiorca przez cały miesiąc zbiera paragony np. od rodziny i znajomych, by na koniec miesiąca poprosić o zbiorczą fakturę np. na stacji benzynowej. Nowe przepisy mają ukrócić tego typu nieuczciwe praktyki.

Planowane terminy wejścia w życie zmian w przepisach przesuwane były kilka razy.

Ostatecznie nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została ostatecznie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1520. Nowe przepisy w omówionym kształcie wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online – Poradnik

 

Szukasz nowej kasy fiskalnej w Warszawie? Zobacz naszą ofertę!

Czytany 3506 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 sierpień 2019 19:01

Artykuły powiązane

 • Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować? Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować?

  Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną. Sprawdź, jak ujmować dane z takiej sprzedaży w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach nie można wystawić faktury lub faktury zbiorczej do paragonów z NIP-em nabywcy.

 • Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020? Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

  Wraz z nową strukturą JPK_V7 weszły też w życie nowe oznaczenia. Jedno z nich dotyczy faktur do paragonów z kasy fiskalnej. Sprawdź, w jakim okresie i jak prawidłowo ująć je w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, czy takie same zasady dotyczą paragonów będących fakturami uproszczonymi.

 • Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy? Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy?

  Od początku roku faktura dla podmiotu gospodarczego może być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Czy dotyczy to wyłącznie transakcji z czynnymi podatnikami VAT, czy obejmuje też sprzedaż dla podatników zwolnionych z VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.

 • Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r. Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r.

  Wystawiasz faktury do paragonów dla przedsiębiorców? Pamiętaj, że w 2020 r. możesz to zrobić tylko gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy! W przeciwnym razie grożą ci surowe kary. Sprawdź, jak traktować faktury wystawiane konsumentom i co zrobić z kasami bez funkcji wydruku numeru NIP nabywcy.