niedziela, 11 sierpień 2019 20:13

Ulga na kasę fiskalną: Kto ma do niej prawo od 1 maja 2019 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Planujesz zakup swojej pierwszej kasy fiskalnej i chcesz skorzystać z ulgi do 700 zł? Uważaj! Od 1 maja 2019 r. możliwość dokonania odliczenia została ograniczona wyłącznie do jednego typu kas! Wprowadzono też przepis, zgodnie z którym ulgę trzeba zwrócić m.in. przy niedostosowaniu się do wymogu zapewnienia urządzeniu połączenia z CRK.

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących kas fiskalnych online, zmieniły się zasady dotyczące ulgi na zakup tego urządzenia. Ministerstwo Finansów nie wprowadziło obowiązkowej wymiany kas dla wszystkich podatników – wymóg ten objął jedynie wybrane branże. Przewidziano jednak system zachęt do zakupu urządzeń nowego typu – przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

 

Jedną z takich zachęt jest ograniczenie możliwości odliczenia kwoty na zakup kasy lub uzyskania zwrotu na rachunek wyłącznie do kas fiskalnych online. Od 1 maja 2019 r. z ulgi do 700 zł na kasę fiskalną skorzystają więc wyłącznie przedsiębiorcy wprowadzający do działalności kasy online’owe.

 

Ulga na kasę fiskalną od 1 maja 2019 r.

Zmiany zostały wprowadzone w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia lub zwrotu 90% ceny zakupu kasy (nie więcej niż 700 zł) mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas, o których mowa w art. 111 ust. 6a tego aktu prawnego. W przepisie tym czytamy:

6a. Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Ulga przysługuje więc wyłącznie przy zakupie kas online’owych, zapewniających połączenie z systemem CRK. Nie skorzystają z niej podatnicy nabywający tradycyjne urządzenia z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

Ulga na kasę fiskalną w 2019 r.

Skorzystają z niej podatnicy, którzy:

 1. Do 30.04.2019 zakupili kasę fiskalną z elektroniczną lub papierową kopią paragonu i po raz pierwszy rozpoczynają ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie;
 2. Do 30.04.2019 zakupili kasę fiskalną z elektroniczną lub papierową kopią paragonu i po raz pierwszy rozpoczynają ewidencjonowanie – dobrowolnie, pomimo braku obowiązku;
 3. Zakupili kasę online i po raz pierwszy rozpoczynają ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie lub dobrowolnie, pomimo braku obowiązku;
 4. Wymieniają kasy na urządzenia online w terminach określonych ustawą – dotyczy branż zobowiązanych do stosowania kas online’owych.

 

Nie skorzystają z niej podatnicy, którzy:

 1. Po 30.04.2019 zakupili kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu – ulga im nie przysługuje, nawet jeśli jest to ich pierwsza kasa;
 2. Dobrowolnie wymieniają kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasę online (dot. branż niewymienionych w ustawie jako zobowiązane do wymiany kas);
 3. Rozpoczną ewidencjonowanie z naruszeniem warunków określonych w przepisach, w szczególności dotyczy to nieterminowej instalacji kasy.

 

Należy też pamiętać, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820), ulga przysługuje wyłącznie na kasę fiskalną online posiadającą ważną homologację. Podatnik musi też posiadać fakturę dokumentującą zakup kasy oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

 

Zwrot ulgi na kasę fiskalną w 2019 r.

W art. 6 ustawy zmieniającej znalazł się zapis, zgodnie z którym podatnicy wymieniający kasy na urządzenia online’owe ze względu na nałożony na nich obowiązek (czyli m.in. mechanicy, wulkanizatorzy, stacje paliw itp.), nie muszą zwracać ulgi, z której wcześniej skorzystali na zakup kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Konieczność zwrotu nie występuje, nawet jeśli od rozpoczęcia ewidencji na tej kasie nie minęły 3 lata.

Od 1 maja 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu ulgi na kasę. Wprowadzono dodatkowy ważny warunek, jaki musi być spełniony, aby podatnik zachował prawo do takiego odliczenia. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania naruszy obowiązek zapewniania urządzeniu połączenia z Centralnym Repozytorium Kas.

 

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia, ulgę należy zwrócić, jeśli podatnik w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie:

 • Zakończy działalność gospodarczą;
 • Nie podda kasy w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonanemu przez właściwy serwis;
 • Trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną online czytaj w Poradniku

 

Zobacz naszą ofertę – KASY FISKALNE ONLINE

Czytany 226 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 11 sierpień 2019 20:47

Artykuły powiązane

 • Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r. Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r.

  Podobnie jak obecnie, nowa ulga na kasę fiskalną ma wynosić maksymalnie 700 zł za każde urządzenie. Skorzystają z niej zarówno nowi użytkownicy, jak i podatnicy wymieniający kasy na online’owe ze względu na wymóg ustawy. Sprawdź, jakie są nowe przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną online w 2019 r. Dowiedz się też, jak w nowym stanie prawnym będziemy dokonywać odliczenia w deklaracji VAT i kto straci prawo do ulgi na kasę online’ową.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r.

  Kwestie związane z dokonywaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a co za tym idzie także stosowania kas fiskalnych, uregulowane zostały w kilku różnych aktach prawnych. Ogólne zasady używania urządzeń rejestrujących w działalności znajdują się w ustawie o VAT. Bardziej szczegółowe wytyczne określono w osobnych rozporządzeniach.

 • Jak w 2015, 2016, 2017, 2018 i do 30.04.2019 r. otrzymać zwrot ulgi na kasę fiskalną? Jak w 2015, 2016, 2017, 2018 i do 30.04.2019 r. otrzymać zwrot ulgi na kasę fiskalną?

  Zakup kasy fiskalnej dla każdego przedsiębiorcy może okazać się sporym wydatkiem. W 2015 roku rozszerzono katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas, w związku z czym obowiązek instalacji tego urządzenie obejmie ogromną grupę podatników. Z naszego poradnika dowiesz się, kto może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, w jaki sposób ją otrzymać lub rozliczyć oraz jak nie stracić do niej prawa w kolejnych latach.