piątek, 03 lipiec 2020 08:25

Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Od początku roku faktura dla podmiotu gospodarczego może być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Czy dotyczy to wyłącznie transakcji z czynnymi podatnikami VAT, czy obejmuje też sprzedaż dla podatników zwolnionych z VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie.

Przepisy dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. Mimo iż obowiązują już ponad pół roku, wciąż wzbudzają wątpliwości interpretacyjne przedsiębiorców. Początkowo pytania dotyczyły zakresu nabywców, dla których można wystawić fakturę wyłącznie do paragonów z numerem NIP. Pojawiły się m.in. opinie, iż wymóg ten obowiązuje także w przypadku nabywców będących osobami fizycznymi. Ten błąd szybko skorygowano. W ostatnim czasie pojawiło się pytanie o konieczność posiadania paragonu z numerem NIP przed podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.

 

Wystawianie faktur do paragonów z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna zasadniczo służy do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Natomiast sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych powinna być dokumentowana fakturami. Przepisy nie zabraniają jednak wystawienia paragonu dla przedsiębiorcy.

Paragon z kasy fiskalnej dla przedsiębiorcy może być fakturą uproszczoną, jeśli zawiera numer NIP nabywcy. Dotyczy to transakcji na łączną kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Taka faktura jest pełnowartościowym dowodem księgowym, może być kosztem podatkowym, a naliczony na niej VAT podlega odliczeniu.

Przedsiębiorca może też otrzymać paragon z jego numerem NIP, a następnie zażądać wystawienia faktury do takiego dokumentu. To często stosowana praktyka np. na stacjach benzynowych, w składach budowlanych czy w hurtowaniach – przedsiębiorca zbiera paragony z całego miesiąca, a potem prosi o wystawienie do nich jednej faktury zbiorczej.

Jeśli kasa fiskalna nie posiada technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu, sprzedawca wystawi nabywcy od razu fakturę.

 

Faktura do paragonu z kasy fiskalnej dla nieVAT-owca

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Zasada ta została określona w art. 106b ust. 5 ustawy o VAT:

Art. 106b

(…)

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, obowiązek wystawiania faktury do paragonu wyłącznie z NIP-em nabywcy dotyczy sprzedaży na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej. Obejmuje więc zarówno nabywców będących czynnymi podatnikami VAT, jak i podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. Nie obejmuje natomiast konsumentów. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktura może zostać wystawiona do paragonu z kasy fiskalnej, nawet jeśli nie zawiera on numeru NIP nabywcy.

 

Ważne!

Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy dokument ten posiada nr NIP nabywcy w części fiskalnej. Dotyczy to zarówno nabywców będących czynnymi podatnikami VAT, jak i nieVAT-owców.

 

Zobacz też: Przegląd kasy fiskalnej podczas pandemii

Czytany 10187 razy

Artykuły powiązane

 • Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować? Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować?

  Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną. Sprawdź, jak ujmować dane z takiej sprzedaży w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach nie można wystawić faktury lub faktury zbiorczej do paragonów z NIP-em nabywcy.

 • Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020? Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

  Wraz z nową strukturą JPK_V7 weszły też w życie nowe oznaczenia. Jedno z nich dotyczy faktur do paragonów z kasy fiskalnej. Sprawdź, w jakim okresie i jak prawidłowo ująć je w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, czy takie same zasady dotyczą paragonów będących fakturami uproszczonymi.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.

 • Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r. Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r.

  Wystawiasz faktury do paragonów dla przedsiębiorców? Pamiętaj, że w 2020 r. możesz to zrobić tylko gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy! W przeciwnym razie grożą ci surowe kary. Sprawdź, jak traktować faktury wystawiane konsumentom i co zrobić z kasami bez funkcji wydruku numeru NIP nabywcy.

 • Kasa bez NIP – czy trzeba wymieniać kasy bez opcji wydruku NIP nabywcy? Kasa bez NIP – czy trzeba wymieniać kasy bez opcji wydruku NIP nabywcy?

  Nie wszystkie kasy mogą spełnić nowy warunek ustawodawcy. Nie wszystkie bowiem mają techniczną możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Jak postępować w takiej sytuacji? Sprawdź, czy kasę można w jakiś sposób zaktualizować i czy konieczna jest wymiana starych modeli urządzeń.