wtorek, 25 sierpień 2020 21:57

Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Sposób uzyskania wsparcia finansowego przy zakupie kasy fiskalnej zależy od statusu VAT podatnika. Ulga na kasę online dla nieVAT-owca trafi na jego konto bankowe. Sprawdź, jak powinien wyglądać wniosek o uzyskanie przysługującej kwoty.

Zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej to spore ułatwienie, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać za jedno urządzenie, to 700 zł. Przy czym należy pamiętać, iż obecnie ulga taka przysługuje wyłącznie przy zakupie kas online’owych. Z prawa tego mogą korzystać podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie (ze względu na ciążący na nich obowiązek lub dobrowolnie), a także wykonujący czynności wymienione w ustawie, zobowiązujące do wymiany kas na online’owe.

 

Ulga na kasę online dla nieVAT-owca

Kwota ulgi na kasę oraz warunki jej uzyskania są jednolite dla wszystkich podatników. Natomiast sposób jej otrzymania zależy od statusu VAT przedsiębiorcy. Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji VAT za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, bądź za okresy kolejne. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Wniosek taki można złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Należy przy tym pamiętać, iż warunkiem uzyskania ulgi jest zapłata całości należności wynikającej z faktury za kasę.

 

Przepisy nie określają ujednoliconego wzoru wniosku o ulgę na kasę online dla nieVAT-owca. Precyzują natomiast, jakie dane powinny znaleźć się w tym dokumencie. W § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) czytamy:

§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Kiedy uzyskam zwrot ulgi na kasę?

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, po otrzymaniu wniosku od podatnika, urząd skarbowy ma 25 dni na dokonanie zwrotu ulgi na wskazany przez niego numer rachunku. Warto przy tym pamiętać, iż zachowanie prawa do ulgi na kasę wymaga m.in. pamiętania o okresowych przeglądach technicznych. Jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania przedsiębiorca zapomni o przeglądzie, zamknie działalność, trwale zaprzestanie używania kasy, nie zapewni kasie połączenia z CRK itp., będzie musiał zwrócić uzyskane kwoty. Szczegółowa lista czynności pozbawiających podatnika prawa do ulgi znajduje się w art. 111 ust. 6 ustawy i § 5 rozporządzenia.

 

Więcej o uldze na kasę online w 2020 r. czytaj w Poradniku

Czytany 138 razy

Artykuły powiązane

 • Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

  Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.

 • Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej

  Coraz więcej przedsiębiorców musi stosować kasy fiskalne od samego początku prowadzenia działalności. Wielu z nich korzysta z ulgi na zakup kasy – koszt sprzętu staje się bardziej przystępny dla startującego biznesu! A co, jeśli sytuacja podatnika będzie wymagać przerwania sprzedaży i zawieszenia działalności gospodarczej? Czy konieczny jest wówczas zwrot ulgi na kasę?

 • Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE? Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE?

  Ulga na zakup kasy online przysługuje aż trzem grupom podatników. Nie każdy jednak może skorzystać z prawa do ulgi na wymianę „starego” urządzenia na kasę online’ową. Sprawdź, czy jesteś w tej uprzywilejowanej grupie. Dowiedz się też, jak w praktyce uzyskać lub odliczyć przysługującą kwotę.

 • Czy można odliczyć ulgę na kasę fiskalną online? Czy można odliczyć ulgę na kasę fiskalną online?

  W 2020 r. trzy grupy podatników mogą odliczyć ulgę na kasę fiskalną. Sprawdź, komu przysługuje to prawo i jak w praktyce dokonać odliczenia lub uzyskać zwrot ulgi na rachunek bankowy. Dowiedz się też, jakie są warunki otrzymania ulgi na kasę.

 • Kasy online – o czym powinieneś wiedzieć! Odpowiedzi na najczęstsze pytania Kasy online – o czym powinieneś wiedzieć! Odpowiedzi na najczęstsze pytania

  Ile kosztuje wprowadzenie kasy online w działalności? Co się zmieni z punktu użytkownika? Czy kasa rezerwowa też musi być kasą online? To niektóre z pytań, jakie zadają sobie polscy przedsiębiorcy. Odpowiadamy na najczęstsze z nich!