wtorek, 25 sierpień 2020 21:57

Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Sposób uzyskania wsparcia finansowego przy zakupie kasy fiskalnej zależy od statusu VAT podatnika. Ulga na kasę online dla nieVAT-owca trafi na jego konto bankowe. Sprawdź, jak powinien wyglądać wniosek o uzyskanie przysługującej kwoty.

Zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej to spore ułatwienie, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać za jedno urządzenie, to 700 zł. Przy czym należy pamiętać, iż obecnie ulga taka przysługuje wyłącznie przy zakupie kas online’owych. Z prawa tego mogą korzystać podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie (ze względu na ciążący na nich obowiązek lub dobrowolnie), a także wykonujący czynności wymienione w ustawie, zobowiązujące do wymiany kas na online’owe.

 

Ulga na kasę online dla nieVAT-owca

Kwota ulgi na kasę oraz warunki jej uzyskania są jednolite dla wszystkich podatników. Natomiast sposób jej otrzymania zależy od statusu VAT przedsiębiorcy. Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji VAT za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, bądź za okresy kolejne. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Wniosek taki można złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Należy przy tym pamiętać, iż warunkiem uzyskania ulgi jest zapłata całości należności wynikającej z faktury za kasę.

 

Przepisy nie określają ujednoliconego wzoru wniosku o ulgę na kasę online dla nieVAT-owca. Precyzują natomiast, jakie dane powinny znaleźć się w tym dokumencie. W § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) czytamy:

§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Kiedy uzyskam zwrot ulgi na kasę?

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, po otrzymaniu wniosku od podatnika, urząd skarbowy ma 25 dni na dokonanie zwrotu ulgi na wskazany przez niego numer rachunku. Warto przy tym pamiętać, iż zachowanie prawa do ulgi na kasę wymaga m.in. pamiętania o okresowych przeglądach technicznych. Jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania przedsiębiorca zapomni o przeglądzie, zamknie działalność, trwale zaprzestanie używania kasy, nie zapewni kasie połączenia z CRK itp., będzie musiał zwrócić uzyskane kwoty. Szczegółowa lista czynności pozbawiających podatnika prawa do ulgi znajduje się w art. 111 ust. 6 ustawy i § 5 rozporządzenia.

 

Więcej o uldze na kasę online w 2020 r. czytaj w Poradniku

Czytany 341 razy

Artykuły powiązane

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.

 • Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi? Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi?

  Lokale gastronomiczne, składy opału i obiekty noclegowe od 1 stycznia 2021 r. muszą rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – spóźnienie z instalacją urządzenia online’owego naraża przedsiębiorcę na sankcje skarbowe oraz utratę prawa do ulgi na kasę. A co w przypadku, gdy podatnik nie prowadził sprzedaży i nie uzyskał przychodu? Odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi, udzielają interpretacje indywidualne organów skarbowych.

 • Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r. Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r.

  Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej rząd nie planuje kolejnego odroczenia terminu obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online dla części branż. Na liście podmiotów zobowiązanych do wymiany urządzeń znalazły się m.in. lokale gastronomiczne, hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Sprawdź, do kiedy musisz kupić kasę online.

 • Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie? Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie?

  Możliwość odliczenia do 700 zł na każdą kasę fiskalną to dla podatników spore ułatwienie. Należy jednak pamiętać, iż całkiem niedawno zmieniły się przepisy dotyczące ulgi na kasę! Nowe regulacje dotyczą m.in. typów urządzeń, na które przysługuje odliczenie.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

  Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.