poniedziałek, 23 sierpień 2021 22:36

Kupiłeś kasę online? Sprawdź, do kiedy złożyć wniosek o ulgę 700 zł!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Do końca czerwca 2021 r. tysiące podatników obowiązkowo wymieniło swoje dotychczasowe urządzenia na kasy fiskalne online. Jeśli zrobili to w terminie, mają prawo do ulgi na kasę – przysługuje ona w formie zwrotu na rachunek bankowy lub jako odliczenie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Sprawdź, do kiedy możesz odebrać zwrot!

Zakup kasy fiskalnej online wiąże się ze sporym wydatkiem. Najprostsze i najtańsze urządzenia to koszt ponad 1.000 zł. W związku z obowiązkową wymianą „starych” modeli kas na kasy online’owe, ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł nawet dla tych podatników, którzy już wcześniej takiego odliczenia dokonali – przy zakupie swojej pierwszej kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

Jak uzyskać zwrot ulgi na kasę fiskalną?

Sposób otrzymania ulgi do 700 zł na kasę online zależy od statusu VAT przedsiębiorcy. Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji VAT. Najwcześniej mogą to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na nowej kasie i uregulowali całą należność wynikającej z faktury zakupu urządzenia.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru takiego dokumentu, jednak wyraźnie wskazują, jakie dane powinien zawierać.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820):

§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:


1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Wniosek o ulgę 700 zł podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT mogą złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie online oraz uregulowali całość należności wynikającej z faktury.

 

Do kiedy złożyć wniosek o zwrot ulgi na kasę?

Przepisy dotyczące zwrotu ulgi na kasę online nie przewidują żadnego końcowego terminu, w którym można z niej skorzystać. Podatnik nie jest więc w tym zakresie w żaden sposób ograniczony. Dotyczy to zarówno zwrotu ulgi na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK podatnika zwolnionego z VAT, jak i odliczenia ulgi w deklaracji VAT.

Z ulgi można więc skorzystać od razu – wtedy przedsiębiorca zyska natychmiastowy zwrot części poniesionych kosztów. Można też tę opcję pozostawić i np. skorzystać z niej w miesiącach przynoszących firmie niższe dochody.

 

Ważne!

Jeśli nie chcesz stracić prawa do ulgi w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, pamiętaj o:

Terminowym zgłaszaniu kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego

Zapewnieniu kasie online stałego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (chyba, że uzyskasz zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych w określonych terminach)

Ulgę do 700 zł na kasę online możesz też utracić, jeśli w ciągu 3 lat zamkniesz działalność, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz firmę, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych, bądź w innych okolicznościach trwale zaprzestaniesz używania kasy.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

 

Jeszcze nie kupiłeś kasy online? Zrób to jak najszybciej! Zobacz naszą ofertę profesjonalnych, atrakcyjnych cenowo urządzeń!

Czytany 4638 razy

Artykuły powiązane

 • Zakup kasy online po terminie a ulga 700 zł. Czy przysługuje? Zakup kasy online po terminie a ulga 700 zł. Czy przysługuje?

  Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online jest jednym z podstawowych warunków uzyskania ulgi do 700 zł za każde urządzenie. W praktyce jednak zdarzają się różne sytuacje – choroba, trudności z zakupem urządzenia, czy znane z ubiegłych lat zamknięcie branż ze względu na pandemię. Czy w takich okolicznościach zakup kasy online po terminie przekreśla prawo do ulgi 700 zł? W znalezieniu odpowiedzi pomocne będą interpretacje indywidualne.

 • Brak kasy online w terminie a zawieszenie działalności – czy tracę prawo do ulgi? Brak kasy online w terminie a zawieszenie działalności – czy tracę prawo do ulgi?

  Do 1 lipca 2021 r. pięć dużych branż obowiązkowo wymieniło swoje urządzenia na kasy fiskalne online. Terminowa instalacja kasy online’owej stanowiła jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł. A co z podatnikami, którzy w tym czasie mieli zawieszone działalności gospodarcze? W jakich okolicznościach przedsiębiorca mógł zachować prawo do ulgi, a w jakich ją stracił?

 • Masz już kasę online? Sprawdź, jak otrzymać ulgę do 700 zł Masz już kasę online? Sprawdź, jak otrzymać ulgę do 700 zł

  Do końca czerwca 2021 r. setki tysięcy podatników obowiązkowo wymieniło swoje dotychczasowe urządzenia na kasy fiskalne online. Ten spory wydatek można pomniejszyć o kwotę ulgi na kasę online. Jeśli spełniłeś wymogi określone w przepisach, uzyskasz nawet 700 zł za każde swoje nowe urządzenie. Sprawdź, jak otrzymać ulgę na kasę online i jak nie stracić do niej prawa w kolejnych latach.

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.

 • Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi? Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi?

  Lokale gastronomiczne, składy opału i obiekty noclegowe od 1 stycznia 2021 r. muszą rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – spóźnienie z instalacją urządzenia online’owego naraża przedsiębiorcę na sankcje skarbowe oraz utratę prawa do ulgi na kasę. A co w przypadku, gdy podatnik nie prowadził sprzedaży i nie uzyskał przychodu? Odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi, udzielają interpretacje indywidualne organów skarbowych.