Ulga na zakup kasy ONLINE

 

Po wejściu w życie przepisów dotyczących kas fiskalnych ONLINE, podatnicy dalej będą mogli skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Początkowo planowano podnieść kwotę takiego odliczenia z obecnych 700 zł do 1.000 zł. Ostatecznie jednak rząd wycofał się z tego projektu. Ustawa daje jednak ustawodawcy furtkę do podniesienia przysługującej podatnikom kwoty ulgi – nie jest więc powiedziane, iż podwyżka ta nie stanie się faktem w przyszłości.

Zasady przysługiwania ulgi na kasę fiskalną mają być podobne, jak w obecnym stanie prawnym. Odliczenie lub zwrot ma stanowić 90% kwoty zakupu kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Czynni podatnicy VAT będą dokonywali odliczenia w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, natomiast podatnicy zwolnieni z tego podatku lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT składać będą do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Ulga na kasę fiskalną przysługiwać będzie:

  • Podatnikom zobowiązanym do wymiany kasy w określonym terminie (nawet jeśli wcześniej skorzystali z takiego odliczenia)
  • Podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie, pod warunkiem zakupienie kasy fiskalnej ONLINE

Z ulgi na kasę fiskalną nie będzie można skorzystać przy zakupie urządzenia „starego” typu z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. W ten sposób rząd chce zachęcić przedsiębiorców do stosowania kas nowego typu. W praktyce zapewne zachęta ta przyniesie oczekiwany rezultat – podatnik, który będzie chciał skorzystać z odliczenia, nie będzie miał wszakże żadnego wyboru.