poniedziałek, 20 luty 2023 21:28

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Jak policzyć?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli rozpoczynają sprzedaż dla ww. osób w trakcie roku, limit określają proporcjonowanie. Sprawdź, jak wyliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 roku.

Zwolnienia z kasy fiskalnej przysługują stosunkowo niewielkiej grupie podatników. W 2023 r. z preferencji tej mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, których obrót ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Przy czym limit ten obejmuje wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (nie uwzględniamy z nim transakcji z innymi podmiotami gospodarczymi). Wyjątkiem jest zbycie nieruchomości, a także środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Jak policzyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

Przedsiębiorca, który rozpoczyna tego typu sprzedaż w trakcie roku, wartość limitu wylicza w proporcji do okresu jej prowadzenia. Zasada ta została określona w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

Przy ustaleniu, jaki przysługuje nam limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r., bierzemy więc pod uwagę okres od pierwszego dnia rozpoczęcia sprzedaży, aż do końca roku podatkowego. Następnie korzystamy z poniższego wzoru:

20.000 zł / 365 x Liczba dni prowadzenia sprzedaży

Przykład:

Firma Jana Kowalskiego rozpoczęła sprzedaż dla osób prywatnych 20 lutego 2023 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi w tym wypadku 17.260 zł (20.000 zł / 365 dni x 315 dni).

 

Przekroczenie limitu – kiedy kupić kasę?

Przekroczenie limitu proporcjonalnego pozbawia podatnika prawa do dalszego korzystania z kasy fiskalnej. Jednak nie musi on kupować urządzenia rejestrującego od razu. Ma na to 2 miesiące – licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Przykład

Firma Jana Kowalskiego przekroczyła przysługujący jej limit dnia 17 maja 2023 r. Kasę fiskalną musi obowiązkowo mieć od 1 sierpnia 2023 r.

 

Ważne!

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy fiskalnej i konieczność instalacji urządzenia pozbawia podatnika prawa do tej preferencji „raz na zawsze”. Nie ma możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego z kasy w kolejnych latach.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Warto przy tym podkreślić, iż wykonywanie niektórych czynności pozbawia przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy przekroczył limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r., czy nie. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia. To szeroki katalog towarów i usług, które ze względu na swoją specyfikę muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Znalazły się w nim popularne branże, m.in. fryzjerska, naprawy pojazdów silnikowych, opieki medycznej, prawnicza, doradztwa podatkowego, gastronomiczna i wiele innych.

 

Więcej przeczytasz tutaj: Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

Czytany 6672 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 luty 2023 21:38

Artykuły powiązane

  • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.? Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.?

    Przez wiele lat zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych obejmowało m.in. korepetytorów, szkoły językowe i inne formy nauczania pozaszkolnego. W 2023 r. osoby te wciąż mogą z tej preferencji korzystać. Ale uwaga! Przepisy określają kilka wyjątków. Sprawdź, czy obejmują one Twoją działalność!

  • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

    Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

  • Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

    Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?