czwartek, 10 sierpień 2023 11:22

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przez wiele lat zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych obejmowało m.in. korepetytorów, szkoły językowe i inne formy nauczania pozaszkolnego. W 2023 r. osoby te wciąż mogą z tej preferencji korzystać. Ale uwaga! Przepisy określają kilka wyjątków. Sprawdź, czy obejmują one Twoją działalność!

Zwolnienia z kasy fiskalnej przysługują na mocy art. 111 ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, Minister Finansów ma prawo w drodze rozporządzenia zwolnić niektórych podatników i niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą tego urządzenia. Obecne regulacje w tym zakresie obowiązują do końca 2023 r. – zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych w 2023 r.

W I części załącznika do rozporządzenia wymieniono czynności, których nie trzeba rejestrować na kasie fiskalnej. Nie ma przy tym znaczenia wysokość obrotu podatnika ani inne czynniki. W poz. 30 wymieniono jako zwolnione usługi edukacyjne:

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), 

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), 

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

 

Jak wskazuje powyższy przepis, zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych w 2023 r. przysługuje dla większości tego rodzaju czynności. Nie obejmuje jednak szkół nauki jazdy, szkół i instruktorów tańca oraz pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Powyższe nie oznacza, że tego rodzaju usługi muszą być obowiązkowo rejestrowane na kasie. Świadczący je podatnik może korzystać np. ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na wysokość obrotów.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej

Wspomniane zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku podmiotów rozpoczynających tego typu sprzedaż w trakcie roku, limit należy wyliczyć w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

 

Ważne!

Opisane powyżej zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych oraz inne zwolnienia obowiązują tylko do 31 grudnia 2023 r. Po tym terminie zapewne wejdzie w życie nowe rozporządzenie, a z nim zmiany w preferencjach ustawodawcy.

 

Zobacz również: Przygotowania do obowiązkowego KSeF – co przedsiębiorca powinien zrobić już teraz?

Czytany 3176 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 sierpień 2023 11:29

Artykuły powiązane

  • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

    Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

  • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Jak policzyć? Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Jak policzyć?

    Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli rozpoczynają sprzedaż dla ww. osób w trakcie roku, limit określają proporcjonowanie. Sprawdź, jak wyliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 roku.

  • Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

    Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?