poniedziałek, 31 lipiec 2023 10:38

Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

Wynajem własnej, prywatnej nieruchomości musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest m.in. wykazanie dochodów z najmu w zeznaniu rocznym. Jeśli lokal wynajmowany jest osobie prywatnej – nieprowadzącej działalności gospodarczej, lub rolnikowi ryczałtowemu, dodatkowo należy też wziąć pod uwagę przepisy o kasach fiskalnych.

 

Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy zawsze trzeba ją mieć?

Najem prywatny może być zwolniony z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Warunki takiego zwolnienia zostały określone w poz. 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442). W przepisie tym czytam, iż zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Jak wskazuje powyższy przepis, najem prywatny może być zwolniony z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalną, po warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z warunków:

 • Udokumentowanie czynności fakturą
 • Zapłata na rachunek podatnika (o ile z ewidencji i dowodów zapłaty wynika jednoznacznie, jakiej dotyczyła czynności)

 

To zwolnienie, które zasadniczo obejmuje większość usług wynajmu. Jeśli wynajmujący woli dokonywać zapłaty gotówką, należy pamiętać o wystawieniu mu faktury. W przeciwnym wypadku zwolnienie nie będzie obowiązywało.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna przy najmie prywatnym nie będzie też obowiązkowa, jeśli podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

 • § 3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.:

  1) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;


  2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Uwaga!

Ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Najem prywatny a kasa fiskalna: Podsumowanie

Podatnik uzyskujący przychody z najmu prywatnego traktowany jest jak prowadzący działalność gospodarczą. Nie musi rejestrować się do VAT, ponieważ tego typu czynność podlega zwolnieniu z tego podatku. Najem prywatny nie musi być rejestrowany na kasie fiskalnej, jeśli spełnione zostaną warunki do zwolnienia opisanego w poz. 25 załącznika do rozporządzenia lub podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

 

Zobacz także: Sprzedaż sezonowa – jaką kasę fiskalną wybrać?

 

Czytany 3883 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 sierpień 2023 08:46

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.? Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.?

  Przez wiele lat zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych obejmowało m.in. korepetytorów, szkoły językowe i inne formy nauczania pozaszkolnego. W 2023 r. osoby te wciąż mogą z tej preferencji korzystać. Ale uwaga! Przepisy określają kilka wyjątków. Sprawdź, czy obejmują one Twoją działalność!

 • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Jak policzyć? Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Jak policzyć?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli rozpoczynają sprzedaż dla ww. osób w trakcie roku, limit określają proporcjonowanie. Sprawdź, jak wyliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 roku.

 • Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

  Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?