wtorek, 08 styczeń 2013 19:24

Kasy fiskalne dla kogo zwolnienia przedmiotowe w 2013 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Największymi zmianami wprowadzonymi przez nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych jest zmniejszenie limitu obrotu do 20.000 zł dla wszystkich i likwidacja zwolnienia przedmiotowego dla szkół jazdy. Nie jest to jednak jedyna zmiana w katalogu zwolnień przedmiotowych.

Duży szum wywołany wokół zmian limitów uprawniających do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych okazał się jak najbardziej uzasadniony. Choć nie wiadomo jeszcze dokładnie, ilu podatników będzie musiało kupić kasy fiskalne w 2013 roku, liczba ta może sięgać nawet stu kilkudziesięciu tysięcy. Wielu podatników zastanawia się jednak, jakie zmiany zostały wprowadzone w katalogu zwolnień przedmiotowych, czyli obowiązujących ze względu na charakter działalności, i kto jeszcze będzie musiał kupić kasy fiskalne.

Koniec zwolnień dla szkół

Największa uwaga skupiła się na szkołach jazdy, które od 1 stycznia 2013 roku nie mają już prawa do zwolnienia przedmiotowego. Zmiana ta została wprowadzona w 29 pozycji załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to obowiązywało do 31 grudnia 2012 r.

Nowe Rozporządzenie – z 29 listopada 2012 r. (Dz.U. z 11 grudnia, poz. 1382) dodaje jeden wyjątek do pozycji nr 29. Od 1 stycznia 2013 r. zwolnione z kas fiskalnych są:
Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:
- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0)
- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Należności z pozycji 41

Od 1 stycznia 2013 roku zmianie uległa również treść pozycji nr 41 rozporządzenia w sprawie kas. Pozycja ta wskazuje na zwolnienie przedmiotowe dla czynności przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej.

W przypadku transportu kolejowego - także przez drużyny konduktorskie. Od 1 stycznia 2013 roku zwolnienie dotyczy to również (ewentualnych) należności przyjmowanych przez rewizorów z tytułu usług przewozu przewożonych przez osoby rzeczy i zwierząt. To marginalna zmiana, obejmująca bardzo mały odsetek prowadzonych działalności. Niemniej przeważająca część komentarzy do nowych przepisów pomija tę – istotną przecież – modyfikację, a przecież podatnicy mają prawo o niej wiedzieć.

Cała reszta wciąż zwolniona

Podatnicy, którzy wykonują czynności inne niż prowadzenie szkół jazdy mogą spać spokojnie – rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. utrzymuje cały katalog zwolnień z kas fiskalnych wprowadzony w poprzednim rozporządzeniu. W 2013 roku kas fiskalnych w dalszym ciągu nie będą musieli instalować między innymi rolnicy, hodowcy zwierząt, dostawcy energii elektrycznej i paliw gazowych oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także telekomunikacyjne. Należy jednak pamiętać, że obecne zwolnienia obowiązują tylko do 31 grudnia 2014 roku.

Czytany 11090 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 09:32

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT powinni mieć kasy fiskalne i za ich pomocą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku. Większość sprzedawców stosuje te urządzenia. Ustawodawca przewidział jednak możliwość korzystania z czasowych zwolnień w tym zakresie dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

 • Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej

  Podatnicy prowadzący sklepy internetowe bądź sprzedający towary na przykład za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych często korzystają ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej. Nieraz jednak zdarza się, że zapłata za towar następuje z rachunku osoby innej niż nabywca, np. jego współmałżonka. Czy w takim przypadku sprzedawca traci prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej?

 • Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013 Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013

  Usługi wynajmu samochodów nie są zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na sam rodzaj czynności. Jednak podatnik, który prowadzi taką wypożyczalnię, może skorzystać z trzech różnych zwolnień, o ile spełni warunki określone w przepisach rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót? Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót?

  Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. W przypadku osiągnięcia proporcji równej lub mniejszej niż 80% należy wprowadzić kasę. Jednak czynności wymienione w załączniku nadal mogą korzystać ze zwolnienia.