środa, 30 styczeń 2013 18:09

Faktury elektroniczne w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podobnie jak wszystkie inne faktury, faktury elektroniczne podlegają pod nowe rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Zmieniły się natomiast wymogi odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści e-faktury. Łatwiejsze jest również udzielenie akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Zmiany w przepisach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, objęły również faktury wystawiane w formie elektronicznej. Ustawodawca przewidział szereg ułatwień dla podatników posługujących się e-fakturami – zarówno dla wystawców, jak i odbiorców dokumentów.

Łatwiejsza do zaakceptowania

Obowiązujące do 31 grudnia 2012 roku rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie e-faktur zobowiązywało odbiorców do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, przy czym zgoda ta musiała być dostarczona wystawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Od 1 stycznia 2013 roku przesyłanie faktur w formie elektronicznej również wymaga zgody odbiorcy, jednak nie musi być ona wyrażona w formie pisemnej. Za akceptację uważa się przyjęcie e-faktury przez odbiorcę oraz uregulowanie wynikającej z niej należności. Dopóki odbiorca nie wyrazi sprzeciwu wobec przesyłania faktur elektronicznych, przyjmuje się domniemaną zgodę na taką formę dostarczania dokumentów. Zasady te zostały zawarte w § 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie e-faktur.

Kontrole biznesowe

Nowe rozporządzenie wprowadza pojęcie kontroli biznesowych. Celem nowych regulacji jest ułatwienie podatnikom zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury elektronicznej. Do końca 2012 roku wymogi te mogły spełniać jedynie e-faktury sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też przesyłane przez system elektronicznej wymiany danych EDI. Od 1 stycznia 2013 roku to właśnie kontrole biznesowe mają zapewniać autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność treści e-faktury. Celem kontroli biznesowych jest uwiarygodnienie obiegu dokumentów w firmie, czyli zapewnienie wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a dostawą towaru lub wyświadczeniem usługi. Przykładem takiej kontroli biznesowej jest dołączanie do faktur innych dokumentów, takich jak zamówienia, dokumenty transportowe czy dowody wpłaty. Kontrole biznesowe służą uwiarygodnieniu faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

Dzięki tej regulacji łatwiejsze stało się zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury przesyłanej e-mailem w dowolnym formacie. Co więcej, kontrole biznesowe dotyczą nie tylko faktur elektronicznych – od 1 stycznia 2013 roku należy je stosować także do tradycyjnych faktur papierowych.

Tak samo jak inne faktury

Należy pamiętać, iż nowe przepisy wprowadzają wiele regulacji dotyczących wszystkich faktur. Jedną z takich zmian jest możliwość wystawiania faktur uproszczonych dla transakcji, których łączna kwota nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktury takie można wystawiać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Od 1 stycznia 2013 roku możliwość wystawiania faktur elektronicznych mają wszyscy podatnicy uprawnieni do wystawiania faktur - także podatnicy zwolnieni z VAT. NieVATowcy mogą wystawiać zarówno rachunki, jak i faktury – również elektroniczne. Zakres danych na fakturze został określony w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur.

Jak każda inna faktura, faktura elektroniczna może zostać wystawiona najpóźniej 7 dnia od wydania towaru lub wyświadczenia usługi. Kwestię tę reguluje § 9 ww. rozporządzenia. W przypadku faktur zaliczkowych również obowiązuje termin 7 dni od otrzymania wpłaty, zgodnie z § 10 rozporządzenia. Podatnicy wystawiający faktury elektroniczne, jak również odbiorcy tego typu dokumentów, powinni zapoznać się ze wszystkimi zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku, aby jak najlepiej dostosować swoją działalność do nowych regulacji.

Czytany 8006 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 10:08

Artykuły powiązane

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r. Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zarówno nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, mogą zażądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Sprawdź, jak sprzedaż taką należy ujmować w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT. Dowiedz się też, co zrobić w przypadku wydruku paragonu i wystawienia faktury w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

 • Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

  Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

 • Jak wystawiać e-faktury w 2018 r. Jak wystawiać e-faktury w 2018 r.

  Popularyzacja faktur elektronicznych i wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy napotykają trudności związane z brakiem jednolitego standardu faktury – taki jest cel projektowanej nowelizacji ustawy o VAT. Rząd planuje wprowadzenie odpowiedniej struktury logicznej dla e-faktur. Sprawdź, na czym będzie polegało wystawianie faktur elektronicznych na nowych zasadach i czy każdy będzie zobligowany do dostosowania się do nowych przepisów.

 • Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r. Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r.

  W odpowiedzi na pytanie zadawane przez podatników, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jaki rodzaj dokumentów handlowych powinny wystawiać podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, pod jakie przepisy podlegają przedsiębiorcy wystawiający dokumenty za wykonanie czynności zwolnionej z VAT i czy prawidłowe jest wystawienie faktury czy rachunku.