czwartek, 09 sierpień 2018 12:54

Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Zarówno nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, mogą zażądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Sprawdź, jak sprzedaż taką należy ujmować w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT. Dowiedz się też, co zrobić w przypadku wydruku paragonu i wystawienia faktury w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, powinna być zarejestrowana na kasie lub drukarce fiskalnej. Faktura natomiast to dokument wystawiany przez przedsiębiorcę z reguły dla innego podmiotu gospodarczego.

 

Istnieje też możliwość wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, dokument taki wystawia się na żądanie nabywcy – ma on na to 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym wydano paragon fiskalny.

 

Faktura do paragonu dla osoby fizycznej

Czasem faktury wystawia się dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Praktyka taka ma miejsce np. przy sprzedaży drogiego sprzętu elektronicznego czy sportowego. Należy pamiętać, iż wystawienie faktury nie zwalnia z obowiązku wydruku paragonu fiskalnego. Oryginał paragonu dołącza się wtedy do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Nabywca natomiast otrzymuje tylko fakturę. Pozwala to uniknąć podwójnej płatności podatku z tej samej sprzedaży.

Zdarzają się jednak przypadki, gdy podatnik wystawi fakturę, jednak zapomni wydrukować paragon fiskalny. W takim wypadku musi zrobić to jak najszybciej. Niedopełnienie obowiązku wydrukowania paragonu fiskalnego wiąże się bowiem z dotkliwymi sankcjami finansowymi.

 

Jeśli wystawienie faktury i wydruk paragonu nastąpią w różnych okresach rozliczeniowych, podatek należny wykazuje się w deklaracji VAT za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli faktycznie dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast sporządzając deklarację VAT za okres, w którym wystawiono spóźniony paragon, kwotę wykazaną w fiskalnym raporcie miesięcznym należy odpowiednio pomniejszyć.

 

Konieczność wydruku paragonu nie następuje w przypadku, o którym mowa w art. 106h ust. 1 i 2 ustawy o VAT:

Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

 

Obowiązek wydruku paragonu fiskalnego nie występuje także w przypadku czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Zgodnie bowiem z § 2 tego aktu prawnego, czynności te są zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Jednak większość podatników użytkujących urządzenia fiskalne fiskalizuje wszystkie transakcje dla osób fizycznych, nawet te zwolnione.

 

Faktura do paragonu dla przedsiębiorcy

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zabraniają drukowania paragonów fiskalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Co więcej, do takiej transakcji również można wystawić fakturę. W takim wypadku stosuje się te same zasady, co przy fakturach wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon fiskalny.

 

Faktury wystawiane do paragonów dokumentujących sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotów gospodarczych zawsze należy ujmować w ewidencji VAT. Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, ewidencja ta powinna obowiązkowo zawierać m.in. numer NIP nabywcy. W celu uniknięcia dwukrotnego ujmowania tej samej sprzedaży w ewidencji VAT (na podstawie faktury i raportu miesięcznego z kasy) należy odpowiednio pomniejszyć sprzedaż paragonową.

 

Jeśli faktura zostanie wystawiona w miesiącu innym niż paragon, sprzedaż należy uwzględnić w ewidencji VAT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy – czyli w tym, w którym wydrukowany został paragon. Zapewni to zgodność ewidencji z deklaracją VAT. Należy wówczas skorygować odpowiednio „sprzedaż paragonową” wykazaną za dany miesiąc.

Konieczne jest także skorygowanie przesłanego uprzednio pliku JPK_VAT. Nawet jeśli po wystawieniu faktury do paragonu dane liczbowe w deklaracji VAT nie ulegną zmianie, dokumenty wykazane w ewidencji VAT i plikach JPK_VAT muszą zostać ujęte prawidłowo, a pliki wysłane do urzędu.

 

W ewidencji VAT i plikach JPK_VAT nie uwzględnia się faktur wystawianych do transakcji udokumentowanej paragonem wydanym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Taka sprzedaż ujmowana jest na podstawie raportu fiskalnego.

 

Czytaj też: Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.?

Czytany 1454 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 09 sierpień 2018 13:00

Artykuły powiązane

 • Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

  Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

 • Zmiany w działalności a prawidłowa nazwa firmy na paragonie fiskalnym Zmiany w działalności a prawidłowa nazwa firmy na paragonie fiskalnym

  Zamknięcie punktu sprzedaży i przeniesienie posiadanej kasy fiskalnej w nowe miejsce nie wymaga dokonywania odczytu pamięci fiskalnej – podatnik musi jednak dopełnić formalności związanych ze zmianą miejsca użytkowania kasy i zmienić zapisane dane w pamięci urządzenia. Inaczej jest z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową – w takim wypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Sprawdź, jak postępować z kasą fiskalną przy dokonaniu zmian w prowadzonej działalności.

 • Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

  Kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT przywrócił pierwotnie przewidywany przepis, zgodnie z którym fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP-nabywcy. Co więcej, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r. i czy dla użytkowników starszych modeli kas będzie to wymagało wymiany urządzeń.

 • Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy? Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy?

  Planowane wprowadzenie nowego warunku dla możliwości wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem spotkało się z krytyką organizacji przedsiębiorców. Zgodnie z projektem nowelizacji, wystawienie takiego dokumentu byłoby możliwe tylko do paragonów zawierających numer NIP nabywcy. Sprawdź, jaką decyzję podjęło w tym względzie Ministerstwo Finansów.

 • Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

  Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.