wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Kary za brak kasy fiskalnej w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Niezarejestrowanie kasy fiskalnej w terminie wyznaczonym przez obowiązujące w 2013 roku przepisy może skutkować grzywną za popełnienie przestępstwa skarbowego lub podatkiem zwiększonym o 30%. Wprawdzie ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, jednak nawet taki ruch nie uwalnia całkowicie ze wszystkich konsekwencji.

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenie obligowało ogromną rzeszę podatników do zarejestrowania kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 roku. Szacuje się, że takich przedsiębiorstw jest od 70 tysięcy do 150 tysięcy. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, powinny natychmiast zadbać o zakup urządzenia fiskalnego. Nie mają już prawa do otrzymania ulgi z urzędu skarbowego, jednak wciąż narażone są na kary finansowe w przypadku kontroli skarbowej.

 

 

Kiedy brak kasy jest przestępstwem

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 62 §4 Kodeksu karno skarbowego, w przypadku nie dopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Kwota ta wynosi 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od powstania obowiązku do dnia rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Powyższy przepis nie dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod kodeks karno skarbowy. Osoby takie zostaną natomiast objęte karą za przestępstwo skarbowe. Grzywna może wynosić nawet do 180 stawek dziennych.

 

Żałuj, a zapłacisz większy podatek

Osoba fizyczna, która nie zarejestrowała kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej w obowiązującym terminie, ma prawo do skorzystania z tak zwanej instytucji czynnego żalu. Podatnik, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi swoje zaniedbanie do urzędu skarbowego i wyjaśni przyczynę opóźnienia, może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe. Przyczyną niedopełnienia powinności rejestracji kasy może być na przykład zbyt późne zorientowanie się o powstałym obowiązku. Niestety, skorzystanie z instytucji czynnego żalu nie uwalnia podatnika z odpowiedzialności całkowicie. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wciąż może on zostać ukarany powiększeniem kwoty podatku o wspomniane 30%.

 

Jak wyliczyć 30%

Należy również podkreślić, że osoby prawne w przypadku zaniedbania obowiązku instalacji kasy fiskalnej podlegają zarówno karze grzywny za wykroczenie skarbowe, jak i zwiększeniu kwoty podatku o 30%. Wprawdzie przepisy nie określają dokładnie, ile wynosi sankcja 30%, jednak pomocne w określeniu tej kwoty są interpretacje indywidualne, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2011 r., nr ITPP1/443-1022/11/TS:

„w przypadku stwierdzenia, że nie dopełnił Pan obowiązku w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących przy sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega Pan sankcji określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Sankcja za naruszenie ww. obowiązku może obejmować jedynie podatek naliczony w tej części, w jakiej odnosi się on do sprzedaży, która winna zostać zarejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej.”

Wynika z nich jednoznacznie, że dodatkowy obowiązek podatkowy ze względu na niezarejestrowanie kasy w terminie bezie wyliczony jako 30% kwoty podatku naliczonego od zakupu towarów i usług podlegających ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

 

Kto powinien kupić kasę

Przypomnijmy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) obowiązek rejestracji kasy fiskalnej do 1 marca 2013 roku spoczywał na tych podatnikach, którzy w roku 2012 korzystali z prawa do zwolnienia ze względu na wysokość obrotów (do 40.000 zł), ale w wyniku przekroczenia rocznego obrotu w wysokości 20.000 zł przestali spełniać warunki do tego zwolnienia z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dotyczy to także szkół nauki jazdy, które w związku ze zmianą w przepisach straciły prawo do zwolnienia przedmiotowego – ze względu na charakter wykonywanej działalności. Zgodnie z § 5 rozporządzenia podatnik ma 2 miesiące na rejestrację kasy, licząc od końca miesiąca, w którym przestał spełniać warunki uprawniające do zwolnienia – czyli w opisanych powyżej przypadkach do 1 marca 2013 roku.

 

Nie czekaj na kontrolę skarbową – zarejestruj kasę fiskalną już dziś. Skontaktuj się z naszym salonem sprzedaży kas i drukarek fiskalnych na Ursynowie w Warszawie.

Czytany 18336 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 lipiec 2014 17:03

Artykuły powiązane

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach? 

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży? Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży?

  Od marca do maja zamknięte były salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, prywatne przychodnie i wiele innych punktów. Podatnicy nie mieli sprzedaży, nie wystawiali paragonów, a więc nie sporządzali też raportów dobowych i miesięcznych. Czy słusznie? Sprawdź, czy musisz wystawiać raporty z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży.

 • Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie

  Nie tylko utrata ulgi, ale też kara pieniężna w wysokości 300 zł – takie konsekwencje grożą za brak terminowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak często musisz dokonywać przeglądów technicznych kasy. Dowiedz się też, dlaczego dziś szybciej niż kiedyś fiskus uzyskuje dane spóźnialskich podatników.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

  Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.