wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Kary za brak kasy fiskalnej w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Niezarejestrowanie kasy fiskalnej w terminie wyznaczonym przez obowiązujące w 2013 roku przepisy może skutkować grzywną za popełnienie przestępstwa skarbowego lub podatkiem zwiększonym o 30%. Wprawdzie ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, jednak nawet taki ruch nie uwalnia całkowicie ze wszystkich konsekwencji.

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenie obligowało ogromną rzeszę podatników do zarejestrowania kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 roku. Szacuje się, że takich przedsiębiorstw jest od 70 tysięcy do 150 tysięcy. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, powinny natychmiast zadbać o zakup urządzenia fiskalnego. Nie mają już prawa do otrzymania ulgi z urzędu skarbowego, jednak wciąż narażone są na kary finansowe w przypadku kontroli skarbowej.

 

 

Kiedy brak kasy jest przestępstwem

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 62 §4 Kodeksu karno skarbowego, w przypadku nie dopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Kwota ta wynosi 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od powstania obowiązku do dnia rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Powyższy przepis nie dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod kodeks karno skarbowy. Osoby takie zostaną natomiast objęte karą za przestępstwo skarbowe. Grzywna może wynosić nawet do 180 stawek dziennych.

 

Żałuj, a zapłacisz większy podatek

Osoba fizyczna, która nie zarejestrowała kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej w obowiązującym terminie, ma prawo do skorzystania z tak zwanej instytucji czynnego żalu. Podatnik, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi swoje zaniedbanie do urzędu skarbowego i wyjaśni przyczynę opóźnienia, może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe. Przyczyną niedopełnienia powinności rejestracji kasy może być na przykład zbyt późne zorientowanie się o powstałym obowiązku. Niestety, skorzystanie z instytucji czynnego żalu nie uwalnia podatnika z odpowiedzialności całkowicie. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wciąż może on zostać ukarany powiększeniem kwoty podatku o wspomniane 30%.

 

Jak wyliczyć 30%

Należy również podkreślić, że osoby prawne w przypadku zaniedbania obowiązku instalacji kasy fiskalnej podlegają zarówno karze grzywny za wykroczenie skarbowe, jak i zwiększeniu kwoty podatku o 30%. Wprawdzie przepisy nie określają dokładnie, ile wynosi sankcja 30%, jednak pomocne w określeniu tej kwoty są interpretacje indywidualne, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2011 r., nr ITPP1/443-1022/11/TS:

„w przypadku stwierdzenia, że nie dopełnił Pan obowiązku w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących przy sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega Pan sankcji określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Sankcja za naruszenie ww. obowiązku może obejmować jedynie podatek naliczony w tej części, w jakiej odnosi się on do sprzedaży, która winna zostać zarejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej.”

Wynika z nich jednoznacznie, że dodatkowy obowiązek podatkowy ze względu na niezarejestrowanie kasy w terminie bezie wyliczony jako 30% kwoty podatku naliczonego od zakupu towarów i usług podlegających ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

 

Kto powinien kupić kasę

Przypomnijmy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) obowiązek rejestracji kasy fiskalnej do 1 marca 2013 roku spoczywał na tych podatnikach, którzy w roku 2012 korzystali z prawa do zwolnienia ze względu na wysokość obrotów (do 40.000 zł), ale w wyniku przekroczenia rocznego obrotu w wysokości 20.000 zł przestali spełniać warunki do tego zwolnienia z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dotyczy to także szkół nauki jazdy, które w związku ze zmianą w przepisach straciły prawo do zwolnienia przedmiotowego – ze względu na charakter wykonywanej działalności. Zgodnie z § 5 rozporządzenia podatnik ma 2 miesiące na rejestrację kasy, licząc od końca miesiąca, w którym przestał spełniać warunki uprawniające do zwolnienia – czyli w opisanych powyżej przypadkach do 1 marca 2013 roku.

 

Nie czekaj na kontrolę skarbową – zarejestruj kasę fiskalną już dziś. Skontaktuj się z naszym salonem sprzedaży kas i drukarek fiskalnych na Ursynowie w Warszawie.

Czytany 16569 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 lipiec 2014 17:03

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

 • Jak prowadzić ewidencje VAT – zmiany od 1 stycznia 2018 r. Jak prowadzić ewidencje VAT – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

  Prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT jest bardzo ważne, szczególnie w świetle zbliżającego się obowiązku przesyłania plików JPK_VAT przez ostatnią grupę podmiotów – mikroprzedsiębiorców. W 2018 r. w przepisach ustawy o VAT wprowadzona zostanie jedna bardzo istotna zmiana, która zobowiąże wszystkich podatników do elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT. Sprawdź, jak powinny one wyglądać i jakie dane zawierać w 2018 r.

 • Surowe kary za wystawianie pustych faktur za paliwo Surowe kary za wystawianie pustych faktur za paliwo

  W odpowiedzi na otrzymywane sygnały Ministerstwo Finansów przestrzega przed angażowaniem się w proceder wystawiania pustych faktur (m.in. za paliwo) i posługiwania się takimi dokumentami. Nieuczciwi sprzedawcy na zaprzyjaźnione firmy wystawiają faktury do paragonów pozostawionych przez osoby fizyczne, nieuczciwe firmy wykorzystują takie dokumenty do zawyżania kwoty podatku naliczonego. Sprawdź, co grozi za wystawianie fałszywych faktur w 2017 r.

 • Jak w 2017 i 2018 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów Jak w 2017 i 2018 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów

  Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. zmieniła zakres danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji VAT. W związku z tym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych stwierdziły, iż każda faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym wystawionym na rzecz podmiotu gospodarczego musi być ujęta w ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach faktury do paragonów muszą znaleźć się w takiej ewidencji, a w jakich wystarczą dane zawarte w miesięcznym raporcie fiskalnym.

 • Kasy fiskalne w 2017: Fryzjer i kosmetyczka muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży Kasy fiskalne w 2017: Fryzjer i kosmetyczka muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży

  Nie ma rewolucji w zwolnieniach z kas: usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne wciąż nie mogą korzystać z żadnych preferencji w tym zakresie. Co więcej, ustawodawca zdecydował się zlikwidować wydłużony okres na wprowadzenie kasy m.in. dla fryzjerów i kosmetyczek. Sprawdź, jakie zmiany przyniosło branży nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany