wtorek, 23 lipiec 2013 20:08

Limit obrotu zwalniający z kas fiskalnych - brutto czy netto?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy ustawy o VAT pozwalają ustalić, iż obrót ze sprzedaży dla osób prywatnych należy obliczać w kwocie netto. Przekroczenie limitu w wysokości 20.000 zł skutkuje u podatnika koniecznością instalacji kasy fiskalnej. Należy przy tym podkreślić, iż do sumy obrotów wlicza się także kwota ze sprzedaży zwolnionej przedmiotowo.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów ma obowiązek na bieżąco kontrolować, czy nie przekroczył ustawowego limitu. Jeśli tak się stanie, będzie musiał powziąć odpowiednie działania w celu rejestracji urządzenia. Jako że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) nie definiuje pojęcia obrotu i nie wskazuje, czy należy go sumować w kwocie brutto czy netto, konieczne jest odwołanie się do ustawy o VAT.

Limit netto

Obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 tej ustawy o VAT nazywamy kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę podatku należnego. Ta prosta definicja pozwala ustalić, iż obrót ze sprzedaży dla osób prywatnych należy liczyć w kwocie netto, czyli bez podatku VAT. Podana w ustawie definicja wskazuje ponadto, iż obrót należy zwiększyć o subwencje, dotacje i inne dopłaty, które mają wpływ na kwotę należną towarów bądź usług. Dopłaty te należy pomniejszyć o kwotę podatku należnego. Natomiast kwota należna to całość świadczenia należnego od nabywcy bądź osoby trzeciej.

Obrót to każda sprzedaż

Podatnicy nieraz mają też wątpliwości, czy do kwoty obrotu ze sprzedaży detalicznej należy wliczać również sprzedaż zwolnioną przedmiotowo z obowiązku ewidencjowania za pomocą kasy fiskalnej. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że do obrotu tego należy wliczyć każda sprzedaż, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT, czyli sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to więc także czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione z  kasy fiskalnych, czyli na przykład usług w zakresie edukacji, usług finansowych i ubezpieczeniowych, usług, za które zapłata następuje w całości na rachunek bankowy podatnika czy chociażby sprzedaży wysyłkowej. Do obrotu wliczamy łącznie wartość netto sprzedanych towarów i usług, jeśli czynności te wykonywane są w ramach jednej firmy. Oczywiście osoby, które prowadzą sprzedaż zwolnioną przedmiotowo, nie muszą stosować kas fiskalnych nawet po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20.000 zł, o ile spełniają odpowiednie warunki określone w rozporządzeniu.

Więcej informacji na temat wyliczania limitów zwolnień z kas fiskalnych znajdą Państwo w naszym poradniku Urządzenia fiskalne w rozdziałach Dla kogo kasa od 1 kwietnia oraz Jak liczyć proporcję?

Czytany 22526 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudzień 2013 11:55

Artykuły powiązane

 • Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca

  Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Ustawodawca przewidział jednak okres przygotowawczy na wdrożenie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Comiesięczny obowiązek tworzenia i przesyłania rejestrów VAT bez wezwania organu podatkowego na mikroprzedsiębiorców zostanie nałożony od 1 stycznia 2018 r., natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017 r. Z kolei obowiązek przekazywania danych do e-kontroli w formie JPK zarówno na mikroprzedsiębiorców, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców zostanie nałożony od 1 lipca 2018 r.

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT

  Prowadzenie uproszczonej księgowości, zachowanie statusu małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym czy opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego - wszystkie te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły odpowiedniego limitu. Sprawdź, jakie limity w rachunkowości, VAT, PIT i CIT obowiązują na rok 2016.

 • Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015? Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015?

  Znamy już wysokość limitu przychodów, którego przekroczenie w 2014 roku zobliguje podatników do przejścia na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2015 r. Limit ten jest prawie o 49.000 zł niższy niż w roku ubiegłym. Kto w 2015 r. będzie musiał prowadzić pełną księgowość? I jakie w związku z tym ma obowiązki? Sprawdź.

 • Kasa fiskalna Elzab K10 już w sprzedaży! Kasa fiskalna Elzab K10 już w sprzedaży!

  Poszukujesz rozwiązań, które zwiększą zyski Twojej firmy? Chcesz, aby klienci zaczęli postrzegać Twój punkt handlowy czy usługowy jako nowoczesny? Wybierz pierwszą na rynku kasę fiskalną z panelem dotykowym - Elzab K10.

  Nasz salon sprzedaży i serwis kas fiskalnych BUCHCOM w Warszawie rozszerzył swoją ofertę o urządzenia marki Elzab. W sprzedaży jest już między innymi rewolucyjna kasa fiskalna Elzab K10.