sobota, 18 styczeń 2014 17:22

Zawiadom urząd skarbowy o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Prowadziłeś w 2013 roku księgi rachunkowe, a może korzystałeś z opodatkowania w formie ryczałtu? Masz już mało czasu na sprawdzenie i decyzję, czy od 01.01.2014 r. możesz prowadzić ewidencję podatkową w formie podatkowej  księgi przychodów i rozchodów!. Zawiadomienie o założeniu  księgi na dzień 1 stycznia 2014 roku należy złożyć w urzędzie skarbowym do 21 stycznia 2014 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475) wynika, że:

§ 10 1. Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
2. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.
3. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatnika wiąże się z obowiązkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od dnia jej założenia. Zmianę rodzaju prowadzonych ksiąg od 1 stycznia 2014 musisz zgłosić  do 21 stycznia 2014 r.

 

Uwaga!

Jeżeli w 2013 roku prowadziłeś księgi rachunkowe to brak złożenia zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w powyższym terminie powoduje obowiązek prowadzenia nadal ksiąg rachunkowych w 2014 r.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2013 r. prowadziły księgi rachunkowe i ich przychód nie przekroczył limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, maja prawo do prowadzenia  podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wspomniany limit to równowartości w walucie polskiej kwoty 1.200.000 euro. Wartość tę określa się na podstawie średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września roku, który poprzedza dany rok podatkowy.

W związku z tym, że średni kurs euro na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł (tabela kursów średnich NBP z dnia 30 września 2013 r., nr 189/A/NBP/2013) to limit na rok 2013 wynosi 5.059.560 zł.

 

Uwaga!

Uprawnionym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2014 roku jest podatnik, u którego suma przychodów za rok 2013 jest mniejsza niż 5.059.560 zł.

 

PAMIĘTAJ!

Decyzja o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiąże się z koniecznością powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od dnia jej założenia. Prowadzenie księgi  od dnia 1 stycznia 2014 roku rodzi obowiązek złożenia zawiadomienia do 21 stycznia 2014 r.

Czytany 6116 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 styczeń 2014 08:47

Artykuły powiązane

 • Kto w 2015 r. może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok Kto w 2015 r. może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok

  Nowe przepisy dają jednostkom mikro prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego już za rok 2014. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Także podmioty niebędące jednostkami mikro mogą w pewnych przypadkach skorzystać z możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania. Sprawdź, jakie ułatwienia wprowadzono i kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 • Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - sprawdź, do kiedy musisz je złożyć w US i KRS Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - sprawdź, do kiedy musisz je złożyć w US i KRS

  Jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe pozostało już niewiele czasu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. A to nie koniec obowiązków: Po zatwierdzeniu sprawozdanie należy przekazać odpowiednim urzędom, a w niektórych przypadkach także do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sprawdź, gdzie i do kiedy musisz przekazać roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Zostało już niewiele czasu!

 • Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2013 - 30.06.2014 Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2013 - 30.06.2014

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z corocznym obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na dopełnienie tej formalności miały do 31 marca 2014 r. Dodatkowo przepisy nakładają obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Sprawdź czy musisz również dokonać zatwierdzenia sprawozdania, kiedy upływa termin i jakie obowiązki się z tym wiążą.

   

 • Sprawozdania finansowe za 2013 r. Sprawozdania finansowe za 2013 r.

  Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, mają obowiązek po zakończeniu każdego roku podatkowego sporządzić sprawozdanie finansowe. Przepisy dokładnie regulują zakres danych zawartych w tym sprawozdaniu, termin jego przekazania do KRS i urzędu skarbowego lub do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” bądź „Monitorze Spółdzielczym” oraz wiele innych istotnych kwestii, które omówimy w tym poradniku, podajemy też nowe kwoty opłat w KRS od 30.05.2014 r.

 • Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - Czy nie musisz złożyć do 31.03.2014? Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - Czy nie musisz złożyć do 31.03.2014?

  Prowadzisz księgi rachunkowe i z zgodnie z ustawą o rachunkowości masz obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe za 2013 r.? Pamiętaj, że jeśli rok podatkowy twojej jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na dopełnienie tej formalności masz tylko do 31 marca 2014 r. Sprawdź, jakie obowiązki na tobie spoczywają!