czwartek, 16 styczeń 2014 00:00

Kiedy złożyć deklarację PIT-4R za 2013 rok?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Płatnicy składający deklaracje PIT-4R muszą pamiętać, że od 26 września 2013 r. obowiązują nowe formularze - mają one zastosowanie do przychodów, dochodów i strat z 2013 r. Na złożenie deklaracji PIT-4R pozostało już niewiele czasu - niezależnie od tego, czy nasz rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czy nie,  musimy dopełnić tej formalności do 31 stycznia 2014 r.

Od 26 września 2013 r. obowiązuje nowa wersja formularza PIT-4R(4). Nowy druk tej deklaracji ma zastosowanie do przychodów i dochodów osiągniętych oraz strat poniesionych od 1 stycznia 2013 r.

 

Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-4R(4) składają płatnicy, o których mowa w art. art. 31, 33-35, 41 i 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji PIT-4R(4):

 • Zakłady pracy
 • Organy rentowe
 • Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy
 • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
 • Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia
 • Spółdzielnie
 • Organy zatrudnienia wypłacające świadczenia z Funduszu Pracy
 • Wojewódzkie urzędy pracy wypłacające świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Areszty śledcze oraz zakłady karne
 • Podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką
 • Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • Centrum integracji społecznej
 • Instytucje finansowe, o których mowa w art. 34a ust. 3ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr  116, poz. 1205 z późn. zm.)
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne oraz z tytułu praw majątkowych, od których pobrano zaliczkę na podatek dochodowy
 • Komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy

 

Deklarację roczną PIT-4R(4) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania płatnika - w przypadku osób fizycznych. Natomiast osoby prawne składają PIT-4R(4) w urzędzie właściwym dla siedziby płatnika, a gdy płatnik nie ma siedziby - właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

 

Płatnicy składają PIT-4R(4) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 

 

Ważne!

Deklarację PIT-4R(4) za rok 2013 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r.

 

W przypadku zakończenia działalności przed 31 stycznia, płatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-4R do dnia zaprzestania działalności.

Termin 31 stycznia dotyczy również osób prawnych, mimo iż w ich przypadku rok podatkowy może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Wybór roku podatkowego obejmującego inny okres niż rok kalendarzowy nie wpływa bowiem na obowiązki spółki jako płatnika podatku.

Czytany 6641 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 styczeń 2015 20:46

Artykuły powiązane

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie? Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie?

  Aktualne przepisy wymagają od płatników podatku dochodowego składania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te deklaracje i które podmioty mogą to zrobić w tradycyjnej formie papierowej. Dowiedz się też, do kiedy należy złożyć PIT-4R oraz PIT-8AR i pobierz aktualne druki.

 • Jak, gdzie i do kiedy złożyć PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C za 2015 rok Jak, gdzie i do kiedy złożyć PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C za 2015 rok

  Od 2015 roku deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz informację PIT-11 należy składać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Sprawdź, kto wyjątkowo może złożyć te dokumenty w formie papierowej i jakie terminy obowiązują. Dowiedz się też, do jakiego urzędu je przekazać i dlaczego niektórzy płatnicy mają krótszy czas na złożenie PIT-11 za 2015 r.

 • PIT-4R za 2014 rok do końca stycznia 2015 r. czy tylko elektronicznie? PIT-4R za 2014 rok do końca stycznia 2015 r. czy tylko elektronicznie?

  Składasz deklarację PIT-4R za 2014 rok? Sprawdź, czy od 1 stycznia 2015 roku nie musisz tego zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Na złożenie deklaracji masz czas tylko do końca stycznia. Pamiętaj też, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowy druk formularza PIT4R.

 • PIT-11 kiedy złożyć? Do 31 stycznia 2015 czy do 28 lutego 2015? PIT-11 kiedy złożyć? Do 31 stycznia 2015 czy do 28 lutego 2015?

  Planujesz przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej? Sprawdź, czy zgodnie z nowymi przepisami nie masz obowiązku złożyć PIT-11 drogą elektroniczną! To ważne, ponieważ niektórzy płatnicy muszą dopełnić tej formalności wyjątkowo do końca stycznia 2015 r., a nie, jak dotychczas, do końca lutego 2015 r.