czwartek, 15 styczeń 2015 00:00

Kto może prowadzić księgę przychodów w 2015 r.: Jak, gdzie i do kiedy złożyć zawiadomienie

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W 2014 roku przychody z twojej działalności nie przekroczyły ustawowego limitu, więc zdecydowałeś się na przejście z ksiąg handlowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2015 r.? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić w związku z tą zmianą. Śpiesz się - na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu.

 

Podatnicy, którzy w 2014 roku prowadzili księgi rachunkowe, mogą w pewnych okolicznościach wrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2015 roku. Wymaga to spełnienia warunków określonych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przysługuje osobom fizycznym, spółkom cywilnym osób fizycznych, spółkom jawnym osób fizycznych oraz spółkom partnerskim, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

 

Oznacza to, iż nawet podmioty, które w poprzednim roku podatkowym były zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadziły je dobrowolnie, mogą wrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia, o ile nie przekroczyły tego limitu.

 

Prawa do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie mają natomiast podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości, czyli m.in. spółki handlowe. Nie ma znaczenia w takim przypadku wysokość przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym - takie podmioty zawsze mają obowiązek prowadzić księgi handlowe (księgi rachunkowe).

 

Limit określony w ustawie o rachunkowości wynosi 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września poprzedniego roku podatkowego. Dnia 30 września 2014 roku kurs ten wynosił 4,1755 zł/euro. Oznacza to, iż limit przychodów za ten rok wynosi 5.010.600 zł.

 

Ważne!

Powrót do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2015 roku jest możliwy dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnym osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody w 2014 roku nie przekroczyły 5.010.600 zł.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych po przekroczeniu obowiązującego limitu wynika także z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicję przychodu znajdujemy w art. 14 tejże ustawy.

 

Dowiedz się więcej o limitach dot. ksiąg rachunkowych na 2015 rok

 

Zawiadomienie do urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od 1 stycznia 2015 roku przeszli z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów, mają obowiązek powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 20 dni od założenia księgi. Obowiązek ten wynika z z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037). Zawiadomienie składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku spółek zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zawiadomienie w formie pisemnej należy złożyć do 21 stycznia danego roku podatkowego.

 

Uwaga!

Podatnicy, którzy od 1 stycznia 2015 roku przeszli z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów, muszą złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w środę 21 stycznia 2015 r.

 

Złożenie zawiadomienia nie jest wymagane, jeśli podatnik w roku 2014 również prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów, a od 1 stycznia 2015 r. nie wprowadził w tym względzie żadnych zmian. Podobnie w przypadku podatników, którzy pomimo nieprzekroczenia limitu 1.200.000 euro zdecydowali się kontynuować prowadzenie ksiąg handlowych w 2015 r.

Raz złożone zawiadomienie obowiązuje na cały rok podatkowy oraz na lata następne. Nie trzeba go ponawiać co roku.

 

Przepisy nie określają sformalizowanego druku zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pewne jest, iż takie zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Poniżej zamieszczamy wzór, z którego można korzystać w 2015 roku. Spełnia wszystkie wymogi takiego dokumentu:

 

Wzór zawiadomienia


..................................................................... ……….                                                                     ........................................... , ..............................

    (dane podatnika: imię i nazwisko, adres)                                                                                                     (miejscowość)                  (data)

 

NIP ...........................................................

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w.............................................................

 

 

ZAWIADOMIENIE

O PROWADZENIU PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zgodnie z § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) niniejszym zawiadamiam, że w ……….. roku rozpoczynam prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która została założona w dniu ……….….. r.

 

 

.......................................................

            (podpis podatnika)

 

 

Zawiadomienie do CEiDG

Zmiana formy prowadzenia księgowości w pewnych przypadkach wymaga także aktualizacji danych. Między innymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają obowiązek zaktualizować dane na wniosku CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w rubryce dotyczącej prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

 

Czytany 4094 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 styczeń 2015 10:32

Artykuły powiązane

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r. Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.

  Każda zmiana danych przedsiębiorstwa powinna zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas firma miała na to 7 dni od zaistnienia zmiany. Konstytucja Biznesu dokonała jednak w tym względzie korzystnej modyfikacji. Sprawdź, na czym polega podział na dane ewidencyjne i informacyjne i czy wszystkie należy zgłaszać w tym samym terminie. Dowiedz się też, w jaki sposób zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.

 • Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy

  Z dniem 20 maja 2017 r. zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców. Rozpoczynający działalność wraz z wnioskiem CEIDG-1 będą mogli złożyć m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń dla siebie i członków rodziny. W urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy będzie można zgłosić także zmianę danych identyfikacyjnych i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

 • Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć? Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć?

  Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga od podatnika złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Sprawdź, komu od 1 stycznia 2017 r. przysługiwało prawo założenia księgi podatkowej oraz gdzie i w jakich terminach należy złożyć stosowne zawiadomienie.

 • Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania działalności od 19 maja 2016 r? Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania działalności od 19 maja 2016 r?

  Nowe przepisy zrównują prawa podatników rozpoczynających i kontynuujących działalność w zakresie zgłaszania wyboru formy opodatkowania. Co więcej, w świetle nowych regulacji oświadczenie na formularzu CEIDG-1 można składać nie tylko w urzędzie skarbowym, ale też w urzędzie miasta czy gminy. Sprawdź, jak od 19 maja 2016 r. zmienić formę opodatkowania i dlaczego w praktyce będzie można to zrobić dopiero w 2017 r.