czwartek, 15 styczeń 2015 00:00

Kasa fiskalna 2015: Kto musi mieć kasę od pierwszej sprzedaży

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych lub dopiero zamierzasz ją rozpocząć? Sprawdź, czy nie musisz mieć kasy fiskalnej już od pierwszej wykonanej czynności. Od 1 stycznia 2015 roku katalog takich czynności został zmieniony i rozszerzony. Dowiedz się, czy i od kiedy musisz mieć kasę fiskalną w 2015 roku.

 

Na przełomie 2014 i 2015 roku wiele się mówi o rozszerzeniu katalogu czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych. Wśród nich znalazło się m.in. świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług związanych z wyżywieniem, usług prawniczych, doradztwa podatkowego, a także usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik świadczący usługi dodane w § 4 pkt 2 lit. c - j rozporządzenia ma odroczony termin instalacji kasy fiskalnej - musi wprowadzić to urządzenie w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą taką czynność. Jeśli do 31 grudnia 2014 roku korzystał ze zwolnienia podmiotowego, musi wprowadzić kasę w działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

 

Dowiedz się więcej o terminach instalacji kasy w 2015 r.

 

Jednak istnieje też katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas, które muszą być ewidencjonowane za pomocą tego urządzenia już od pierwszej sprzedaży. Podatników wykonujących te  czynności nie obowiązuje 2-miesieczny okres na wprowadzenie kasy fiskalnej. Jeśli podatnik zdecyduje się na wykonywanie tych czynności, musi zakupić kasę. Zakup kasy to nie jedyny obowiązek podatnika; kasa musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego oraz zafiskalizowana przez uprawnionego serwisanta jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności.

 

Czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, zostały wymienione w § 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

- z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

 

Podobny katalog czynności, które muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej od pierwszej sprzedaży, znajdował się także w rozporządzeniu obowiązującym w latach 2013-2014. Należy jednak podkreślić, iż w stosunku do poprzedniego stanu prawnego wprowadzono dwie istotne zmiany.

 

Pierwszą zmianą jest dodanie nowej pozycji do katalogi czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Znajdujemy ją w § 4 pkt 1 lit. o nowego rozporządzenia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:
(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

Dostawa perfum i wód toaletowych od 1 stycznia 2015 roku musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej już od pierwszej czynności, bez żadnego okresu przejściowego.

 

Druga zmiana ma związek z brzmieniem § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia. Przed 1 stycznia 2015 roku przepisy określały, iż wyłączeniu ze zwolnień z kas podlega dostawa zapisanych nośników danych. Natomiast od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej podlega dostawa zarówno zapisanych, jak i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych.

 

Podatnicy wykonujący czynności wyłączone ze zwolnień z kas muszą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku za pomocą tego urządzenia niezależnie od wysokości obrotu, sposobu zapłaty i innych czynników. Zwolnienia określone w rozporządzeniu nie mają do tych czynności zastosowania.

 

Niektóre z czynności wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia mogą korzystać ze zwolnienia z rejestracji za pomocą kasy fiskalnej jedynie w pewnych specyficznych okolicznościach - między innymi w przypadku świadczenia usług bądź dostawy towarów przez podatnika na rzecz jego pracownika.

 

Dowiedz się więcej o wyjątkach od wyłączeń ze zwolnień z kas w 2015 r.

Czytany 3793 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 styczeń 2015 13:59

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015 Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015

  Czy pamiętasz o zmianie czasu w Twojej kasie fiskalnej z soboty na niedzielę 25 października 2015 r.? Czy przygotowałeś kasjerów pracujących na nocną zmianę na nieprzewidziane problemy, czy wiedzą jakie czynności będą musieli wykonać? Dowiedz się, jak przestawić zegar w kasie czy drukarce fiskalnej. Do przestawienia czasu wymagane są odpowiednie procedury, a niekiedy kończy się nawet interwencją serwisanta. 

 • Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych? Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych?

  Wśród wielu zmian, które zmusiły podatników do zakupu kas fiskalnych w 2015 r., znalazły się też zmiany korzystne - nowe zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie przedmiotowe dla sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dowiedz się, kto może korzystać z tego zwolnienia i w jakich okolicznościach sprzedaż ta mimo wszystko musi być zarejestrowana na kasie.

 • Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.? Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.?

  Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienia z kas fiskalnych dla niektórych czynności związanych ze świadczeniem usług noclegowych. Dowiedz się, czy możesz z nich skorzystać, a jeśli nie - jaką kasę fiskalną wybrać do obiektu noclegowego.

 • Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r. Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r.

  Jak z powodzeniem rozpocząć świadczenie usług noclegowych? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym obiekt turystyczny. Sprawdź, kiedy usługi noclegowe należy ewidencjonować na kasie fiskalnej i co jest potrzebne do skutecznego rozkręcenia biznesu w branży turystycznej.