środa, 18 styczeń 2017 12:43

Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga od podatnika złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Sprawdź, komu od 1 stycznia 2017 r. przysługiwało prawo założenia księgi podatkowej oraz gdzie i w jakich terminach należy złożyć stosowne zawiadomienie.

Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przysługuje podatnikom na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły określonego limitu. Od 1 stycznia 2017 r. limit ten został zwiększony z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Po przeliczeniu na PLN kwota ta wynosi 8.595.200 zł.

 

Na dzień 1 stycznia 2017 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów mogli założyć m.in. podatnicy, którzy w 2016 r. prowadzili księgi rachunkowe, ale ich przychody w 2016 r. nie przekroczyły ustawowego limitu. Prawo to przysługuje także podatnikom, którzy w 2016 r. opłacali zryczałtowany podatek dochodowy, jednak w związku z przekroczeniem limitu 250.000 euro (1.074.400 zł) utracili do niego prawo lub dobrowolnie chcieli przejść na księgę podatkową.

 

W każdym z powyższych przypadków od podatnika prowadzącego PKPiR od 1 stycznia 2017 r. wymagane jest złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru takiego dokumentu. Przyjmuje się jednak, iż powinien on zawierać co najmniej dane identyfikujące podatnika (imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz numer NIP), datę zaprowadzenia księgi podatkowej oraz podpis. 

 

Gdzie w 2017 r. złożyć zawiadomienie o założeniu księgi podatkowej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu i na własny rachunek składają zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Natomiast spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

 

Zgodnie z art. 24a ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienie o założeniu księgi podatkowej można złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – za pośrednictwem CEIDG. Prawo to przysługuje osobom fizycznym oraz wspólnikom spółek cywilnych osób fizycznych.

 

Do kiedy złożyć zawiadomienie o założeniu księgi podatkowej w 2017 r.

Zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać w terminie 20 dni od dnia założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Oznacza to, iż podatnicy prowadzący taką księgę od 1 stycznia 2017 r., czas na dopełnienie tego obowiązku mają do 23 stycznia 2017 r. (21.01.2017 wypada w sobotę).

 

Ważne!

Podatnicy, którzy księgę podatkową założyli z dniem 1 stycznia 2017 r., czas na złożenie pisemnego zawiadomienia do urzędu skarbowego mają do poniedziałku 23 stycznia 2017 r.

 

W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu roku, księgę podatkową zakłada się na dzień rozpoczęcia tej działalności, a pisemne zawiadomienie składa w ciągu 20 dni od daty zaprowadzenia księgi.

Należy przy tym podkreślić, iż złożenie zawiadomienia nie jest wymagane od podatników, którzy w 2017 r. kontynuują prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Zobacz też: PIT 2017: Jak i kiedy zmienić formę opodatkowania

Czytany 2851 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 styczeń 2017 12:14

Artykuły powiązane

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018: zmiany w rozporządzeniu Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018: zmiany w rozporządzeniu

  Zniesienie obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi i powierzeniu jej biuru rachunkowemu, zmiany w zakresie uznawania księgi za rzetelną, brak obowiązków ewidencyjnych przy udzielaniu pożyczek pod zastaw – to tylko niektóre z wielu zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Większość z nich ma charakter dostosowawczy. Sprawdź, co wprowadzone zmiany oznaczają dla przedsiębiorców.

 • Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

  Zachowanie zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. ucieszyło wielu przedsiębiorców. Zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż mogą z niego korzystać, jeśli ich obrót nie przekroczy limitu określonego w rozporządzeniu. Sprawdź, jak wyliczyć kwotę limitu do zwolnienia z kas w 2017 r., jakich czynności nie uwzględniać w tym wyliczeniu oraz w jakim terminie wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu.

 • Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł

  Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. euro na 15 tys. zł to spora zmiana. Nowe przepisy przewidują sankcje podatkowe za niedostosowanie się do wymogów – dokonanie płatności z pominięciem rachunku płatniczego pozbawi podatnika prawa do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o wartość danej transakcji. Sprawdź, jak w świetle nowych przepisów należy traktować regulacje na zasadzie kompensaty i barteru oraz zapłaty przez PayPal, PayU itp.

 • Ułatwienia dla przedsiębiorców – czy wejdą nowe limity podatkowe Ułatwienia dla przedsiębiorców – czy wejdą nowe limity podatkowe

  Mniej uciążliwe kontrole, ochrona dla podatników stosujących się do dominującej praktyki interpretacyjnej, dłuższe terminy odwołań do sądu pracy, zmniejszone wymogi prawa pracy wobec małych firm, a przede wszystkim podniesienie limitów m.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych – to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie nowelizacyjnej. Sprawdź, jakich korzystnych modyfikacji w przepisach możemy spodziewać się od 1 stycznia 2017 r.

 • Księgi rachunkowe w 2017 r. – kto musi prowadzić Księgi rachunkowe w 2017 r. – kto musi prowadzić

  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest prostszym i mniej kosztownym rozwiązaniem niż pełna księgowość, dostępnym jednak wyłącznie dla podatników, których przychody nie przekroczyły limitu określonego w przepisach. Sprawdź, kto musi prowadzić księgi rachunkowe w 2017 r. i na ile realna jest szansa na podniesienie kwoty limitu aż do 2.000.000 euro.