czwartek, 26 luty 2015 00:00

Jakie formularze podatkowe za 2014 r. musisz złożyć elektronicznie w 2015 roku

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Płatnikom podatku dochodowego i innym podmiotom zobowiązanym do sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego informacji, deklaracji oraz rocznego obliczenia podatku na drukach PIT pozostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności. Sprawdź, jakie formularze zgodnie z nowymi przepisami musisz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną i do kiedy masz na to czas.

 

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, które zobligowały płatników podatku dochodowego do składania formularzy PIT wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązek ten dotyczy deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, które odnoszą się do przychodów osiągniętych już od 1 stycznia 2014 r. Oznacza to, że nowe zasady obowiązują już dla formularzy składanych na początku 2015 roku.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, drogą elektroniczną należy składać deklaracje PIT-4R i PIT-8AR, informacje PIT-8CPIT-11PIT-RIFT-1/IFT-1RIFT-3/IFT-3R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40. Płatnik podatku dochodowego przesyła je bezpłatnie do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje z Portalu Podatkowego. Dzięki Uniwersalnej Bramce Dokumentów (UBD) możliwe jest przesłanie nawet 20 tys. dokumentów w ramach jednej transmisji. System wystawia urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) - jedno dla wszystkich przesłanych jednorazowo formularzy. Uniwersalna Bramka Dokumentów stanowi spore udogodnienie przede wszystkim dla tych podmiotów, które zobowiązane są do złożenia dużej liczby formularzy. Za pośrednictwem UBD można składać dokumenty PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40 (oznaczone odpowiednio PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ i PIT-40Z).

Niektóre systemy finansowo-księgowe dają użytkownikom możliwość wysyłki dokumentów bezpośrednio z aplikacji. Dotyczy to programów, których producent zadbał o zastosowanie odpowiednich modułów umożliwiających taką wysyłkę.

 

Płatnik przesyłający do urzędu skarbowego drogą elektroniczną formularze PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz PIT-40 czas na dopełnienie tej formalności ma do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. 28 lutego 2015 r. wypada w sobotę, dlatego termin przesłania tych dokumentów przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po dniach wolnych, czyli na 2 marca 2015 r.

Natomiast deklaracje PIT-4R i PIT-8AR za 2014 r. należało złożyć do końca stycznia 2015 r. Jako że 31 stycznia 2015 r. wypadał w sobotę, termin na złożenie dokumentów do urzędu skarbowego minął w poniedziałek 2 lutego 2015 r.

 

Ważne!

Na złożenie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz PIT-40 za 2014 rok pozostało już niewiele czasu - należy to zrobić do poniedziałku 2 marca 2015 r.

Deklaracje PIT-4R oraz
 PIT-8AR za 2014 r. należało złożyć do 2 lutego 2015 r.

 

Przepisy dawały niektórym płatnikom możliwość złożenia dokumentów PIT-4RPIT-8ARPIT-8CPIT-11PIT-RIFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 w tradycyjnej formie papierowej. Prawo takie przysługiwało podmiotom zobowiązanym do sporządzenia i przekazania informacji o dochodach lub rocznego obliczenia podatku dla nie więcej niż pięciu podatników. Dla przedsiębiorców składających te dokumenty drogą tradycyjną obowiązywał jednak krótszy termin przekazania ich do urzędu skarbowego - należało to zrobić do końca stycznia 2015 roku. Wyjątek ten nie dotyczył informacji IFT-3/IFT-3R, którą bezwzględnie trzeba złożyć drogą elektroniczną. Ponadto prawa do przekazania dokumentów w formie papierowej nie mają biura rachunkowe, które mają obowiązek składać wszystkie dokumenty - w tym również te składane w imieniu i na rzecz swoich klientów - przez Internet.

Należy pamiętać, iż składanie dokumentów do urzędu skarbowego drogą elektroniczną wymaga opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis taki składa się za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, co wymaga oczywiście poniesienia przez przedsiębiorcę pewnego wydatku. Podpis elektroniczny przyporządkowany jest do konkretnej osoby fizycznej. Służy on do podpisywania nie tylko deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku PIT, ale także dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, faktur, umów itp.

Podatnik ma prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). Może to być np. księgowy danej firmy lub osoba z biura rachunkowego prowadzącego księgi przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, iż pełnomocnictwo trzeba zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu UPL-1. Warto to zrobić na kilka dni przed wysłaniem przez pełnomocnika pierwszych deklaracji - tak aby urzędnicy mieli czas na wprowadzenie danych do systemu. Pełnomocnictw takich można ustanowić nawet kilka - obowiązują one przez cały czas, na jaki zostały ustalone lub do odwołania. Odwołanie pełnomocnictwa odbywa się poprzez złożenie do urzędu skarbowego druku OPL-1.

 

Dowiedz się więcej o pełnomocnictwie UPL-1

 

Kliknij i pobierz aktualne druki PIT

Czytany 3186 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 luty 2015 13:59

Artykuły powiązane

 • Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać? Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać?

  Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

 • Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

  Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie każdego roku ustawodawca wprowadza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg w PIT. Podobnie stało się również w 2015 r. - najważniejsze modyfikacje, korzystne dla niektórych podatników, zostały wprowadzone m.in. w uldze na dzieci.

  Prześledźmy zatem, z jakich ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r., jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić.

 • Zeznanie PIT-36 za 2014 rok Zeznanie PIT-36 za 2014 rok

  Zaraz obok PIT-37, druk PIT-36 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Wypełniają go m.in. przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto PIT-36 składają także osoby, których dochody i dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Dokonanie wyboru odpowiedniego formularza nieraz wymaga od podatników dokładnej znajomości obowiązujących zasad, a często też wsparcia specjalisty.

   

  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-36 wynika z  45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 • Zeznanie PIT-36L za 2014 rok Zeznanie PIT-36L za 2014 rok

  Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w poprzednim roku osiągali przychody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), czyli podatkiem liniowym, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L.

   

  Obowiązek złożenia zeznania PIT-36L wynika zart. 45 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy.

 • Zeznanie PIT-39 za 2014 r. Zeznanie PIT-39 za 2014 r.

  Na początku każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć dochody osiągnięte w roku poprzednim. Zeznanie roczne PIT-39 dotyczy stosunkowo wąskiej grupy podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).