piątek, 06 marzec 2015 00:00

Nie kupiłeś jeszcze kasy fiskalnej? Czy musisz ją mieć w 2015 r.?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Myślisz, że w 2015 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy na pewno znasz dobrze przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.? Zobowiązały one około 70 tys. podatników do instalacji kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca.  Sprawdź, czy znalazłeś się w tym gronie. Konsekwencje za brak kasy mogą być bardzo dotkliwe - wprowadź to urządzenie w działalności jak najszybciej.

 

Dnia 1 marca 2015 r. dla kilkudziesięciu tysięcy podatników minął termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Wszystko za sprawą nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) nie zmniejszyło wprawdzie limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego z kas, wprowadziło jednak obowiązek stosowania tego urządzenia m.in. dla mechaników, lekarzy, prawników, fryzjerów, kosmetyczek, doradców podatkowych oraz podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem.

 

O tym, jakie zmiany zostaną wprowadzone, wiadomo było już od sierpnia 2014 roku. W listopadzie opublikowano rozporządzenie w ostatecznym brzemieniu. Ponadto przedsiębiorcy mieli aż 2-miesięczny okres przejściowy na wprowadzenie kasy fiskalnej. Mimo to wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego obowiązku.

 

Oprócz podatników świadczących usługi fryzjerskie, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi kosmetyczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi związane z wyżywieniem, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy oraz inne usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c - j rozporządzenia, kasy fiskalne najpóźniej 1 marca 2015 r. musieli zainstalować między innymi przedsiębiorcy, których obroty przekroczyły limit do zwolnienia podmiotowego w grudniu 2014 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, obowiązek ten objął około 70 tys. polskich podatników.

 

Więcej o tym, kto musi mieć kasę w 2015 r., czytaj w naszym poradniku

 

Podatnicy, którzy pomimo nałożonego obowiązku nie zainstalowali kasy fiskalnej w firmie do 1 marca 2015 r., powinni zrobić to jak najszybciej. Konsekwencje niewprowadzenia kasy mogą być bardzo dotkliwe. Czym szybciej podatnik zakupi to urządzenie i rozpocznie ewidencję sprzedaży za jego pomocą, tym mniejsze grożą mu kary.

Niestety, spóźnialscy przedsiębiorcy już teraz mogą pożegnać się z ulgą na kasę fiskalną, która w przypadku terminowej instalacji wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania jest jednym z czterech warunków wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Dla większości podatników zobowiązanych do instalacji kasy fiskalnej w 2015 r. termin ten minął właśnie 1 marca 2015 r.

 

Nie masz kasy - nie sprzedajesz

Utrata prawa do ulgi to nie jedyna konsekwencja spóźnienia z instalacją kasy fiskalnej. Przede wszystkim należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a nie spełnia warunków do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, nie ma prawa prowadzić sprzedaży z pominięciem tego urządzenia. Wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Brak kasy fiskalnej pozbawia takiego podatnika prawa do prowadzenia sprzedaży na rzecz tych osób, nawet gdyby każdą transakcję dokumentował fakturą.

 

Podatnik uchylający się od obowiązku instalacji kasy fiskalnej naraża się na sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, naruszenie obowiązku terminowego wprowadzenia kasy w działalności skutkuje nałożeniem na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Zobowiązanie to ustala się za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Wniosek nasuwa się sam - czym szybciej podatnik zakupi kasę i zacznie za jej pomocą rejestrować sprzedaż, tym mniej dotkliwe będę konsekwencje spóźnienia.

 

To jeszcze nie wszystko - przedsiębiorca, który nie zainstaluje kasy fiskalnej w terminie, naraża się także na karę grzywny. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  - Kodeks karny skarbowy - kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Zapisy z kasy fiskalnej spełniają definicję „księgi” w myśli art. 53 § 21 pkt 5 K.k.s.

Kara grzywny może być również orzeczona na podstawie art. 62 § 1 i 4 K.k.s. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub nie wyda dokumentu z kasy stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze do 180 stawek dziennych.

 

Każdy podatnik ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma różne obowiązki. Jednym z nich jest wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi. Niewydanie paragonu może skutkować mandatem do 3 tys. zł.

 

Dowiedz się więcej o obowiązkach użytkownika kasy fiskalnej

 

Jak widać, ustawodawca nie traktuje lekko obowiązku stosowania kasy fiskalnej w działalności. Nie ma co czekać, aż kontrola skarbowa sama wykryje spóźnienie z instalacją tego urządzenia w firmie. Jeśli dopiero teraz zorientowałeś się, że powinieneś mieć kasę, kup ją jak najszybciej - dzięki temu unikniesz wielu nieprzyjemności. Wbrew pozorom urządzenie takie nie musi być drogie - w wielu przypadkach znakomicie sprawdza się prosta kasa mobilna, która kosztuje około 1.200-1.300 zł. Dobry serwis fiskalny w Warszawie lub innej miejscowości zapewnia wparcie w dopasowaniu urządzenia do specyfiki działalności. Kasa lub drukarka fiskalna w firmie okaże się praktyczną pomocą w prowadzeniu sprzedaży i pozwoli uprościć wiele procesów.

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

Czytany 3746 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 marzec 2015 10:31

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie

  Nie tylko utrata ulgi, ale też kara pieniężna w wysokości 300 zł – takie konsekwencje grożą za brak terminowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak często musisz dokonywać przeglądów technicznych kasy. Dowiedz się też, dlaczego dziś szybciej niż kiedyś fiskus uzyskuje dane spóźnialskich podatników.

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.

 • Jakie kary w 2018 r. za nieprzekazanie plików JPK_VAT w terminie Jakie kary w 2018 r. za nieprzekazanie plików JPK_VAT w terminie

  W lutym wszyscy czynni podatnicy VAT bez wyjątku wysyłają pliki JPK_VAT za styczeń 2018 r. Jeśli się spóźnią, grożą im poważne konsekwencje w postaci grzywny za wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe. Kara taka może wynieść nawet 20 mln złotych. W przypadku lżejszego sklasyfikowania czynu – do 42 tys. zł. Sprawdź, co grozi za nieprzekazanie plików JPK_VAT w 2018 r., kto ponosi odpowiedzialność za spóźnienie i czy możliwe jest odroczenie terminu przekazania informacji podatkowej.