wtorek, 13 styczeń 2015 00:00

Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.

 

Podatnicy oraz płatnicy mają prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w ich imieniu będzie podpisywać deklaracje podatkowe przekazywane drogą elektroniczną. W tym celu konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników pełnomocnictwa na druku UPL-1. W dokumencie tym podatnik lub płatnik wskazuje osobę, która w jego imieniu będzie składać deklaracje przez internet. Na podstawie tych danych urząd skarbowy wprowadza odpowiednie informacje do systemu e-deklaracje. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Pełnomocnik ma prawo podpisywać w imieniu podatnika lub płatnika deklaracje VAT oraz inne dokumenty, które mogą być składane w formie elektronicznej, na przykład informacje PIT-11. Należy jednak pamiętać, aby złożyć pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym przynajmniej kilka dni przed podpisaniem pierwszego dokumentu przez pełnomocnika. Wprowadzanie danych do systemu e-deklaracje zazwyczaj następuje na drugi dzień od złożenia formularza UPL-1, jednak w niektórych przypadkach weryfikacja może zająć nawet 3-4 dni.

 

Nowe druki UPL-1 oraz OPL-1

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1847). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. o tym samym tytule (Dz. U. z 2011 r. Nr 286, poz. 1681).

Aktualne rozporządzenie określa nowe wzory druków UPL-1 (pełnomocnictwo) oraz OPL-1 (odwołanie pełnomocnictwa) - obowiązują one już od 1 stycznia 2015 r. W formularzach tych można wskazać numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego na potrzeby rozliczania VAT dot. świadczonych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Zmiany w drukach zostały wprowadzone w związku potrzebą rozliczania tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS). Jak wynika z art. 133 ust. 1, 2 i 8 ustawy o VAT, podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT mają obowiązek składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Oznacza to, iż mogą także ustanowić i odwołać pełnomocnika do popisywania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamiast identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) w formularzu UPL-1 podmioty zagraniczne korzystające z systemu MOSS podają  numer identyfikacyjny nadany im przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Natomiast w rubryce przeznaczonej na podanie adresu siedziby podają jedynie kraj i miejscowość.

W przypadku podmiotów zagranicznych druki UPL-1 oraz OPL-1 składa się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, właściwego m.in. w sprawach dotyczących podmiotów zagranicznych.

 

Mimo iż zmiany zostały wprowadzone z myślą o podmiotach zagranicznych rozliczających się w systemie MOSS, nowe druki UPL- 1 oraz OPL-1 obowiązują wszystkich podatników i płatników zgłaszających bądź rezygnujących z danego pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanych przez internet.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory następujących druków:

UPL-1(4) -
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1(3) -
Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Pełnomocnictwo można ustalić na jakiś czas lub bezterminowo. W tym drugim przypadku w formularzu UPL-1 wystarczy, że pozostawi się pustą rubrykę przeznaczoną na podatnie ostatniego dnia ważności upoważnienia.

 

Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdej chwili. W tym celu podatnik lub płatnik składa do urzędu skarbowego zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa dla upoważnionej wcześniej osoby do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na druku OPL-1. W formularzu tym podaje się datę cofnięcia pełnomocnictwa. Na miejsce poprzedniego pełnomocnika można powołać inną osobę - w tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego pełnomocnictwo na druku UPL-1 ze wskazaniem danych nowego pełnomocnika.

 

Pobierz aktualne druki UPL-1 i OPL-1

Czytany 22736 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 styczeń 2015 20:45

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

  Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017 Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

  Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

 • Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1?

  Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

 • Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1

  Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.