wtorek, 19 styczeń 2016 22:23

Jak, gdzie i do kiedy złożyć PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C za 2015 rok

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Od 2015 roku deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz informację PIT-11 należy składać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Sprawdź, kto wyjątkowo może złożyć te dokumenty w formie papierowej i jakie terminy obowiązują. Dowiedz się też, do jakiego urzędu je przekazać i dlaczego niektórzy płatnicy mają krótszy czas na złożenie PIT-11 za 2015 r.

 

Początek każdego roku to dla płatników podatku dochodowego czas na składanie deklaracji oraz informacji podatkowych za rok poprzedni. W odpowiednim terminie należy przekazać te dokumenty podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnicy muszą przy tym pamiętać, że od 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania deklaracji oraz informacji podatkowych do urzędu - zgodnie z ogólną zasadą powinno się to odbywać drogą elektroniczną.

 

Regulacje dotyczące kwestii składania deklaracji oraz informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej znajdują się w art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zgodnie z tymi wytycznymi, drogą elektroniczną należy składać między innymi następujące dokumenty:

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-11 - informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IFT -3/IFT-3R - Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

 

Przepisy umożliwiają składanie powyższych dokumentów (z wyjątkiem IFT-3/IFT-3R) w tradycyjnej formie papierowej wyłącznie płatnikom zobowiązanym do sporządzenia informacji (PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C) lub rocznego obliczenia podatku za dany rok (PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników. Wyjątek ten nie dotyczy biur rachunkowych, składających deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku w imieniu i na rzecz płatników - podmioty takie mają bezwzględny obowiązek przekazywania tych dokumentów elektronicznie.

 

Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR za 2015 rok należy złożyć do końca stycznia 2016 r. Termin ten obowiązuje niezależnie od formy przekazania dokumentu - elektronicznej lub papierowej.

 

Ważne!

PIT-4R oraz PIT-8AR za 2015 r. należy złożyć do poniedziałku 1 lutego 2016 r. (31 stycznia wypada w niedzielę) - dotyczy to zarówno deklaracji przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej.

 

Natomiast w przypadku informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 zasadniczo obowiązuje termin przekazania do końca lutego danego roku za rok poprzedni. Jednakże zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2015 roku płatnicy, którzy mogą i zdecydują się przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej, mają krótszy termin na dopełnienie tego obowiązku - muszą to zrobić do końca stycznia.

Niezależnie od formy złożenia informacji PIT-11 do urzędu skarbowego, podatnikowi należy ją przekazać do końca lutego danego roku.

 

Ważne!

Jeśli składasz PIT-11 za 2015 r. do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej, masz na to czas do poniedziałku 29 lutego 2016 r. Jeśli jednak przekazujesz tę informację w formie papierowej - tylko do poniedziałku 1 lutego 2016 r.!

Czas na przekazanie PIT-11 podatnikowi masz do poniedziałku 29 lutego 2016 r. - niezależnie od tego, czy do urzędu skarbowego składasz tę informację w formie elektronicznej, czy papierowej.

 

W razie zaprzestania prowadzenia działalności deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz informację PIT-11 należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Osoby prowadzące gospodarstwo domowe wypłacające należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, która została zawarta przed 26 października 2007 r., składają PIT-4R do dnia ustania obowiązku poboru zaliczek - dotyczy to osób, które zaprzestały pobierania zaliczek przed 31 stycznia 2016 r.

 

Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeśli nie jest on osobą fizyczną - według siedziby. W przypadku braku siedziby - według miejsca prowadzenia działalności.

Natomiast informację PIT-11 płatnik przekazuje do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika - dotyczy to podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku pozostałych podatników płatnicy składają tę informację do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

Dokumenty drogą elektroniczną można przesłać na trzy sposoby:

 • Przez Uniwersalną Bramkę Dokumentów - system ten umożliwia przesłanie do 20 tys. Formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R lub PIT-40.
 • Przez wypełnienie interaktywnych formularzy na Portalu Podatkowym www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
 • Przez wykorzystanie aplikacji zainstalowanych w systemie finansowo-księgowym płatnika

 

Korzystanie z Uniwersalnej Bramki Dokumentów nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Autoryzacja danych następuje przez podanie indywidualnych informacji, takich jak numer NIP, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu.

Płatnik może również ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, wymaga to jednak sporządzenia pełnomocnictwa na formularzu UPL-1. Pełnomocnictwo takie składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.

 

Kliknij i pobierz druki UPL-1 i OPL-1

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące wersje druków (dla przychodów od 1 stycznia 2015 r.):

PIT-8C(8) - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-4R(6) -
deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8AR(6) -
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-11(23) -
informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 

Kliknij po aktualne bezpłatne druki PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11

Czytany 4607 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 10:42

Artykuły powiązane

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

 • Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie? Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie?

  Aktualne przepisy wymagają od płatników podatku dochodowego składania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te deklaracje i które podmioty mogą to zrobić w tradycyjnej formie papierowej. Dowiedz się też, do kiedy należy złożyć PIT-4R oraz PIT-8AR i pobierz aktualne druki.

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników. 

 • Uwaga na fałszywe maile o windykacji i sms-y o Loterii! Uwaga na fałszywe maile o windykacji i sms-y o Loterii!

  Marzec i kwiecień to czas, w którym większość podatników składa zeznania roczne PIT. W tym czasie wielką popularnością wciąż cieszy się Narodowa Loteria Paragonowa. Niestety nie zabrakło też oszustów, którzy wykorzystują te okoliczności, by podejmować próby wyłudzenia pieniędzy od podatników. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami o rzekomym zadłużeniu i sms-ami o wygranej w Loterii Paragonowej.