środa, 20 styczeń 2016 14:44

Gdzie w 2016 r. wpłacić podatek VAT za XII lub IV kwartał 2015 r.?

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dla wielu podatników zmieniła się właściwość urzędu skarbowego, w którym rozliczają VAT. Wszystko za sprawą przepisów nowelizacyjnych, które zmodyfikowały zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie tego podatku. Sprawdź, do którego urzędu musisz złożyć deklarację i wpłacić podatek VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r.

 

Jedna z najbardziej istotnych zmian w przepisach dotyczących VAT od 1 stycznia 2016 r. ma związek z ustalaniem właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie tego podatku. Do końca 2015 r. podatnik rozliczał VAT w urzędzie właściwym według miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. Jedynie w przypadku wykonywania działalności na terenie objętym działaniem dwóch lub więcej urzędów skarbowych, podatnik rozliczał VAT w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) lub adresu siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylono art. 3 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a–5 ustawy o VAT, w których uregulowane były powyższe kwestie. W związku z tym zastosowanie znalazła ogólna zasada zapisana w art. 17 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa:

Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne rozliczają VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - według siedziby. Nie ma znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Wielu podatników w styczniu 2016 r. ma obowiązek złożyć deklarację VAT do „nowego” urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, których miejsce zamieszkania (siedziba) i miejsce wykonywania działalności podlegają pod różne urzędy skarbowe. 

 

Zmiana dotyczy zarówno składania deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D, jak i zapłaty podatku.

 

Zasada ogólna dotycząca zapłaty podatku znajduje się w art. 103 ust. 1 ustawy o VAT:

Art. 103. 1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

 

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się wśród przedsiębiorców dla których zmienił się urząd skarbowy w zakresie VAT od 1 stycznia 2016 r., Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie wyjaśniło, według jakich zasad należy składać deklaracje VAT za grudzień oraz IV kwartał 2015 r. W informacji podanej na oficjalnej stronie internetowej resortu czytamy między innymi:

(...) Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a Ordynacji podatkowej). (...)

 

Oznacza to, iż zarówno złożenie deklaracji VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r., jak i zapłata podatku za ten okres, muszą być dokonane do urzędu skarbowego właściwego miejscowo zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. - ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Uwaga!

W związku z nowymi przepisami zmieniłeś urząd skarbowy od 1 stycznia 2016 r.? Pamiętaj, by podatek VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r. wpłacić już na rachunek „nowego” urzędu.

 

Warto również podkreślić, iż zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa zmiana urzędu skarbowego w zakresie VAT nie wymaga od podatnika składania zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu VAT-R.

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Poradniku

Czytany 4278 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 styczeń 2016 19:45

Artykuły powiązane

 • Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli

  Naczelnik urzędu skarbowego, w związku z postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, może uzyskać od banków informacje o liczbie, stanie rachunków i obrotach podatnika. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych i ich wgląd w informacje bankowe powinny martwić podatników?

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT? Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

  Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT

  Choć wydawałoby się, że już wszystkie wątpliwości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały wyjaśnione, pojawiły się nowe pytania podatników. Ministerstwo Finansów odpowiada na nie na swojej oficjalnej stronie internetowej. Sprawdź, czy przesłanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i do kiedy mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać pierwsze obowiązkowe pliki z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT.