poniedziałek, 25 styczeń 2016 15:34

Zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2015 rok. Gdzie i do kiedy złożyć?

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Podatnicy, którzy w 2015 roku osiągali przychody z działalności bądź z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Kartowicze z kolei składają jedynie deklarację PIT-16A. Na dopełnienie formalności pozostało już niewiele czasu! Sprawdź, gdzie i do kiedy w 2016 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A za 2015 rok oraz jakie wersje formularzy obowiązują. Pobierz też aktualne druki zeznań, deklaracji oraz załączników.

 

Początek każdego roku to czas na składanie zeznań rocznych. Najwcześniej muszą rozliczyć się osoby, które w poprzednim roku opłacały podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej oraz umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy bądź innych umów o podobnym charakterze, zawartych poza działalnością gospodarczą.

 

Podatnicy, którzy w 2015 r. osiągali przychody z wymienionych źródeł, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Wskazuje się w nim przychody objęte ryczałtem z podziałem na źródła ich uzyskania oraz według stawek ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%. W zeznaniu należy również wykazać kwoty odliczeń od przychodu i ryczałtu oraz doliczenia do ryczałtu. Podatnicy składający PIT-28 mają prawo do przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Z kolei podatnicy, którzy uzyskali przychody z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej, składają roczną deklarację PIT-16A. Osoby takie są zwolnione z obowiązku złożenia zeznania podatkowego, a w PIT-16A wykazują jedynie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku. Dotyczy to składek zapłaconych zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Ważne!

Dla przychodów od 1 stycznia 2015 r. obowiązują następujące wersja druków:

PIT-28(19) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-16A(9) - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

 

W zależności od źródła przychodu, zeznanie roczne PIT-28 składa się wraz z załącznikiem PIT-28/A lub PIT-28/B. Podatnicy korzystający z różnego rodzaju ulg i odliczeń, w zależności od potrzeb dołączają do zeznania załączniki PIT/O, PIT/D lub PIT-2K.

 

Dla przychodów od 1 stycznia 2015 r. obowiązują następujące wersje załączników do zeznania rocznego PIT-28:

PIT-28/A(16) - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,

PIT-28/B(13) - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,

PIT/O(21) - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,

PIT/D(25) - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,

PIT-2K(8) - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

 

Zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 oraz deklarację PIT-16A należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który składa się zeznanie. Ze względu na fakt, iż 31 stycznia 2016 r. wypada w niedzielę, termin złożenia PIT-28 i PIT-16A za 2015 rok przesuwa się na 1 lutego 2016 r.

 

Ważne!

Na złożenie zeznania rocznego PIT-28 oraz deklaracji PIT-16A za 2015 rok pozostało już bardzo niewiele czasu - obowiązku tego należy dopełnić najpóźniej w poniedziałek 1 lutego 2016 r.

 

Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 jest również terminem zapłaty wynikającej z niego kwoty ryczałtu.

 

Zeznanie roczne PIT-28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast deklarację PIT-16A należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli działalność prowadzona jest w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym działaniem kilku urzędów skarbowych - do urzędu właściwego ze względu na miejsce wskazane przez podatnika jako siedziba jego działalności. Natomiast jeśli nie dopełniono obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji bądź gdy działalność to wykonywana jest bez posiadania zorganizowanego zakładu, PIT-16A składa się według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a gdy nie można ustalić siedziby spółki - do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

 

Kliknij i pobierz aktualne druki PIT-28 oraz załączników bez opłat

Czytany 5860 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 10:54

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.