piątek, 22 styczeń 2016 11:53

Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(25 głosów)

 

Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła istotne zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictwa do spraw związanych z rozliczaniem podatków. Nowe przepisy przewidują możliwość ustanowienia trzech rodzajów pełnomocnictw: pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Dwa ostatnie obowiązują już od 1 stycznia 2016 r. Natomiast przepisy umożliwiające ustanowienie pełnomocnika ogólnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

 

 

Pełnomocnictwo ogólne to upoważnienie do działania we wszystkich sprawach podatkowych, jak również w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

 

Pełnomocnictwo szczególne to upoważnienie do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W sprawach niecierpiących zwłoki nowe przepisy umożliwiają również ustanowienie tzw. tymczasowego pełnomocnika szczególnego, wyznaczonego dla osoby nieobecnej do czasu wyznaczenia dla niej kuratora.

 

Pełnomocnictwo do doręczeń to upoważnienie do odbioru korespondencji adresowanej do podatnika przebywającego czasowo poza granicami kraju. Pełnomocnictwo to ustanawia się w przypadku braku pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

 

Wprowadzenie instytucji pełnomocnika szczególnego ma usprawnić przebieg postępowań podatkowych i uprościć reprezentowanie strony przez pełnomocnika. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń ma na celu ułatwienie prowadzenia postępowań wobec podatników, którzy czasowo przebywają poza Unią Europejską.

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zasada ta wynika z art. 137 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Kalendarium

 

Zobacz też: VAT od 1 stycznia 2016 r. Poradnik

 

Wzory druków pełnomocnictw 2016

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330) - określa ono wzory druków obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.:

PPS-1(1) - pełnomocnictwo szczególne

PPD-1(1) - pełnomocnictwo do doręczeń

OPS-1(1) - zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

OPD-1(1) - zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, określenie wzorów powyższych pełnomocnictw uprości kontakty podatników, płatników oraz inkasentów z administracją podatkową.

 

O nowym druku UPL-1 i UPL-1P czytaj tu

 

Kliknij i pobierz bez opłat druki PPS-1, PPD-1, OPS-1 oraz OPD-1

 

Aktualizacja!

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe druki pełnomocnictw PPS-1 i PPD-1 oraz zawiadomień o zmianie OPS-1 i OPD-1, a także nowe druki pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia OPO-1.

Więcej: Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

Czytany 61345 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 11:53

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

  Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017 Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

  Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

 • Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1?

  Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

 • Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1

  Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 01.01.2016 r. Nowe druki deklaracji VAT od 01.01.2016 r.

  Zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem roku, wymagały zmodyfikowania wielu druków - w tym także wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie wersje formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-10, VAT-11 i innych obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się też, do kiedy można korzystać ze „starych” wersji i pobierz aktualne druki.