piątek, 12 styczeń 2018 12:19

Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

Podatnicy, którzy spełniają kryteria określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157), mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, stawki ryczałtu mogą wynosić 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Najważniejszym kryterium przy określaniu prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest przychód podatnika.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym mogą wybrać podatnicy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 250.000 euro. W roku 2017 r. z opodatkowania takiego mogli korzystać podatnicy, których przychód w roku 2016 r. nie przekroczył 1.074.400 zł. Natomiast w 2018 r. prawo do jego wyboru przysługuje tym podmiotom, których przychód w 2017 r. nie przekroczył 1.078.425 zł.

 

Z opodatkowania ryczałtem mogą też korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą – bez względu na wysokość przychodu.

 

Płatność ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać ryczałt do 20. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. W niektórych przypadkach możliwe jest także opłacanie ryczałtu za okresy kwartalne – prawo to w 2017 r. przysługiwało podatnikom, których przychód w roku poprzednim nie przekroczył 107.440 zł. W 2018 r. limit ten wynosi 107.842,50 zł (25.000 euro). Ryczałt kwartalny wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.

Wyjątkiem jest podatek za ostatni miesiąc lub kwartał danego roku – wpłaca się go w terminie złożenia zeznania podatkowego za tenże rok.

 

Zeznanie podatkowe dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się na druku PIT-28. To najwcześniej składane zeznanie podatkowe – należy je przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Ważne!

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2017 należy złożyć do środy 31 stycznia 2018 r. W tym terminie należy też wpłacić należny podatek za grudzień lub IV kwartał 2017 r.

 

Zeznanie roczne PIT-28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Wybór opodatkowania ryczałtem w 2018 r.

Podatnicy, którzy spełnią warunki związane m.in. z kryterium dochodowym, mogą w 2018 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym celu muszą złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania – mają na to czas do 20 stycznia danego roku. Ze względu na fakt, iż 20.01.2018 wypada w sobotę, termin ten przesuwa się na poniedziałek 22 stycznia 2018 r.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego składa się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Należy pamiętać, iż podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.

 

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą wybrać podatnicy, o których mowa w ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Art. 8. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Zeznanie roczne PIT-28 za 2017 r. – jaka wersja formularza w 2018 r.?

Podatnicy składający w 2018 r. zeznanie roczne PIT-28 za 2017 r. muszą pamiętać o wybraniu prawidłowej wersji druku. Praktycznie każdego roku wersje te ulegają zmianom, dlatego należy zawsze sprawdzać, czy składamy zeznanie na właściwym formularzu.

 

Ważne!

PIT-28(20) – taki wzór formularza zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje dla przychodów od 1 stycznia 2017 r.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk zeznania rocznego PIT-28 i innych formularzy

Czytany 131 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 styczeń 2018 12:37

Artykuły powiązane

 • PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40 PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

  W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

 • Limity na 2018 r.: PIT, CIT, VAT, rachunkowość Limity na 2018 r.: PIT, CIT, VAT, rachunkowość

  Uproszczona księgowość, status małego podatnika, rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego – te i inne preferencje przysługują podatnikom, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli określonego limitu przychodów. Sprawdź, ile po przeliczeniu na złote wynoszą limity na 2018 r.

 • PIT i CIT: Jak w 2017 r. amortyzować środki trwałe po zmianach PIT i CIT: Jak w 2017 r. amortyzować środki trwałe po zmianach

  Podatnicy nabywający fabrycznie nowe maszyny i urządzenia mogą korzystać z nowej metody jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, ile może wynosić maksymalna wartość takich odpisów, od kiedy obowiązują nowe zasady i jakie środki trwałe obejmują.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany