piątek, 12 styczeń 2018 12:19

Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

Podatnicy, którzy spełniają kryteria określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157), mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, stawki ryczałtu mogą wynosić 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Najważniejszym kryterium przy określaniu prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest przychód podatnika.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym mogą wybrać podatnicy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 250.000 euro. W roku 2017 r. z opodatkowania takiego mogli korzystać podatnicy, których przychód w roku 2016 r. nie przekroczył 1.074.400 zł. Natomiast w 2018 r. prawo do jego wyboru przysługuje tym podmiotom, których przychód w 2017 r. nie przekroczył 1.078.425 zł.

 

Z opodatkowania ryczałtem mogą też korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą – bez względu na wysokość przychodu.

 

Płatność ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać ryczałt do 20. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. W niektórych przypadkach możliwe jest także opłacanie ryczałtu za okresy kwartalne – prawo to w 2017 r. przysługiwało podatnikom, których przychód w roku poprzednim nie przekroczył 107.440 zł. W 2018 r. limit ten wynosi 107.842,50 zł (25.000 euro). Ryczałt kwartalny wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.

Wyjątkiem jest podatek za ostatni miesiąc lub kwartał danego roku – wpłaca się go w terminie złożenia zeznania podatkowego za tenże rok.

 

Zeznanie podatkowe dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się na druku PIT-28. To najwcześniej składane zeznanie podatkowe – należy je przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Ważne!

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2017 należy złożyć do środy 31 stycznia 2018 r. W tym terminie należy też wpłacić należny podatek za grudzień lub IV kwartał 2017 r.

 

Zeznanie roczne PIT-28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Wybór opodatkowania ryczałtem w 2018 r.

Podatnicy, którzy spełnią warunki związane m.in. z kryterium dochodowym, mogą w 2018 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym celu muszą złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania – mają na to czas do 20 stycznia danego roku. Ze względu na fakt, iż 20.01.2018 wypada w sobotę, termin ten przesuwa się na poniedziałek 22 stycznia 2018 r.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego składa się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Należy pamiętać, iż podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.

 

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą wybrać podatnicy, o których mowa w ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Art. 8. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Zeznanie roczne PIT-28 za 2017 r. – jaka wersja formularza w 2018 r.?

Podatnicy składający w 2018 r. zeznanie roczne PIT-28 za 2017 r. muszą pamiętać o wybraniu prawidłowej wersji druku. Praktycznie każdego roku wersje te ulegają zmianom, dlatego należy zawsze sprawdzać, czy składamy zeznanie na właściwym formularzu.

 

Ważne!

PIT-28(20) – taki wzór formularza zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje dla przychodów od 1 stycznia 2017 r.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk zeznania rocznego PIT-28 i innych formularzy

Czytany 1349 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 styczeń 2018 12:37

Artykuły powiązane

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r. Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przepisy ustawy o VAT wskazują wyraźnie, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.