środa, 09 marzec 2016 21:24

Gdzie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Nowy druk od 01.01.2016 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Zmiany w przepisach ustawy o VAT wymagały zmodyfikowania formularzy stosowanych dla celów tego podatku. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje więc nowa wersja zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w formularzu VAT-R. Dowiedz się też, czy można jeszcze stosować „stary” druk i pobierz aktualny.

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 2208) - wprowadza ono nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

 

Wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia VAT-R było konieczne ze względu na zmiany w przepisach dotyczących VAT od 1 stycznia 2016 r. - m.in. zmianę właściwości urzędu skarbowego w zakresie tego podatku.

 

Przypomnijmy: do końca 2015 r. podatnik miał obowiązek rozliczać VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jednakże z dniem 1 stycznia 2016 r. mocą ustawy nowelizacyjnej zniesiono art. 3 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a–5 ustawy o VAT, które regulowały tę kwestię. W związku z tym zaczęła obowiązywać ogólna zasada określona w art. 17 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) albo adresu siedziby (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

 

Dowiedz się więcej: Czy wiesz do jakiego urzędu składać deklaracje VAT w 2016 r.?

 

W związku z powyższymi zmianami w nowym formularzu zgłoszenia VAT-R w części „Objaśnienia” przeredagowano „Miejsce składania” - obecna treść odpowiada aktualnym przepisom.

 

W części D nazwę „Oświadczenie  podatnika  lub  osoby  reprezentującej podatnika”  zmieniono na „Podpis  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”. Usunięto także wyrazy „Oświadczam, że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością” - zmiana ta wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym oświadczenie to nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej regulowanej przed Kodeks karny skarbowy. Zapis zastąpiono pouczeniem na końcu formularza: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie  grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

 

Z pozycji „Podpis  (i  pieczątka)  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  usunięto wyrażenie „(i pieczątka)”. Wynika to z faktu, iż we wzorze zgłoszenia VAT-R znajduje się już nazwa podatnika oraz jego (lub reprezentanta) imię i nazwisko - wymaganie pieczątki jest więc zbędne.

 

Uaktualniono też metrykę ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Zobacz też: Czy prawidłowo złożyłeś deklaracje VAT za 12.2015 r.?

 

Nowy wzór formularza znajdziemy w załączniku do wspomnianego rozporządzenia. Jednakże zgodnie z § 2 ust. 1 tego aktu prawnego, do końca czerwca 2016 r. można jeszcze korzystać ze „starej” wersji druku:

§ 2. 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Uwaga!

VAT-R(12) - taka wersja zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Poprzednia wersja formularza VAT-R(11) może być stosowana do 30 czerwca 2016 r.

 

Podatnicy korzystający ze „starej” wersji druku VAT-R muszą jednak pamiętać, by zgłoszenie to składać do urzędu skarbowego właściwego według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. - osoby fizyczne według miejsca zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - według siedziby. Z kolei podmioty nieposiadające siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP - do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Czytaj też: Czy w 2016 r. wpłacasz podatek VAT na konto właściwego urzędu skarbowego?

 

Kliknij i pobierz aktualny druk formularza VAT-R bez żadnych opłat

Czytany 6198 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 12:41

Artykuły powiązane

 • Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli

  Naczelnik urzędu skarbowego, w związku z postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, może uzyskać od banków informacje o liczbie, stanie rachunków i obrotach podatnika. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych i ich wgląd w informacje bankowe powinny martwić podatników?

 • Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia

  Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego ma przeciwdziałać poważnym oszustwom podatkowym związanym m.in. z podrabianiem i przerabianiem faktur, a także wystawianiem lub używaniem faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych. Za przestępstwa te w nowym stanie prawnym grozi długoletnie więzienie, nawet do 25 lat. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą spotkać nieuczciwych podatników od 1 marca 2017 r. i czy tak samo zagrożeni są przedsiębiorcy, którzy np. popełnią błąd przy wystawianiu faktury.

 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kontrole podatkowe w 2017 r. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kontrole podatkowe w 2017 r.

  Rewolucje w strukturach administracji skarbowej mają w istocie przynieść podatnikom konkretne korzyści. Mogą na nie liczyć jednak wyłącznie uczciwi przedsiębiorcy – poważna przestępczość gospodarcza ma być zwalczana szybciej i skuteczniej przez kontrolę celno-skarbową. Sprawdź, co w praktyce oznacza dla podatników wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.