poniedziałek, 07 marzec 2016 21:44

Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.

 

Jeszcze kilka lat temu była jedną z najpopularniejszych ulg odliczanych w zeznaniach rocznych PIT - ulga internetowa przysługiwała każdemu, kto w roku podatkowym poniósł wydatki na użytkowanie sieci internet. Obecnie, po zmianach przepisów, mogą z niej korzystać jedynie nieliczni. Ulga internetowa w PIT za 2015 r. wciąż jednak przysługuje niektórym podatnikom, dlatego warto dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać z takiego odliczenia.

 

Z ulgi internetowej w PIT za 2015 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągali dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Oznacza to, iż ulgę można wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Zeznanie należy złożyć wraz z załącznikiem PIT/O.Odliczeniu podlegają m.in. wydatki poniesione z tytułu opłat abonamentowych za stały dostęp do internetu, koszty użytkowania sieci w kafejce internetowej czy opłaty za impulsy telefoniczne naliczane przez operatora za dostęp do internetu przez modem. W ramach ulgi internetowej nie można natomiast odliczyć wydatków poniesionych na instalację internetu, montaż, aktywację, okablowanie, naprawy usterek itp.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, z ulgi internetowej można skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie kolejnych latach podatkowych. Prawo to przysługuje jednak pod warunkiem, że podatnik w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z ulgi.

 

Ważne!

Z ulgi internetowej w PIT za 2015 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy:

Stosują ją po raz pierwszy

Stosują ją po raz drugi, przy czym pierwszego odliczenia dokonali w PIT za 2014 r.

 

Podatnicy, którzy skorzystają z ulgi internetowej po raz pierwszy, będą mogli dokonać takiego odliczenia jeszcze tylko raz - w rozliczeniu za rok 2016 r. Jeśli nie skorzystają z tej możliwości, nie będą mogli więcej dokonać odliczenia wydatków na użytkowanie internetu - ulga internetowa nie będzie im przysługiwać w PIT za 2017 rok.

Ulga ta nie przysługuje też podatnikom, którzy skorzystali z niej tylko raz, ale w zeznaniu za rok wcześniejszy niż 2014.

 

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, prawo do ulgi internetowej ustala się indywidualnie dla każdego z nich. Oznacza to, że nawet jeśli jedno z małżonków nie może już skorzystać z tego odliczenia, drugie ma do tego prawo - oczywiście jeśli spełni warunki opisane powyżej. Nie ma przy tym znaczenia, że w poprzednich latach małżonkowie rozliczali się razem i jedno z nich korzystało z ulgi internetowej.

 

Wydatki na użytkowanie sieci internet podlegają odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej, jednak przepisy określają limit kwotowy takiego odliczenia - nie może ono przekraczać 760 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie limit ten przysługuje odrębnie dla każdego z nich.Odliczenia wydatków dokonuje się w kwocie brutto - osoby fizyczne korzystające z internetu na potrzeby osobiste nie mają bowiem możliwości odliczenia podatku naliczonego przez dostawcę, dlatego w ramach ulgi internetowej odlicza się kwotę wydatków wraz z podatkiemVAT.

 

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy w ciągu roku wpłacają zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty ryczałtu ewidencjonowanego, mogą dokonywać odliczeń ulgi internetowej na bieżąco - już w trakcie roku podatkowego.

 

Należy również pamiętać o przechowywaniu dokumentacji, na podstawie której korzysta się z ulgi internetowej. Wśród dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na użytkowanie sieci internet wymienić można m.in. faktury - papierowe i elektroniczne,dowody wpłaty, potwierdzenia przelewów, wyciągi z rachunków bankowych. Dowodem takim nie będzie natomiast paragon fiskalny.

 

Dowody dokumentujące poniesienie wydatków na użytkowanie internetu powinny wskazywać w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

 

W przypadku korzystania ze zbiorczych pakietów (np. internet, telewizja, telefon) dostarczanych przez operatora, z faktury należy wyodrębnić kwotę należną za użytkowanie internetu - tylko ona będzie podlegać odliczeniu w ramach ulgi internetowej.

 

Kliknij po aktualne druki PIT i załączników bez żadnych opłat

Czytany 3718 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 12:39

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników.