wtorek, 22 marzec 2016 22:56

Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga dla oszczędzających na IKZE

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone przez uprawniony podmiot podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym. Obowiązuje jednak limit wydatków, które można odliczyć w ramach tej ulgi. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi dla oszczędzających na IKZE. Dowiedz się też, jaki limit wpłat obowiązuje na rok 2015 i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 

Podatnicy, którzy z zakładem ubezpieczeń zawarli umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mają prawo do ulgi w zeznaniu rocznym z tytułu dokonywania wpłat na takie konto. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu) opodatkowanego według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Oznacza to, iż z ulgi dla oszczędzających na IKZE w PIT za 2015 r. można skorzystać w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.

 

Aby zachować prawo do odliczenia wpłat na IKZE, poniesione wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokument stwierdzający ich poniesienie powinien zawierać w szczególności dane identyfikujące podatnika oraz instytucję finansową prowadzącą IKZE, datę, wysokość, jak również tytuł wpłaty.

 

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy w 2015 r. oszczędzali na emeryturę, dokonując wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone przez fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń oraz banki.

Prawo do ulgi dla oszczędzających na IKZE przysługuje na mocy art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Podatnik korzystający z ulgi może dokonać odliczenia wpłat na IKZE do wysokości limitu ustalanego na podstawie przepisów o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wysokość limitu na 2015 r. została opublikowana w Monitorze Polskim z 2014 r. pod poz. 1122 w obwieszeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015. Wynosi ona 4.750,80 zł.

 

Ważne!

Limit odliczenia wpłat na IKZE w zeznaniu rocznym PIT za 2015 r. wynosi 4.750,80 zł.

 

Należy przy tym pamiętać, iż w ramach ulgi dla oszczędzających na IKZE nie odlicza się składek należnych, lecz niezapłaconych.

 

Powyższy limit może nie dotyczyć osób małoletnich dokonujących wpłat na IKZE. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wysokość wpłat w przypadku takich osób nie może przekraczać dochodów z pracy uzyskanych przez nie w danym roku podatkowym. Osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia, prawo do dokonywania wpłat na IKZE zachowują tylko w latach, w których osiągają dochody na podstawie umowy o pracę.

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać, iż odliczenia wpłat na IKZE dokonuje się dopiero w zeznaniu rocznym - nie można pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy o kwotę dokonanej wpłaty w trakcie roku podatkowego. Wynika to wprost z art. 26 ust. 6g ustawy. Wpłaty na IKZE są pod tym względem wyjątkiem, ponieważ zasadniczo wydatki podlegające odliczeniu na podstawie art. 26 ustawy (w ramach m.in. ulgi rehabilitacyjnej, internetowej itp.) mogą stanowić podstawę do obniżenia zaliczki (miesięcznej lub kwartalnej) na podatek dochodowy.

 

Kliknij po aktualne druki PIT za 2015 r. i załączników

Czytany 3420 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 marzec 2016 23:20

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP

  Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy do tego formularz PIT-OP. Sprawdź, jak i do kiedy złożyć to oświadczenie i pobierz odpowiedni druk.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2016 rok Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2016 rok

  Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-28 spoczywa na podatnikach, którzy w poprzednim roku osiągali przychody z działalności lub najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, iż termin złożenia PIT-28 za 2016 r. jest jednocześnie terminem zapłaty podatku za grudzień lub ostatni kwartał 2016 r. Sprawdź, kto może korzystać z opodatkowania ryczałtem, w jakich terminach opłacać podatek i do kiedy złożyć zeznanie roczne.