wtorek, 23 sierpień 2016 14:54

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.

 

Dnia 1 sierpnia 2016 weszła w życie ustawa nowelizacyjna z 7 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1052), która zmieniła zasady rozliczania i zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Zgodnie z nowymi przepisami, podatek VAT w takich przypadkach należy zapłacić w terminie 5 dni od wprowadzenia paliwa do kraju. Oczywiście podatnik dokonując takiego nabycia w dalszym ciągu ma obowiązek rozliczyć je w deklaracji VAT – pomniejsza jednak podatek należny o kwoty rozliczone w organach celnych.

 

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 1136). Znalazły się w nich także pozycje wyodrębnione do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w związku z opóźnieniem w zapłacie faktur przez dłużnika – ma to związek z tzw. ulgą na złe długi. Rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2016 r.

 

Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych muszą stosować nowe wzory deklaracji VAT już od wejścia w życie nowych przepisów – począwszy od rozliczenia za sierpień lub III kwartał 2016 r. Pozostali podatnicy mogą składać deklaracje VAT na „starych” drukach do końca 2016 r. – nie później niż do rozliczenia za grudzień 2016 r. lub IV kwartał 2016 r.

 

W związku z nowymi przepisami zaszła również potrzeba wprowadzenia nowej deklaracji VAT-14. Wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1124), które weszło w życie 1 sierpnia 2016 r.

Deklarację VAT-14 należy składać do naczelnika urzędu celnego właściwego dla rozliczeń podatku akcyzowego, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

 

Ważne!

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązują następujące wzory deklaracji VAT:

VAT-7(17) - deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(11) - deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D(8) - deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(8) - deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(6) - deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-14(1) - deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

 

Kliknij i pobierz darmowe aktualne druki deklaracji VAT i załączników

Czytany 5831 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 09:41

Artykuły powiązane

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT? Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

  Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT

  Choć wydawałoby się, że już wszystkie wątpliwości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały wyjaśnione, pojawiły się nowe pytania podatników. Ministerstwo Finansów odpowiada na nie na swojej oficjalnej stronie internetowej. Sprawdź, czy przesłanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i do kiedy mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać pierwsze obowiązkowe pliki z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT.

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.