wtorek, 06 wrzesień 2016 10:05

Od 1 września 2016 r. pracownik musi otrzymać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Ukrócenie praktyki zatrudniania pracowników „na czarno” i wzrost legalnego zatrudnienia – taki cel mają nowe przepisy Kodeksu pracy. Od 1 września 2016 r. pracodawcy będą musieli przekazać pracownikowi umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie warunków umowy – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Sprawdź, co zmieniło się w przepisach i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks pracy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 910). Nowe regulacje zobowiązują pracodawców do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub dostarczenia mu na piśmie potwierdzenia warunków umowy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

 

W poprzednim stanie prawnym przepisy zobowiązywały pracodawcę do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub potwierdzenia mu na piśmie ustaleń co dostron umowy, jej rodzaju i warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Regulacje te nie konkretyzowały jednak momentu dopełnienia tego obowiązku ani pory dnia, kiedy przekazanie takiego pisma miałoby się odbyć. W konsekwencji pracodawcy często naruszali ten obowiązek – pracownicy wykonywali swoją pracę bez umowy ani nawet pisemnego potwierdzenia. Gdy do przedsiębiorstwa zawitała Państwowa Inspekcja Pracy pracodawcy tłumaczyli się, iż dana osoba jest w pracy pierwszy dzień i zamierzali wręczyć jej potwierdzenie warunków zatrudnienia na koniec dnia. Takie brzmienie dotychczasowych przepisów tylko ułatwiało firmom zatrudnianie pracowników bez umowy.

 

Celem nowelizacji Kodeksu pracy jest ukrócenie tych praktyk i wzrost legalnego zatrudnienia. Ponadto w stanie prawnym od 1 września 2016 r. obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy, a pracownika młodocianego – z wykazem prac lekkich. Czynności te również muszą być wykonane przed dopuszczeniem danej osoby do pracy.

 

Zmienione przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w brzmieniu od 1 września 2016 r.:

Art. 29

(…)

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Art. 1043 

(…)

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

 

Art. 2001

(…)

§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.

 

W związku z powyższym ustawa nowelizacyjna zmieniła również brzemiennie art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, iż za niedostosowanie się do nowych regulacji grozi kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Art. 281.  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

(…)

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,

(…)

- podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Krytycy nowelizacji wskazują, iż nowe przepisy mogą powodować opóźnienia w procesie zatrudnienia – ze względu na konieczność dopełnienia wymaganych formalności. Trzeba jednak przyznać, iż w dzisiejszych czasach rozpoczęcie pracy praktycznie zawsze jest poprzedzone procesem rekrutacji – nieraz nawet kilkustopniowej – co daje pracodawcom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

 

Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę - KLIKNIJ

Czytany 14380 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 wrzesień 2016 10:11

Artykuły powiązane

 • Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r. Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r.

  Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony lub okres próbny zakładają 7-dniowy termin wydania tego dokumentu pracownikowi. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dla okresów zakończonych przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo należy wystawić w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, jak w praktyce liczyć termin na wystawienie świadectwa pracy.

 • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

  Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.

 • Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017

  Podwyższenie płacy minimalnej to tylko jedna ze zmian, które rząd planuje wprowadzić w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, ile od nowego roku wyniesie minimalne wynagrodzenie i jakie inne korzyści odniosą pracownicy w związku z nowymi przepisami.

 • Kodeks pracy: Jak sporządzić umowę o pracę w 2016 r. Kodeks pracy: Jak sporządzić umowę o pracę w 2016 r.

  Zmiany w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 r. dotyczą przede wszystkim zasad zawierania umów o pracę na czas określony. Pracodawcy powinni pamiętać, że zmienił się wzór umowy o pracę zawieranej z pracownikiem - pojawiła się w niej dodatkowa pozycja, uzupełniana w szczególnych okolicznościach. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę w 2016 r. i zobacz aktualny wzór takiego dokumentu.

 • Uwaga zmiany! Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony w 2016 r. Uwaga zmiany! Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony w 2016 r.

  Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. znacząco ograniczają możliwość zatrudniania pracowników na umowy o pracę na czas określony. Zmieniły się również zasady ustalania okresu wypowiedzenia takiej umowy - zależy on od stażu pracy pracownika w danej firmie. Sprawdź, jak określić długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem przed wejściem w życie nowych przepisów i w nowym stanie prawnym.