środa, 25 styczeń 2017 19:49

Mechanik i wulkanizator muszą mieć kasę fiskalną w 2017 r. już od pierwszej sprzedaży!

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi wymiany opon i kół, badania i przeglądy techniczne pojazdów – w 2017 r. podatnicy wykonujący te czynności wciąż nie mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Co więcej, nowe rozporządzenie zlikwidowało dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy w przypadku świadczenia tych usług. Poznaj przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. i wybierz najlepsze urządzenie fiskalne do warsztatu.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Wbrew obawom przedsiębiorców, nie przyniosło ono likwidacji dotychczas obowiązujących zwolnień. Z drugiej strony jednak nie zmienił się katalog czynności z tych zwolnień wyłączonych – takich, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu podatnika, sposobu zapłaty czy innych czynników.

 

Wśród przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania kasy fiskalnej bez względu na okoliczności są m.in. mechanicy i wulkanizatorzy. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-e nowego rozporządzenia wyszczególniono aż trzy rodzaje czynności wykonywanych m.in. przez tych podatników, które nie mogą korzystać ze zwolnień z kas:

§ 4.  1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 

Od powyższych wyłączeń obowiązuje jeden wyjątek. Został on określony w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia:

§ 4

(…)

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy;

 

We wspomnianej w tym przepisie poz. 36 czytamy, iż zwolnieniu z kas podlega:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Wyłącznie w powyższym przypadku usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi wymiany opon lub kół oraz usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W każdym innym przypadku podatnik ma obowiązek wystawić paragon fiskalny do każdej usługi wykonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego.

 

Kasa fiskalna u mechanika – już od pierwszej sprzedaży!

W latach 2015-2016 podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia na wprowadzenie kasy fiskalnej mieli 2 miesiące – termin ten liczyło się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano pierwszą usługę z tego katalogu. Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2017 r., zlikwidowało tę preferencję.

 

Zgodnie z § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia:

§ 5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

Powyższy przepis oznacza, iż podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, w tym usług naprawy pojazdów silnikowych itd., musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Jeśli wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł), traci do niego prawo z chwilą wykonania takiej czynności. Już pierwszy klient powinien otrzymać paragon fiskalny dokumentujący usługę z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.

 

Kary za brak kasy fiskalnej w 2017 r.

W praktyce wymóg rejestrowania sprzedaży na kasie oznacza konieczność zakupu, zgłoszenia i zafiskalizowania przez uprawnionego serwisanta urządzenia jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności wyłączonej ze zwolnień z kas. Przepisy wyznaczają surowe sankcje za niedopełnienie obowiązku instalacji kasy w terminie.

 

Organ podatkowy, który wykryje brak wprowadzenia kasy w terminie, może wyznaczyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą urządzenia fiskalnego. Sankcja taka zostanie nałożona na podatnika na mocy art. 111 ust. 2 ustawy o VAT.

 

Co więcej, brak kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu pomimo takiego obowiązku skutkuje karą grzywny do 180 stawek dziennych. Regulacje odnośnie tej sankcji znajdują się w art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego.

 

Niezależnie od tego, czy spóźnienie z wprowadzeniem kasy w warsztacie samochodowym, punkcie wulkanizacyjnym czy stacji kontroli pojazdów zostanie wykryte przez uprawniony organ i ukarane grzywną, podatnik ponosi jeszcze jedną konsekwencję – bezpowrotnie traci prawo do ulgi wynoszącej nawet 700 zł za każde urządzenie fiskalne zgłoszone do urzędu skarbowego. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163), terminowe wprowadzenie kasy w działalności jest jednym z warunków uzyskania takiej ulgi.

 

Kasy fiskalne dla mechaników i wulkanizatorów

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi do 700 zł na każde urządzenie. Po dokonaniu takiego odliczenia lub uzyskaniu zwrotu w przypadku nieVATowców, zakup kasy może się okazać niedużym wydatkiem. Prezentujemy kilka popularnych urządzeń fiskalnych, które sprawdziły się w wielu warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych i stacjach kontroli pojazdów.

 

kasa ergo dla fryzjera

 

Kasa fiskalna Posnet ERGO

Mała, lekka kasa fiskalna z wytrzymałym akumulatorem znakomicie sprawdzi się u mechaników rozpoczynających działalność, którzy chcieliby w przyszłości rozwinąć biznes. Kasa pozwala na modułową rozbudowę – z najprostszej, niedrogiej wersji, po dodaniu opcjonalnych modułów, ERGO może stać się w pełni funkcjonalnym urządzeniem z dużymi możliwościami komunikacyjnymi. Dzięki wytrzymałemu akumulatorowi kasa może pracować nawet cały dzień bez konieczności ładowania – to znakomite rozwiązanie dla tych mechaników i wulkanizatorów, którzy np. dojeżdżają do klienta i wykonują usługę na miejscu. Prostota obsługi znacznie skraca czas nauki wykonywania podstawowych czynności, silikonowa osłona chroni klawiaturę przed zapyleniem czy wilgocią, a czytelny wyświetlacz usprawnia pracę przy słabym oświetleniu. Do tego duża baza nazw towarów i usług, możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie, automatyczna współpraca z terminalem płatniczym i wiele innych funkcjonalności. Posnet ERGO to doskonała kasa fiskalna dla mechanika!

 


 

bingo xlKasa fiskalna Posnet Bingo XL

Prosta w obsłudze i w pełni funkcjonalna, kasa fiskalna Bingo XL to średniej wielkości urządzenie przeznaczone do pracy stacjonarnej. Wyposażona została w wytrzymały akumulator, dzięki czemu pracuje nawet kilka godzin bez konieczności ładowania. Dzięki wytrzymałej obudowie i wysokiej odporności na szkodliwe czynniki takie jak pył czy zachlapania, kasie Bingo XL niestraszne trudne warunki pracy w warsztacie. Duże możliwości komunikacyjne pozwalają na stworzenie w pełni wyposażonego stanowiska kasjerskiego – z terminalem płatniczym, czytnikiem kodów kreskowych i innymi urządzeniami. Spora baza nazw towarów i usług to element niezbędny w tych warsztatach, które oprócz usług oferują też sprzedaż towarów. Wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu to duże uproszczenie dla tych mechaników i wulkanizatorów, którzy świadczą usługi dla klientów biznesowych. Te i wiele innych funkcjonalności oferuje kasa fiskalna do warsztatów samochodowych i nie tylko – Posnet Bingo XL.

 


 

Trio lewa posnetDrukarka fiskalna Posnet TRIO

Innowacyjne, niezwykle funkcjonalne urządzenie Posnet TRIO sprawdzi się w tych warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych i stacjach diagnostycznych, w których do obsługi klientów wykorzystuje się oprogramowanie sprzedażowe. Drukarka fiskalna pracuje bowiem za pośrednictwem takiej aplikacji. Posnet TRIO to urządzenie o najwyższych parametrach technicznych: posiada ogromną bazę nazw towarów i usług (250.000 PLU), aż 80 znaków w każdej nazwie, możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie, szybki i wytrzymały mechanizm drukujący, czytelny wyświetlacz i wiele innych. Jako pierwsze urządzenie fiskalne na rynku pozwala na pełną obsługę zaliczek i edytowanie dowolnej faktury. Drukarka TRIO została wyposażona w specjalny uchwyt, dzięki któremu może współpracować z tabletem lub smartfonem z zainstalowaną aplikacją sprzedażową – to nie tylko wygoda, ale też prestiż dla firmy! Urządzenie powstało z myślą o użytkownikach stawiających na rozwój – pozwala na modułową rozbudowę o kolejne porty komunikacyjne. Z TRIO można stworzyć w pełni funkcjonalny, zaawansowany system POS – z terminalem płatniczym, ekranem dotykowym, czytnikiem kodów kreskowych i innymi urządzeniami. To niewątpliwie doskonała drukarka fiskalna dla średnich i dużych warsztatów, punktów wymiany opon i stacji diagnostycznych.

 


 

Buchcom Kasy fiskalne dla mechaników Warszawa to autoryzowany sklep i serwis wiodących producentów urządzeń fiskalnych – Posnet, Elzab i Novitus. Oferujemy również oprogramowanie dla firm, m.in. dedykowane warsztatom samochodowym, wulkanizacyjnym i przechowalniom opon. Kompleksowo wyposażamy stanowiska sprzedażowe m.in. w kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, terminale płatnicze, ekrany dotykowe, komputery, zarówno serwery jak i stacje robocze oraz wiele innych urządzeń. Doradzamy, szkolimy, wdrażamy i zapewniamy opiekę posprzedażową. Jesteśmy też biurem rachunkowym – nasi certyfikowani, doświadczeni księgowi świadczą usługi na najwyższym poziomie. Nasza misja to zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju przede wszystkim firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 12254 razy Ostatnio zmieniany środa, 25 styczeń 2017 20:36

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów

   

  Świadczysz usługi wymiany opon i kół?

   

  Już teraz kup kasę fiskalną online dla wulkanizatora!

   

  Na rynku pojawiły się od dawna zapowiadane kasy fiskalne online! Te urządzenia nowej generacji zrewolucjonizują polski system kasowy. Jako pierwsi obowiązkowo zaczną je stosować m.in. mechanicy i wulkanizatorzy. Jeśli świadczysz usługi wymiany opon i kół, na zakup nowej kasy pozostało ci już niewiele czasu. Poznaj możliwości tych innowacyjnych urządzeń. Kasy fiskalne online dla wulkanizatorów to większa niezawodność i bezpieczeństwo, a także zupełnie nowe funkcjonalności.

  wulkanizacja kasy online

   

   

  Kasy fiskalne online od kiedy – dla wulkanizatorów

   

  Podatnicy świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, a także wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, muszą stosować kasy fiskalne od 1 stycznia 2020 r. Kasa online’owa oprócz podstawowych funkcji, będzie wyposażona w funkcję zupełnie nową – przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

  Co to oznacza dla punktu wulkanizacyjnego? W zasadzie niewiele. Kasie online’owej musisz zapewnić dostęp Internetu. W zamian zyskujesz mniejszą liczbę formalności przy instalacji kasy, nowoczesne funkcje w standardzie (wydruk NIP-u nabywcy na paragonie, komunikację z dowolnym terminalem płatniczym itp.), a także ulgę do 700 zł na wymianę kasy.

   

  kasy online mechanik

   

  Kasa fiskalna online dla punktu wulkanizacyjnego będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2020 r.

   

  Kasa fiskalna dla wulkanizatora już od pierwszej sprzedaży

   

  Od 2015 r. podatnicy świadczący usługi naprawy oraz wymiany opon i kół nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej i większości innych zwolnień w tym zakresie. Urządzenie to muszą mieć w swoim warsztacie już od pierwszej sprzedaży – niezależnie od wysokości obrotu.

   

   

  Ulga na zakup kasy online dla mechanika?

   

  Wprowadzając nowe wymogi, ustawodawca przewidział dodatkową korzyść dla przedsiębiorców obowiązkowo wymieniających kasy na urządzenia online’owe. Wulkanizatorom przysługuje ulga do 700 zł na zakup kasy online. Skorzystasz z niej, nawet jeśli wcześniej już dokonałeś takiego odliczenia w związku z zakupem kasy z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Pomyśl, ile zaoszczędzisz i nie spóźnij się z wymianą kasy! Z możliwości tej korzystają wyłącznie branże zobligowane do rozpoczęcia stosowania kas online w określonych terminach.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019 r.?

  Jako pierwsze kasy fiskalne online będą musiały wprowadzić branża motoryzacyjna i paliwowa. Tak wynika z projektu ustawy nowelizacyjnej. Zakup urządzenia nowego typu w przypadku tych branż będzie musiał nastąpić jeszcze w 2018 r. Następne będą branża gastronomiczna i hotelarska. Sprawdź, kogo obejmie obowiązek wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online’owe i co ze „starymi” kasami, użytkowanymi obecnie przez podatników.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Kasy fiskalne online: Mechanik musi wymienić kasę do końca 2018 r. Kasy fiskalne online: Mechanik musi wymienić kasę do końca 2018 r.

  Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na urządzenia działające online rozpocznie się od mechaników, wulkanizatorów oraz stacji paliw. Zgodnie z projektowanymi przepisami, grupa ta będzie musiała zakupić nowe kasy jeszcze w 2018 r. Sprawdź, jakie przepisy obecnie regulują kwestię stosowania kas przez mechaników, jakie zmiany zostaną wprowadzone oraz czym tak naprawdę będą kasy fiskalne online.