środa, 03 styczeń 2018 21:01

Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z zasadą ogólną powinni stosować kasy fiskalne. Posiadanie odpowiednego urządzenia to jednak nie wszystko – konieczna jest znajomość szeregu przepisów, które regulują kwestie związane z użytkowaniem kas, uzyskiwaniem ulgi na zakup urządzenia oraz ewentualnej konieczności zwrotu takiego odliczenia, wymagań dotyczących urządzeń oraz obowiązków użytkownika.

Zarówno wymienione, jak i inne kwestie zostały opisane w kilku różnych aktach prawnych. W 2018 r. niektórzy podatnicy wciąż mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przepisy dotyczące zwolnień na 2018 r. również zostały określone w osobnym rozporządzeniu.

 

W niniejszym poradniku udostępniamy Państwu wszystkie ustawy i rozporządzenia regulujące kwestie stosowania kas fiskalnych przez polskich przedsiębiorców w 2018 r.

 

Ustawa o VAT

Przepisy ogólne związane z prowadzeniem ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zostały określone w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Określono tam między innymi, kto ma obowiązek stosować kasę fiskalną, jakie sankcje obowiązują za brak urządzenia lub dokonanie sprzedaży z jego pominięciem, jakie obowiązki spoczywają na użytkowniku kasy, kto może skorzystać z ulgi na zakup urządzenia oraz w jakich okolicznościach może ją stracić. Ustawa o VAT wyznacza też prawo m.in. do określenia zwolnień z kas w drodze rozporządzenia.

 

Czytaj: Art. 111 ustawy o VAT

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas 2018

Niektórzy podatnicy spełniający określone warunki lub wykonujący niektóre czynności mogą w 2018 r. być zwolnieni z obowiązku stosowania kas fiskalnych w działalności. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Rozporządzenie to określa katalog czynności zwolnionych z kas przedmiotowo, wyznacza warunki dla podatników chcących korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz wyznacza listę czynności, których wykonywanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do korzystania ze zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Podatnicy rozpoczynający pracę z kasą fiskalną mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Znalazły się w nim między innymi szczegółowe warunki dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu, przepisy dotyczące okoliczności obligujących przedsiębiorców do zwrotu ulgi, a także sposobu uzyskania przysługującej kwoty zarówno przez podatników będących czynnymi podatnikami VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

 

Rozporządzenie w sprawie kas

Użytkowanie kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełniania licznych obowiązków – wydawania paragonu każdemu klientowi, drukowania raportów dobowych i okresowych, dokonywania okresowych przeglądów technicznych itp. Wytyczne w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Wyznacza ono także procedurę postępowania przy rozpoczęciu pracy z kasą, zakończenia użytkowania urządzenia w trybie fiskalnym, a także określa warunki prowadzenia serwisu kas, wzór identyfikatora serwisanta kas itp.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

 

Zobacz też: Ewidencje korekt paragonów fiskalnych

 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Wytyczne istotne przede wszystkim dla producentów, importerów i serwisów urządzeń fiskalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). Wyznacza ono m.in. kryteria budowy urządzenia rejestrującego, minimalnej zawartości paragonu czy raportu fiskalnego, a także wzory różnego rodzaju dokumentów dla producentów kas fiskalnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 01.10.2013.

Czytaj: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych – kasy fiskalne online

Kasy fiskalne nowego typu – przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas, emitujące e-paragony itp., czyli kasy fiskalne online, zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Rozporządzenia to określa m.in. sposób przekazywania danych do systemu, zakres danych na paragonie fiskalnym, wytyczne co do budowy urządzenia fiskalnego, a także różnego rodzaju wymagania dla producentów kas i serwisów fiskalnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 07.07.2018

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Czytany 15048 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 03 styczeń 2019 13:42

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r.

  Kwestie związane z dokonywaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a co za tym idzie także stosowania kas fiskalnych, uregulowane zostały w kilku różnych aktach prawnych. Ogólne zasady używania urządzeń rejestrujących w działalności znajdują się w ustawie o VAT. Bardziej szczegółowe wytyczne określono w osobnych rozporządzeniach.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019, 2020, 2021 r. – poradnik Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019, 2020, 2021 r. – poradnik

  Usunięcie trzech pozycji z katalogu zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej, dodanie jednej – zupełnie nowej. Dłuższy termin na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy w wyniku zmian utracili prawo do zwolnienia. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej w 2019 r. Omawiamy zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, podmiotowo-przedmiotowe oraz zwolnienia dla szczególnych czynności, a także wyłączenia ze zwolnień, wyjątki oraz obowiązujące terminy.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe rozporządzenie Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe rozporządzenie

  Sprzątaczka, kominiarz, dorożkarz i flisak pieniński stracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. Zyskają je za to koła gospodyń wiejskich. W stosunku do pierwotnego projektu ostatecznie opublikowane rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian. Sprawdź, kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r., a kto wciąż będzie mógł z niego korzystać.

 • Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

  Wystawienie paragonu za usługę, która nie miała jeszcze miejsca i za towar, który nie został wydany. Wystawienie paragonu przed otrzymaniem zapłaty – na taki absurdalny pomysł wpadli twórcy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas. Gdyby nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie 1 stycznia 2019 r., spowodują chaos w firmach i na całym rynku.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.