środa, 04 styczeń 2017 10:46

Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek stosowania kas fiskalnych. Związane z tym kwestie zostały ściśle uregulowane w przepisach prawa podatkowego. Obecnie jednak podatnicy wciąż mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zarówno korzystanie z tych zwolnień, jak i wprowadzanie urządzenia w działalności po utracie prawa do zwolnienia wymaga znajomości aktualnych przepisów.

Użytkowanie urządzenia fiskalnego również wymaga znajomości aktualnych regulacji prawnych. Ustawodawca nałożył na właścicieli kas szereg obowiązków, takich jak m.in. wydawanie klientom paragonów, prawidłowe zaprogramowanie nazw towarów wraz z przyporządkowanymi im stawkami VAT, drukowanie raportów dobowych i miesięcznych, zgłaszanie kasy do okresowych przeglądów technicznych czy dokonanie odczytu pamięci fiskalnej po zakończeniu używania kasy.

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający pracę z urządzeniem rejestrującym ma prawo do ulgi w wysokości 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Warunki dokonania takiego odliczenia czy uzyskania zwrotu także zostały ściśle określone w przepisach.

 

Aktualnie obowiązuje aż 5 aktów prawnych regulujących różne kwestie związane z kasami fiskalnymi. Udostępniamy Państwu każdy z nich.

 

Ustawa o VAT

Ogólne zasady dotyczące obowiązku stosowania kas rejestrujących zostały zapisane w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Przepisy te między innymi określają, kto ma obowiązek stosowania kas fiskalnych, przewidują możliwość wprowadzenia zwolnień z kas w drodze rozporządzenia, wyznaczają sankcje za prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy, nakładają na użytkowników konkretne obowiązki oraz przewidują możliwość skorzystania z ulgi w wysokości do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie. W ustawie o VAT znalazły się też m.in. wytyczne dotyczące postępowania w przypadku awarii kasy.

 

Czytaj: Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas

Choć ustawa o VAT obowiązek stosowania kas określa jako powszechny dla podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, daje też Ministrowi Finansów prawo do wyznaczenia zwolnień w tym zakresie. W 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Wyznacza ono m.in. zwolnienia podmiotowe dla niektórych podatników, zwolnienia przedmiotowe dla czynności wymienionych w załączniku do tego aktu prawnego, a także katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Rozporządzenie w sprawie kas

Wszelkiego rodzaju obowiązki związane z wprowadzeniem, użytkowaniem i zakończeniem pracy urządzenia fiskalnego zostały uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Rozporządzenie to określa również warunki prowadzenia serwisu kas. W załącznikach do tego aktu prawnego znajdują się wzory większości dokumentów składanych do urzędu skarbowego m.in. w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy, zakończeniem pracy urządzenia w trybie fiskalnym, a także wzór identyfikatora serwisanta kas.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

 

Zobacz też: Ewidencje korekt paragonów fiskalnych

 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Informacje i wytyczne ważne z punktu widzenia producentów oraz importerów urządzeń fiskalnych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076), które obowiązuje od 1 października 2013 r. Reguluje ono kwestie techniczne dotyczące m.in. minimalnej zawartości paragonu fiskalnego czy raportu fiskalnego, budowy urządzenia rejestrującego oraz wyznacza wzory dokumentów istotnych z punktu widzenia serwisu fiskalnego.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas

Podatnicy rozpoczynający pracę z kasą fiskalną, którzy chcą skorzystać z ulgi do 700 zł na zakup tego urządzenia, muszą znać zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163), które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wyznacza ono m.in. warunki nabycia i zachowania prawa do takiego odliczenia lub zwrotu, sposób i terminy jego dokonania lub uzyskania, katalog okoliczności obligujących właściciela kasy do zwrotu ulgi oraz termin jego dokonania. W rozporządzeniu znalazły się też wytyczne dotyczące danych, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, składany przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Więcej o uldze 700 zł na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

Czytany 5760 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 styczeń 2018 22:55

Artykuły powiązane

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.

 • Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć

  Przepisy dają podatnikom prawo do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. – obecnie jednak już bardzo niewielka grupa przedsiębiorców spełnia warunki do zachowania takiego zwolnienia. Sprawdź, kto obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną w 2017 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po utracie prawa do zwolnienia i jakie zmiany w tej kwestii wprowadzono od 1 stycznia 2017 r.