poniedziałek, 31 grudzień 2018 21:42

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe rozporządzenie

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Sprzątaczka, kominiarz, dorożkarz i flisak pieniński stracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. Zyskają je za to koła gospodyń wiejskich. W stosunku do pierwotnego projektu ostatecznie opublikowane rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian. Sprawdź, kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r., a kto wciąż będzie mógł z niego korzystać.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ). Wydanie tego aktu prawnego było niezbędne, aby w 2019 r. część przedsiębiorców wciąż mogła korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do pierwotnej wersji projektu, opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie różni się kilkoma istotnymi szczegółami.

Nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji. Część podatników utraci prawo do zwolnienia przedmiotowego z kas w 2019 r. Pojawi się za to nowa pozycja w załączniku do rozporządzenia. Nie będzie jednak masowego zakupu urządzeń fiskalnych.

Nowe rozporządzenie obowiązuje przez 3 lata – do 31 grudnia 2021 r.

 

Kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

Podobnie jak to było w rozporządzeniu obowiązującym w 2018 r., w załączniku do nowego aktu prawnego znajduje się katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Od 1 stycznia 2019 r. z załącznika tego znikną aż 3 pozycje. W „starym” rozporządzeniu oznaczone jako poz. 17, 30 i 48:

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Początkowo z załącznika miała zniknąć także poz. 43, czyli przyjmowanie należności przez rewizorów. Ostatecznie jednak zrezygnowano z takiej zmiany. W rozporządzeniu obowiązującym w 2019 r. zwolnienie przedmiotowe dla tych czynności znajduje się w poz. 41 załącznika.

 

Utrata prawa do zwolnienie przedmiotowego z kas fiskalnych w 2019 r. dla podatników wykonujących powyższe czynności nie oznacza automatycznie, iż będą oni zmuszeni do zakupu urządzenia rejestrującego. Wciąż bowiem mogą korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r.

Ostateczna wersja rozporządzenia dodaje zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowego z kasy fiskalnej. Znalazło się ono w poz. 49 załącznika:

49

Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

 

Zwolnienia z kas dla kół gospodyń wiejskich nie było w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia. Należy pamiętać, iż korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku – w tym wypadku jest to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

 

Termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w 2019 r.

Sporym zaskoczeniem jest bardzo długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia z początkiem 2019 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, przedsiębiorcy ci kasę fiskalną muszą wprowadzić w działalności od 1 czerwca 2019 r.

To najdłuższy jak do tej pory termin na instalację kasy po utracie prawa do zwolnienia. W poprzednim rozporządzeniu był to 1 kwietnia 2018 r., a w rozporządzeniach obowiązujących we wcześniejszych latach – 1 marca.

 

Nowe warunki w zwolnieniach z kas fiskalnych – czy wprowadzone w 2019 r.

W pierwotnym projekcie rozporządzenia w wielu pozycjach wymienionych w załączniku do rozporządzenia dodano nowy warunek do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z kas. Miałoby ono przysługiwać wyłącznie wtedy, gdy czynność została udokumentowana fakturą. W pierwotnym projekcie rozporządzenia taki warunek pojawił się w poz. 2-13 oraz 21-23. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych zapisów. Zwolnienia te pozostają niezmienione w stosunku do rozporządzenia z 2018 r.

W 2019 r. nie zmienią się też warunki korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej, określonego w poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia. Początkowo planowano wprowadzić zasadę, iż ze zwolnienia tego można korzystać także wtedy, gdy dostawa towaru udokumentowana została w całości fakturą – nawet jeśli nie zostanie spełniony wymóg związany ze sposobem otrzymania zapłaty oraz prowadzoną ewidencją. W opublikowanym rozporządzeniu taki zapis się nie pojawił – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje na takich samych zasadach jak w 2018 r.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

W niezmienionym kształcie pozostaje zwolnienie podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W 2019 r. wciąż przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający taką sprzedaż w trakcie roku kwotę limitu obliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 5123 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2019 16:59

Artykuły powiązane

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży! Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży!

  Najchętniej wybierana przez lekarzy i prawników, ceniona przez właścicieli małych gastronomii, doskonała do każdej pracy mobilnej – kasa fiskalna Novitus NANO już jest dostępna w wersji online! Komunikuje się z repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej i spełnia wszystkie wymagania stawiane kasom online’owym. Sprawdź, co nowego znajdziesz w kasie NANO Online!

 • Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

  Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

 • Kasy fiskalne 2019: od 1 maja nowa matryca stawek VAT Kasy fiskalne 2019: od 1 maja nowa matryca stawek VAT

  Nowe rozporządzenie w sprawie kas to nie tylko wprowadzenie wymogów dotyczących urządzeń fiskalnych online. To też m.in. nowa matryca stawek VAT. Sprawdź, do kiedy musisz przeprogramować swoje urządzenie – zmiany obejmują bowiem wszystkie kasy, nawet te „starego” typu z papierową i elektroniczną kopią paragonu.