poniedziałek, 31 grudzień 2018 21:42

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe rozporządzenie

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Sprzątaczka, kominiarz, dorożkarz i flisak pieniński stracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. Zyskają je za to koła gospodyń wiejskich. W stosunku do pierwotnego projektu ostatecznie opublikowane rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian. Sprawdź, kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r., a kto wciąż będzie mógł z niego korzystać.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ). Wydanie tego aktu prawnego było niezbędne, aby w 2019 r. część przedsiębiorców wciąż mogła korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do pierwotnej wersji projektu, opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie różni się kilkoma istotnymi szczegółami.

Nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji. Część podatników utraci prawo do zwolnienia przedmiotowego z kas w 2019 r. Pojawi się za to nowa pozycja w załączniku do rozporządzenia. Nie będzie jednak masowego zakupu urządzeń fiskalnych.

Nowe rozporządzenie obowiązuje przez 3 lata – do 31 grudnia 2021 r.

 

Kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

Podobnie jak to było w rozporządzeniu obowiązującym w 2018 r., w załączniku do nowego aktu prawnego znajduje się katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Od 1 stycznia 2019 r. z załącznika tego znikną aż 3 pozycje. W „starym” rozporządzeniu oznaczone jako poz. 17, 30 i 48:

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Początkowo z załącznika miała zniknąć także poz. 43, czyli przyjmowanie należności przez rewizorów. Ostatecznie jednak zrezygnowano z takiej zmiany. W rozporządzeniu obowiązującym w 2019 r. zwolnienie przedmiotowe dla tych czynności znajduje się w poz. 41 załącznika.

 

Utrata prawa do zwolnienie przedmiotowego z kas fiskalnych w 2019 r. dla podatników wykonujących powyższe czynności nie oznacza automatycznie, iż będą oni zmuszeni do zakupu urządzenia rejestrującego. Wciąż bowiem mogą korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r.

Ostateczna wersja rozporządzenia dodaje zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowego z kasy fiskalnej. Znalazło się ono w poz. 49 załącznika:

49

Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

 

Zwolnienia z kas dla kół gospodyń wiejskich nie było w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia. Należy pamiętać, iż korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku – w tym wypadku jest to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

 

Termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w 2019 r.

Sporym zaskoczeniem jest bardzo długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia z początkiem 2019 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, przedsiębiorcy ci kasę fiskalną muszą wprowadzić w działalności od 1 czerwca 2019 r.

To najdłuższy jak do tej pory termin na instalację kasy po utracie prawa do zwolnienia. W poprzednim rozporządzeniu był to 1 kwietnia 2018 r., a w rozporządzeniach obowiązujących we wcześniejszych latach – 1 marca.

 

Nowe warunki w zwolnieniach z kas fiskalnych – czy wprowadzone w 2019 r.

W pierwotnym projekcie rozporządzenia w wielu pozycjach wymienionych w załączniku do rozporządzenia dodano nowy warunek do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z kas. Miałoby ono przysługiwać wyłącznie wtedy, gdy czynność została udokumentowana fakturą. W pierwotnym projekcie rozporządzenia taki warunek pojawił się w poz. 2-13 oraz 21-23. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych zapisów. Zwolnienia te pozostają niezmienione w stosunku do rozporządzenia z 2018 r.

W 2019 r. nie zmienią się też warunki korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej, określonego w poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia. Początkowo planowano wprowadzić zasadę, iż ze zwolnienia tego można korzystać także wtedy, gdy dostawa towaru udokumentowana została w całości fakturą – nawet jeśli nie zostanie spełniony wymóg związany ze sposobem otrzymania zapłaty oraz prowadzoną ewidencją. W opublikowanym rozporządzeniu taki zapis się nie pojawił – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje na takich samych zasadach jak w 2018 r.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

W niezmienionym kształcie pozostaje zwolnienie podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W 2019 r. wciąż przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający taką sprzedaż w trakcie roku kwotę limitu obliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 2931 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2019 16:59

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online od stycznia 2020 roku! Kasy fiskalne online od stycznia 2020 roku!

  Stało się! Ustawa o kasach online po niekończących się pracach legislacyjnych wreszcie została uchwalona przez Sejm. W stosunku do poprzedniego projektu zmieniono m.in. końcowy termin uzyskiwania homologacji dla kas fiskalnych z papierową kopią paragonu. Sprawdź, od kiedy musisz stosować kasy fiskalne online w swojej działalności.

 • Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością

  Wśród przedsiębiorców wzbudziły krytykę i bunt. Eksperci wskazywali na ich niezgodność z ustawą o VAT. Nowe regulacje ustanawiające obowiązek wydania nabywcy paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty na szczęście nie zostaną wprowadzone. Rząd pod wpływem napływających argumentów zrezygnował z kontynuacji prac nad tym pomysłem.

 • Kasy fiskalne online – ustawa ma wejść w życie 2 miesiące później Kasy fiskalne online – ustawa ma wejść w życie 2 miesiące później

  Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu tzw. ustawy o kasach online. Utrzymane zostały nowe, przesunięte o rok w stosunku do pierwotnego projektu terminy obowiązkowej wymiany kas dla niektórych branż. Zmieniono za to termin wejścia w życie samej ustawy. Sprawdź, kiedy na półkach salonów sprzedaży pojawią się pierwsze kasy fiskalne online.

 • Kasa fiskalna dla firmy sprzątającej – jaką wybrać? Kasa fiskalna dla firmy sprzątającej – jaką wybrać?

  W 2019 r. wiele firm sprzątających straci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Jakie urządzenie wybrać, by odpowiadało ono potrzebom tego typu działalności? Do kiedy należy wprowadzić kasę? Dowiedz się, jakie przepisy obowiązują od 1 styczna 2019 r. i poznaj modele kas i drukarek fiskalnych optymalnie trafiających w potrzeby firm sprzątających.

 • Kiedy kasa fiskalna przy usługach porządkowych w 2019 r. Kiedy kasa fiskalna przy usługach porządkowych w 2019 r.

  Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach zniknęły z katalogu zwolnień przedmiotowych z kas fiskalnych. Wśród podatników, którzy będą musieli wprowadzić kasę w działalności, znajdą się m.in. kominiarze i tępiciele szkodników. Sprawdź, jakie dokładnie czynności objęła ta zmiana. Dowiedz się też, do kiedy trzeba kupić kasę i jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w tym zakresie.