poniedziałek, 31 grudzień 2018 21:42

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – nowe rozporządzenie

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Sprzątaczka, kominiarz, dorożkarz i flisak pieniński stracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. Zyskają je za to koła gospodyń wiejskich. W stosunku do pierwotnego projektu ostatecznie opublikowane rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian. Sprawdź, kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r., a kto wciąż będzie mógł z niego korzystać.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ). Wydanie tego aktu prawnego było niezbędne, aby w 2019 r. część przedsiębiorców wciąż mogła korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do pierwotnej wersji projektu, opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie różni się kilkoma istotnymi szczegółami.

Nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji. Część podatników utraci prawo do zwolnienia przedmiotowego z kas w 2019 r. Pojawi się za to nowa pozycja w załączniku do rozporządzenia. Nie będzie jednak masowego zakupu urządzeń fiskalnych.

Nowe rozporządzenie obowiązuje przez 3 lata – do 31 grudnia 2021 r.

 

Kto utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

Podobnie jak to było w rozporządzeniu obowiązującym w 2018 r., w załączniku do nowego aktu prawnego znajduje się katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Od 1 stycznia 2019 r. z załącznika tego znikną aż 3 pozycje. W „starym” rozporządzeniu oznaczone jako poz. 17, 30 i 48:

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Początkowo z załącznika miała zniknąć także poz. 43, czyli przyjmowanie należności przez rewizorów. Ostatecznie jednak zrezygnowano z takiej zmiany. W rozporządzeniu obowiązującym w 2019 r. zwolnienie przedmiotowe dla tych czynności znajduje się w poz. 41 załącznika.

 

Utrata prawa do zwolnienie przedmiotowego z kas fiskalnych w 2019 r. dla podatników wykonujących powyższe czynności nie oznacza automatycznie, iż będą oni zmuszeni do zakupu urządzenia rejestrującego. Wciąż bowiem mogą korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r.

Ostateczna wersja rozporządzenia dodaje zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowego z kasy fiskalnej. Znalazło się ono w poz. 49 załącznika:

49

Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

 

Zwolnienia z kas dla kół gospodyń wiejskich nie było w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia. Należy pamiętać, iż korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku – w tym wypadku jest to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

 

Termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w 2019 r.

Sporym zaskoczeniem jest bardzo długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia z początkiem 2019 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, przedsiębiorcy ci kasę fiskalną muszą wprowadzić w działalności od 1 czerwca 2019 r.

To najdłuższy jak do tej pory termin na instalację kasy po utracie prawa do zwolnienia. W poprzednim rozporządzeniu był to 1 kwietnia 2018 r., a w rozporządzeniach obowiązujących we wcześniejszych latach – 1 marca.

 

Nowe warunki w zwolnieniach z kas fiskalnych – czy wprowadzone w 2019 r.

W pierwotnym projekcie rozporządzenia w wielu pozycjach wymienionych w załączniku do rozporządzenia dodano nowy warunek do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z kas. Miałoby ono przysługiwać wyłącznie wtedy, gdy czynność została udokumentowana fakturą. W pierwotnym projekcie rozporządzenia taki warunek pojawił się w poz. 2-13 oraz 21-23. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych zapisów. Zwolnienia te pozostają niezmienione w stosunku do rozporządzenia z 2018 r.

W 2019 r. nie zmienią się też warunki korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej, określonego w poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia. Początkowo planowano wprowadzić zasadę, iż ze zwolnienia tego można korzystać także wtedy, gdy dostawa towaru udokumentowana została w całości fakturą – nawet jeśli nie zostanie spełniony wymóg związany ze sposobem otrzymania zapłaty oraz prowadzoną ewidencją. W opublikowanym rozporządzeniu taki zapis się nie pojawił – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje na takich samych zasadach jak w 2018 r.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

W niezmienionym kształcie pozostaje zwolnienie podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W 2019 r. wciąż przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający taką sprzedaż w trakcie roku kwotę limitu obliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 852 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2019 16:59

Artykuły powiązane

 • Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł w 2019 r. Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł w 2019 r.

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży wciąż mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak w praktyce zastosować nowe przepisy, kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego i jakich czynności nie uwzględnia się przy wyliczaniu całości obrotu. Dowiedz się też, kiedy wprowadzić kasę fiskalną w działalności po przekroczeniu limitu 20.000 zł.

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • VAT od 1 stycznia 2019 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r.

  Kwestie związane z dokonywaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a co za tym idzie także stosowania kas fiskalnych, uregulowane zostały w kilku różnych aktach prawnych. Ogólne zasady używania urządzeń rejestrujących w działalności znajdują się w ustawie o VAT. Bardziej szczegółowe wytyczne określono w osobnych rozporządzeniach.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – poradnik Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r. – poradnik

  Usunięcie trzech pozycji z katalogu zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej, dodanie jednej – zupełnie nowej. Dłuższy termin na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy w wyniku zmian utracili prawo do zwolnienia. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej w 2019 r. Omawiamy zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, podmiotowo-przedmiotowe oraz zwolnienia dla szczególnych czynności, a także wyłączenia ze zwolnień, wyjątki oraz obowiązujące terminy.