wtorek, 15 wrzesień 2020 06:12

Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2020 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Zasady stosowania kas fiskalnych przez polskich podatników zostały uregulowane w ustawie o VAT oraz szczegółowo w licznych rozporządzeniach. W latach 2019 i 2020 weszło w życie wiele zmian w tym zakresie – mają one związek z modernizacją systemu kasowego. Cześć przepisów została wprowadzona szybciej niż planowano, ze względu na obostrzenia wywołane pandemią. Inne z kolei wejdą w życie później niż początkowo zakładano.

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga stosowania kasy fiskalnej. Wiąże się to z licznymi obowiązkami i zasadami, których znajomość jest wymagana od przedsiębiorcy. Warto przy tym podkreślić, iż zasady te zmieniają się w Polsce stosunkowo często. Zawsze więc trzeba śledzić na bieżąco aktualne poczynania ustawodawcy.

 

Ustawa o VAT – przepisy dot. kas fiskalnych w 2020 r.

Na przepisach art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) opierają się wszystkie inne regulacje dotyczące kas fiskalnych. Znajdujemy tam informacje dotyczące ogólnego obowiązku, wymagań wobec użytkowników kas, możliwości skorzystania z ulgi na kasę, stosowania kas online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), sankcji za niedostosowanie się do przepisów, kas mających formę oprogramowania itp. Ustawa o VAT daje Ministrowi Finansów prawo do wprowadzenia czasowych zwolnień z obowiązku stosowania kas na drodze rozporządzenia.

 

Czytaj: Art. 111 ustawy o VAT

 

Ustawa o VAT – przepisy epizodyczne dot. kas fiskalnych

Przepisy dotyczące kas fiskalnych online zasadniczo zobowiązały podatników do stosowania właśnie tego typu urządzeń. Jednak w art. 145a i 145b ustawy o VAT znalazły się regulacje, zgodnie z którymi większość podatników może stosować kasy z elektroniczną i papierową kopią paragonu do określonego terminu. Przepisy te wyznaczają zasady stosowania tego typu kas oraz wskazują czynności, które mogą być rejestrowane za ich pomocą tylko do określonych terminów.

 

Czytaj: Ustawa o VAT – przepisy epizodyczne

 

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Sytuacja, w jakiej znaleźli się polscy podatnicy podczas epidemii COVID-19, wymagała od ustawodawcy licznych zmian w zakresie funkcjonowania firm. Wśród terminów odroczonych w celu ułatwienia przedsiębiorcom utrzymania się na rynku, znalazły się m.in. daty obowiązkowej wymiany kas na kasy online’owe przez niektórych przedsiębiorców. Zmiany te wprowadziło właśnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

 

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Od 2020 r. niektórzy podatnicy mają możliwość korzystania z kas fiskalnych mających postać oprogramowania – instalowanych np. na urządzeniach mobilnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957) wyznacza zasady użytkowania takich kas, sposób programowania, fiskalizacji, wymagania techniczne, obowiązki podatnika, procedurę postępowania w czas awarii itp. W rozporządzeniu tym znalazły się też wzory niektórych dokumentów.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 

Rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

Prawo do stosowania kas fiskalnych w formie oprogramowania przysługuje tylko wybranym branżom. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965) określa, kto może użytkować tego typu kasy.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas w 2020 r.

Obecnie z obowiązku stosowania kas fiskalnych zwolnione jest bardzo wąskie grono podatników. Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów), czynności zwolnione z kas przedmiotowo oraz czynności, które wyłączają podatnika z prawa do zwolnienia podmiotowego – te i inne regulacje znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Obowiązuje ono od 2019 r. aż do 31 grudnia 2021 r.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2020 r. czytaj w Poradniku

 

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

Obecnie zasady korzystania z ulgi do 700 zł na kasę fiskalną są prostsze niż wcześniej. Z odliczenia lub zwrotu przysługujących kwot mogą korzystać podatnicy rozpoczynający pracę z kasą online (z powodu utraty prawa do zwolnienia lub dobrowolnie), a także wymieniający urządzenie na online’owe ze względu na określony w ustawie obowiązek. Przepisy dotyczące ulgi na kasę, sposobu jej odliczania, a także okoliczności pozbawiających podatnika prawa do ulgi znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku 

 

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Szczegółowe przepisy dotyczące wymogów związanych m.in. z programowaniem i użytkowaniem kasy fiskalnej, danych na paragonie, obowiązkowych przeglądach technicznych itp. znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Rozdziela ono regulacje odnoszące się do kas online’owych i kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Znalazło się w nim także wiele nowych definicji związanych m.in. z kasami online’owymi.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Przepisy dotyczące kwestii technicznych związanych z kasami i drukarkami fiskalnymi online znalazły się w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Zawarte w nim regulacje dotyczą m.in. budowy urządzenia, przesyłania danych do CRK, emisji e-paragonów itp. W rozporządzeniu znalazły się głównie szczegółowe wytyczne kierowane do producentów oraz serwisów kas.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Czytany 2289 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 wrzesień 2020 12:24

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online – od kiedy dla kolejnych branż w 2021 r.? Kasy fiskalne online – od kiedy dla kolejnych branż w 2021 r.?

  Pomimo silnego kryzysu branża hotelarska i gastronomiczna wymieniły swoje urządzenia na kasy fiskalne online. Z początkiem roku w serwisach fiskalnych zaczęli pojawiać się kolejni przedsiębiorcy – to fryzjerzy, właściciele klubów fitness i firm budowalnych, kosmetyczki, a także lekarze i prawnicy. Ciąży na nich obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Od kiedy? I dlaczego już teraz kupują kasy?

 • Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi? Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi?

  Lokale gastronomiczne, składy opału i obiekty noclegowe od 1 stycznia 2021 r. muszą rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – spóźnienie z instalacją urządzenia online’owego naraża przedsiębiorcę na sankcje skarbowe oraz utratę prawa do ulgi na kasę. A co w przypadku, gdy podatnik nie prowadził sprzedaży i nie uzyskał przychodu? Odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi, udzielają interpretacje indywidualne organów skarbowych.

 • Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć? Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć?

  Odrzucenie projektu ustawy, która miała przesunąć termin instalacji kas online o rok m.in. dla hoteli i gastronomii, położyło kres nadziei tych branż na uniknięcie uciążliwego obowiązku. Nie oznacza to jednak, iż pozostali oni całkowicie bez szansy na późniejszy termin wprowadzenia kasy online. Przepisy dają możliwość indywidualnego odroczenia terminu wymiany kas na online’owe. Firmy muszą się jednak śpieszyć - mają na to czas tylko do końca roku.

 • Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje? Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje?

  Przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z wyżywieniem pozostało już tylko kilka dni na zakup nowego urządzenia. Wymiana kas fiskalnych na online 2021 nie zostanie odroczona – choć wielu podatników aż do końca miało na to nadzieję. Wybierając się do salonu sprzedaży kas online w Warszawie lub każdej innej miejscowości warto wcześniej zorientować się, czy obowiązek wymiany dotyczy wszystkich kas użytkowanych w firmie.

 • Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.! Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.!

  Nie tylko gastronomia i obiekty noclegowe, ale też podatnicy zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu oraz m.in. koksu i półkoksu – od 1 stycznia 2021 r. branże te obejmie bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Ministerstwo Finansów przypomniało o zbliżającym się terminie i nie zamierza go przesuwać.