Urządzenia fiskalne (75)

piątek, 31 maj 2013 11:52

Akty prawne

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Poniżej udostępniamy Państwu wszystkie akty prawne mające zastosowanie do posiadania i użytkowania wag elektronicznych między innymi przed podmioty gospodarcze w obrocie handlowym. Zapoznanie się z tymi wytycznymi, szczególnie z Prawem o miarach, pomoże Państwu w prawidłowym użytkowaniu urządzeń pomiarowych w swojej działalności. USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o…
piątek, 31 maj 2013 11:52

Kontrola wag

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Sposób użytkowania wagi elektronicznej w sklepie jest obwarowany licznymi przepisami. Najważniejszym z nich jest konieczność posiadania legalizacji tego urządzenia i wszystkich wymaganych oznaczeń, które zostały opisane w rozdziale „Oznaczenia wag”. W związku z tym podatnik użytkujący wagę sklepową może spodziewać się kontroli. Kwestię kompetencji organów państwowych w zakresie kontroli wag…
piątek, 31 maj 2013 11:51

Kalibracja wag

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Aby waga elektroniczna podawała prawidłowe wyniki, przed dopuszczeniem do użytku należy ją odpowiednio skalibrować. Kalibracja, nazywana także adjustacją wagi, to szereg czynności mających na celu skorygowanie wskazań urządzenia, tak aby jak najwierniej odpowiadały one rzeczywistości. Kalibrację wykonuje się za pomocą wzorca masy zbliżonej do maksymalnego obciążenia regulowanej wagi. Zwykły użytkownik…
piątek, 31 maj 2013 11:50

Legalizacja wag

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Zgodnie z normami unijnymi każda waga sklepowa musi posiadać legalizację. Obowiązek dopilnowania, aby urządzenie było poddawane ponownej legalizacji zgodnie z określonymi w przepisach terminami spoczywa na użytkowniku. Wytyczne dotyczące zgłaszania wag sklepowych do pierwszej legalizacji ponownej oraz kolejnych legalizacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008…
piątek, 31 maj 2013 11:34

Poradnik wagi

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Waga to nieodłączny element większości sklepów - nie tylko spożywczych, ale także wielobranżowych, a nawet ogrodniczych i sklepów z artykułami metalowymi. Waga sklepowa może funkcjonować samodzielnie lub być częścią systemu sprzedażowego. Samodzielnie działające wagi spotykamy na przykład w samoobsługowych działach owocowo-warzywnych czy na stoiskach mięsnych w sklepach spożywczych i marketach.…
piątek, 31 maj 2013 00:00

Jaką wagę kupić

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Wybór optymalnego urządzenia wiąże się z analizą funkcji, jakie posiada dana waga i potrzeb stanowiska, na którym będzie użytkowana. Producenci oferują kilka różnych rodzajów wag elektronicznych. Niektóre z nich znakomicie sprawdzają się jako wagi samoobsługowe na stoiskach z owocami i warzywami czy na przykład słodyczami kupowanymi na wagę. Inne przeznaczone…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:18

Przegląd techniczny

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Dokonywanie terminowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej jest bardzo ważnym obowiązkiem podatnika. Wynika to wprost z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, nowe rozporządzenie z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących zmienia tylko kilka kwestii. Niektóre…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:16

Zwroty i reklamacje

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
W praktyce podatnik będący użytkownikiem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej wiele razy w ciągu roku przyjmuje od klientów zwroty i reklamacje sprzedawanych towarów bądź usług. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz.…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:15

Kiedy drukowac raporty fiskalne

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Zgodnie z definicją zapisaną w § 2 ust. 19 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, raport fiskalny to dokument fiskalny, który zawiera dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub okres. Dane te ujęte są według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:15

Zmiany w paragonach

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Nowe rozporządzenie w sprawie kas, które weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku, w zakresie paragonów fiskalnych zasadniczo powiela większość regulacji poprzedniego rozporządzenia z 28 listopada 2008 roku. Wprowadzono niewiele zmian, jednak są one bardzo istotne dla prawidłowego użytkowania kas i drukarek fiskalnych podatników. Dane na paragonie Zakres informacji, które…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:14

Korekta sprzedaży

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Do 1 kwietnia 2013 roku żaden przepis nie precyzował kwestii dokonywania korekt wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Było jednak, i w dalszym ciągu jest oczywiste, że podatnik nie może być pozbawiony możliwości skorygowania zaewidencjonowanego obrotu, tak aby wykazana kwota odzwierciedlała stan rzeczywisty. Jak wskazuje art. 29 ust. 1 i…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:13

Jak ustalić nazwę towaru lub usługi

Oceń ten artykuł
(22 głosów)
Nazwa towaru lub usługi Istotna zmiana wprowadzona w rozporządzeniu z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących dotyczy nazwy towaru lub usługi drukowanej na paragonie fiskalnym. Dane, które powinien zawierać paragon, zostały określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Wymieniono tam między innymi w punkcie 6: nazwę towaru lub…
Strona 5 z 7