czwartek, 18 kwiecień 2013 19:16

Zwroty i reklamacje

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

W praktyce podatnik będący użytkownikiem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej wiele razy w ciągu roku przyjmuje od klientów zwroty i reklamacje sprzedawanych towarów bądź usług. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) zwrotów towarów i uznanych reklamacji nie należy ewidencjonować na kasie fiskalnej. Dostępne na rynku urządzenia nie mają nawet takiej technicznej możliwości.

Do 1 kwietnie 2013 roku żadne przepisy nie regulowały kwestii dokonywania ewidencji takich korekt. Nie oznacza to jednak, że podatnicy byli pozbawieni możliwości korygowania wartości obrotu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o VAT dokonanym obrotem jest kwota należna rzeczywiście, a nie ta widniejąca na raporcie okresowym. Jeśli kwota rzeczywiście należna różni się od kwoty wydrukowanej na raporcie miesięcznym, konieczne jest dokonanie stosownej korekty, tak aby wartość podatku należnego odpowiadała stanowi faktycznemu. Przepis § 3 ust. 4 nowego rozporządzenia w sprawie kas, które weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku, precyzuje, że zwroty towarów i uznane reklamacje należy ujmować w odrębnej ewidencji. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy uznana reklamacja lub przyjęty zwrot skutkują zwrotem całości, czy tylko części należności.

W poprawnie prowadzonej odrębnej ewidencji zwrotów i reklamacji powinny znaleźć się następujące dane:

 • Data dokonania sprzedaży
 • Nazwa towaru lub usługi, ewentualnie opis (pamiętajmy, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia nazwy te muszą jednoznacznie identyfikować towar lub usługę)
 • Termin dokonania zwrotu lub reklamacji
 • Wartość towaru lub usługi podlegających zwrotowi bądź reklamacji w kwocie brutto i wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności
 • Kwotę zwrotu brutto i wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności
 • Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon fiskalny lub inny dokument)
 • Podpisany przez sprzedawcę i nabywcę protokół przyjęcia zwrotu bądź uznania reklamacji

Po zakończeniu miesiąca, kiedy podatnik wydrukuje raport okresowy z kasy fiskalnej, wartość widniejącą na wydruku należy pomniejszyć o kwotę korekty w celu określenia prawidłowej wysokości podatku należnego.

Przepisy nie odkreślają konkretnie, w jakiej formie należy prowadzić ewidencję zwrotów i reklamacji. Prowadzone już wcześniej przez podatników tak zwane zeszyty korekt mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane. Należy przy tym pamiętać, że umieszczane w poszczególnych wpisach dane muszą odpowiadać wytycznym określonym w  § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas, opisanym powyżej. Dostępne są już nowe zeszyty, dostosowane do obowiązujących od 1 kwietnia 2013 roku regulacji.

Użytkownicy urządzeń fiskalnych czas na zastosowanie się do nowych przepisów mają do 1 października 2013 roku. Zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie kas do 30 września 2013 roku podatnicy mogą prowadzić ewidencję zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 roku - czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia. Jednak po tym terminie wszystkie użytkowane przez nich kasy fiskalne i prowadzone ewidencje muszą być dostosowane do przepisów nowego rozporządzenia.

Czytany 11619 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 22:15

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.