środa, 11 marzec 2015 00:00

Jak wyliczyć limit do kasy fiskalnej w 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Rok 2015 przyniósł podatnikom wiele zmian w zakresie stosowania zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Wielu usługodawców musiało obowiązkowo zainstalować te urządzenia do 1 marca 2015 r. Dotyczyło to m.in. fryzjerów, mechaników, lekarzy, kosmetyczek, prawników, księgowych, doradców podatkowych i osób świadczących usługi związane z wyżywieniem.

 

Wciąż jednak spora liczba podatników może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Obowiązuje ono od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Trzeba przyznać, że najczęściej podatnicy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Przysługuje ono ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Ze zwolnienia tego - po spełnieniu odpowiednich warunków - może korzystać każdy podatnik. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy wykonujący czynności z § 4 rozporządzenia, którzy zasadniczo nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kasy fiskalnej.

 

Dowiedz się więcej o wyłączeniach ze zwolnień z kas

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, ze zwolnienia podmiotowego może korzystać podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Tacy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do czasu przekroczenia tego limitu - jeśli obrót przekroczy 20.000 zł, należy zainstalować kasę w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Inaczej ustala się wartość limitu dla podatników, którzy w ciągu roku podatkowego dopiero rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Kwestię tę reguluje § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

(…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Wyliczenie limitu proporcjonalnego nie jest trudne. Ustala się go według poniższego schematu:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

 

Liczbę dni ustala się od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, po przekroczeniu limitu proporcjonalnego podatnik ma 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej - termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Zasady wyliczania limitu proporcjonalnego w latach 2015-2016 nie różnią się od tych, które obowiązywały w latach 2013-2014.

 

Zobaczmy kilka przykładów prawidłowego wyliczenia limitu proporcjonalnego:

Przykład 1

Pan Janusz rozpoczął sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dnia 8 października 2014 r. Limit w jego przypadku  wynosił 4.657,53 zł (20.000 zł / 365 x 85 dni). Dnia 29 grudnia 2014 r. obrót pana Janusza przekroczył tę kwotę. W związku z czym musiał on wprowadzić kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2015 r.

 

Przykład 2

Pani Justyna rozpoczęła sprzedaż dnia 12 lutego 2015. Limit w jej przypadku wynosi 17.698,63 zł (20.000 zł / 365 x 323 dni). Załóżmy, że przekroczy ten obrót dnia 24 czerwca 2015 r. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 września 2015 r.

 

Przykład 3

Spółka ABC rozpocznie sprzedaż dnia 2 lipca 2015 r. Limit w jej przypadku wynosi 10.027,40 zł (20.000 zł / 365 x 183 dni). Załóżmy, że przekroczy ten obrót dnia 1 października 2015 r. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 stycznia 2016 r.

  

Wyliczanie obrotu od 1 stycznia 2015 r.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej uwzględnia się wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli podatnik prowadzi sprzedaż także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, nie uwzględnia w tym wypadku obrotu z takiej sprzedaży.

Ponadto od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje § 3 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się niektórych czynności.

§ 3 ust. 4:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

 

We wspomnianych pozycjach załącznika znajdujemy następujące czynności:

36. Dostawa nieruchomości

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, który sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu nieruchomość, środek trwały itd. nie wlicza obrotu z tej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia.

Przykład 1

Pan Marcin do 16 marca 2015 r. osiągnął obrót w wysokości 3.165,45 zł. Tego dnia za 18.000 zł sprzedał osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód, zaliczony wcześniej do środków trwałych firmy. Pomimo wysokiego obrotu ze sprzedaży auta pan Marcin dalej korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej - obrót liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia dnia 16 marca wynosi 3.165,45 zł.

 

Przykład 2

Spółka XYZ do dnia 8 kwietnia 2015 r. osiągnęła obrót w wysokości 15.145,60 zł. Tego dnia za 210.000 zł sprzedała osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nieruchomość stanowiącą poprzednią siedzibę spółki. Pomimo wysokiego obrotu ze sprzedaży nieruchomości spółka dalej korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej - dopóki nie przekroczy przysługującego jej limitu 20.000 zł.

 

 

Należy przy tym podkreślić, iż do całości obrotu nie wlicza się wyłącznie obrotu z czynności wymienionych w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia. Obrót z pozostałych czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy, wymienionych w tymże załączniku, należy wliczać do całości obrotu.

 

Prawidłowe wyliczenie limitu do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej jest bardzo ważne. Równie ważne jest przestrzeganie obowiązujących terminów. Podatnik, który przekroczył limit, nie może spóźnić się z instalacją kasy - gdyby tak się stało, straciłby prawo do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Ponadto narażałby się na dotkliwe konsekwencje finansowe za prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. Warto na bieżąco kontrolować osiągany obrót i w razie potrzeby odpowiednio wcześniej rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem fiskalnym.

 

Co grozi za brak kasy fiskalnej - dowiedz się więcej

 

Ulga na kasę fiskalną w 2015 r. – sprawdź, czy Ci przysługuje

 

BUCHCOM Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

Czytany 24833 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 styczeń 2019 17:52

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

 • Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

 • Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży? Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży?

  Od marca do maja zamknięte były salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, prywatne przychodnie i wiele innych punktów. Podatnicy nie mieli sprzedaży, nie wystawiali paragonów, a więc nie sporządzali też raportów dobowych i miesięcznych. Czy słusznie? Sprawdź, czy musisz wystawiać raporty z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży.