niedziela, 13 styczeń 2019 09:50

Kalendarium zmian w VAT 2019

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Od 1 stycznia 2019 r. weszło też w życie kilka nowych rozporządzeń, dotyczą one m.in. stosowania zwolnień z kas fiskalnych.

 

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie następujące akty prawne:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820)

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 

Opodatkowanie bonów – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV. W ustawie o VAT wprowadzono też nowe definicje, m.in. bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu czy transferu bonu.

 

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego możliwe jest rozliczanie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów unijnych według reguł krajowych. Więcej…

 

Rejestracja podatników VAT – wprowadzono zasadę, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego może odmówić podatnikowi rejestracji bez wymogu powiadomienia go o tym, jeśli wobec podatnika sąd wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna zasada dotyczy wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. Więcej…

 

Ulga na złe długi – skrócono ze 150 do 90 dni okres, po którym wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury sprzedaży. Dłużnik natomiast po upływie 90 dni musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej w całości lub w części faktury. Więcej…

 

Definicje powiązań – wprowadzono istotne zmiany w definicjach powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towaru lub usługi dla celów VAT. Przepis odnosi się do definicji z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej…

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zlikwidowano trzy zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych. Znajdowały się one w poz. 17, 30 i 48 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązującego w 2018 r. Wprowadzono za to zupełnie nowe zwolnienie z kas dla kół gospodyń wiejskich – znajduje się ono w poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia. Więcej…

 

Wniosek o zwrot podatku VAT – zniesiono obowiązek składania wraz z deklaracją VAT odrębnego, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot podatku w przyspieszonym terminie.

 

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.:

 

Kasy fiskalne online – opublikowano przepisy dające producentom prawo do uzyskiwania homologacji dla urządzeń fiskalnych przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Wprowadzono obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe dla niektórych branż w określonych terminach. W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia w sprawie kas, wprowadzono też m.in. nową matrycę stawek VAT oraz obowiązek podpisywania przez operatorów urządzeń oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Więcej…

 

Ulga na kasę fiskalną online – w związku z wprowadzeniem na rynek kas online’owych, zmieniono zasady przysługiwania podatnikom prawa do ulgi na kasę fiskalną. Od 1 maja 2019 r. odliczenie takie przysługuje tylko za zakup kas online’owych. Zmieniono zasady rozliczania ulgi w deklaracji VAT. Wprowadzono też nową pozycję na liście okoliczności obligujących podatnika do zwrotu odliczonej wcześniej ulgi. Więcej…

 

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.

 

Biała lista podatników VAT – wprowadzono nowy wykaz łączący rejestr podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz rejestr podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Biała lista zawiera też m.in. informacje o statusie VAT podatnika. Dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, biała lista podatników VAT pozwala szybko znaleźć dane przedsiębiorcy i je zweryfikować. Docelowo ma stać się narzędziem przeciwdziałającym nadużyciom – nabywcy będą musieli m.in. weryfikować poprawność numeru konta rozliczeniowego swojego kontrahenta. Więcej…

 

Zwolnienie podmiotowe z VAT – rozszerzono katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Niezależnie od rocznej wartości sprzedaży, od 1 września 2019 r. czynnymi podatnikami VAT muszą być m.in. przedsiębiorcy zajmujący się hurtową lub detaliczną sprzedażą części do pojazdów samochodowych i motocykli – niezależnie od sposobu dostawy; dostawcy niektórych towarów prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Internetu lub telefonu, a także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Więcej…

 

 

Zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 r.

 

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – wprowadzono obowiązkowe regulowanie płatności przy zastosowaniu podzielonej płatności. Dotyczy to faktur, których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub równowartość), dokumentujących czynności wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Znalazły się w nim m.in. towary i usługi w poprzednim stanie prawnym objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (wymienione w załącznikach nr 11, 13 i 14 ustawy w brzmieniu sprzed 1.11.2019), a także m.in. dostawa części samochodowych i motocyklowych. Faktura dokumentująca takie czynności musi mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Rozszerzono też możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Jednocześnie uchylone zostały przepisy o zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Więcej…  

 

Zobacz też: Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

Czytany 2907 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 październik 2019 07:53

Artykuły powiązane

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć! Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

  W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r. Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

  Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.