niedziela, 13 styczeń 2019 09:50

Kalendarium zmian w VAT 2019

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Od 1 stycznia 2019 r. weszło też w życie kilka nowych rozporządzeń, dotyczą one m.in. stosowania zwolnień z kas fiskalnych.

 

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie następujące akty prawne:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820)

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 

Opodatkowanie bonów – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV. W ustawie o VAT wprowadzono też nowe definicje, m.in. bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu czy transferu bonu.

 

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego możliwe jest rozliczanie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów unijnych według reguł krajowych. Więcej…

 

Rejestracja podatników VAT – wprowadzono zasadę, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego może odmówić podatnikowi rejestracji bez wymogu powiadomienia go o tym, jeśli wobec podatnika sąd wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna zasada dotyczy wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. Więcej…

 

Ulga na złe długi – skrócono ze 150 do 90 dni okres, po którym wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury sprzedaży. Dłużnik natomiast po upływie 90 dni musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej w całości lub w części faktury. Więcej…

 

Definicje powiązań – wprowadzono istotne zmiany w definicjach powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towaru lub usługi dla celów VAT. Przepis odnosi się do definicji z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej…

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zlikwidowano trzy zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych. Znajdowały się one w poz. 17, 30 i 48 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązującego w 2018 r. Wprowadzono za to zupełnie nowe zwolnienie z kas dla kół gospodyń wiejskich – znajduje się ono w poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia. Więcej…

 

Wniosek o zwrot podatku VAT – zniesiono obowiązek składania wraz z deklaracją VAT odrębnego, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot podatku w przyspieszonym terminie.

 

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.:

 

Kasy fiskalne online – opublikowano przepisy dające producentom prawo do uzyskiwania homologacji dla urządzeń fiskalnych przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Wprowadzono obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe dla niektórych branż w określonych terminach. W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia w sprawie kas, wprowadzono też m.in. nową matrycę stawek VAT oraz obowiązek podpisywania przez operatorów urządzeń oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Więcej…

 

Ulga na kasę fiskalną online – w związku z wprowadzeniem na rynek kas online’owych, zmieniono zasady przysługiwania podatnikom prawa do ulgi na kasę fiskalną. Od 1 maja 2019 r. odliczenie takie przysługuje tylko za zakup kas online’owych. Zmieniono zasady rozliczania ulgi w deklaracji VAT. Wprowadzono też nową pozycję na liście okoliczności obligujących podatnika do zwrotu odliczonej wcześniej ulgi. Więcej…

 

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.

 

Biała lista podatników VAT – wprowadzono nowy wykaz łączący rejestr podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz rejestr podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Biała lista zawiera też m.in. informacje o statusie VAT podatnika. Dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, biała lista podatników VAT pozwala szybko znaleźć dane przedsiębiorcy i je zweryfikować. Docelowo ma stać się narzędziem przeciwdziałającym nadużyciom – nabywcy będą musieli m.in. weryfikować poprawność numeru konta rozliczeniowego swojego kontrahenta. Więcej…

 

Zwolnienie podmiotowe z VAT – rozszerzono katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Niezależnie od rocznej wartości sprzedaży, od 1 września 2019 r. czynnymi podatnikami VAT muszą być m.in. przedsiębiorcy zajmujący się hurtową lub detaliczną sprzedażą części do pojazdów samochodowych i motocykli – niezależnie od sposobu dostawy; dostawcy niektórych towarów prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Internetu lub telefonu, a także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Więcej…

 

 

Zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 r.

 

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – wprowadzono obowiązkowe regulowanie płatności przy zastosowaniu podzielonej płatności. Dotyczy to faktur, których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub równowartość), dokumentujących czynności wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Znalazły się w nim m.in. towary i usługi w poprzednim stanie prawnym objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (wymienione w załącznikach nr 11, 13 i 14 ustawy w brzmieniu sprzed 1.11.2019), a także m.in. dostawa części samochodowych i motocyklowych. Faktura dokumentująca takie czynności musi mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Rozszerzono też możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Jednocześnie uchylone zostały przepisy o zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Więcej…  

 

Zobacz też: Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

Czytany 3370 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 październik 2019 07:53

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć! Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

  W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.