niedziela, 13 styczeń 2019 09:50

Kalendarium zmian w VAT 2019

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Od 1 stycznia 2019 r. weszło też w życie kilka nowych rozporządzeń, dotyczą one m.in. stosowania zwolnień z kas fiskalnych.

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 

Opodatkowanie bonów – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV. W ustawie o VAT wprowadzono też nowe definicje, m.in. bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu czy transferu bonu.

 

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego możliwe jest rozliczanie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów unijnych według reguł krajowych. Więcej…

 

Rejestracja podatników VAT – wprowadzono zasadę, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego może odmówić podatnikowi rejestracji bez wymogu powiadomienia go o tym, jeśli wobec podatnika sąd wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna zasada dotyczy wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. Więcej…

 

Ulga na złe długi – skrócono ze 150 do 90 dni okres, po którym wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury sprzedaży. Dłużnik natomiast po upływie 90 dni musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej w całości lub w części faktury. Więcej…

 

Definicje powiązań – wprowadzono istotne zmiany w definicjach powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towaru lub usługi dla celów VAT. Przepis odnosi się do definicji z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej…

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zlikwidowano trzy zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych. Znajdowały się one w poz. 17, 30 i 48 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązującego w 2018 r. Wprowadzono za to zupełnie nowe zwolnienie z kas dla kół gospodyń wiejskich – znajduje się ono w poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia. Więcej…

 

Wniosek o zwrot podatku VAT – zniesiono obowiązek składania wraz z deklaracją VAT odrębnego, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot podatku w przyspieszonym terminie.

 

Zobacz też: Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

Czytany 320 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 styczeń 2019 08:27

Artykuły powiązane

 • Kiedy kasa fiskalna przy usługach porządkowych w 2019 r. Kiedy kasa fiskalna przy usługach porządkowych w 2019 r.

  Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach zniknęły z katalogu zwolnień przedmiotowych z kas fiskalnych. Wśród podatników, którzy będą musieli wprowadzić kasę w działalności, znajdą się m.in. kominiarze i tępiciele szkodników. Sprawdź, jakie dokładnie czynności objęła ta zmiana. Dowiedz się też, do kiedy trzeba kupić kasę i jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w tym zakresie.

 • Obowiązek korekty podatku VAT w 90 dni od terminu płatności w 2019 r. Obowiązek korekty podatku VAT w 90 dni od terminu płatności w 2019 r.

  Zmiany wprowadzone w ustawie o VAT mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Od nowego roku z ulgi na złe długi można skorzystać już po 90 dniach od upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub z umowy. Skrócony termin dotyczy nie tylko wierzyciela, ale też dłużnika. Poznaj nowe zasady korygowania podatku VAT przy braku zapłaty w 2019 r.

 • Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł w 2019 r. Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł w 2019 r.

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży wciąż mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak w praktyce zastosować nowe przepisy, kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego i jakich czynności nie uwzględnia się przy wyliczaniu całości obrotu. Dowiedz się też, kiedy wprowadzić kasę fiskalną w działalności po przekroczeniu limitu 20.000 zł.

 • VAT od 1 stycznia 2019 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r.

  Kwestie związane z dokonywaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a co za tym idzie także stosowania kas fiskalnych, uregulowane zostały w kilku różnych aktach prawnych. Ogólne zasady używania urządzeń rejestrujących w działalności znajdują się w ustawie o VAT. Bardziej szczegółowe wytyczne określono w osobnych rozporządzeniach.