niedziela, 13 styczeń 2019 09:50

Kalendarium zmian w VAT 2019

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Od 1 stycznia 2019 r. weszło też w życie kilka nowych rozporządzeń, dotyczą one m.in. stosowania zwolnień z kas fiskalnych.

 

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie następujące akty prawne:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820)

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 

Opodatkowanie bonów – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV. W ustawie o VAT wprowadzono też nowe definicje, m.in. bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu czy transferu bonu.

 

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego możliwe jest rozliczanie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów unijnych według reguł krajowych. Więcej…

 

Rejestracja podatników VAT – wprowadzono zasadę, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego może odmówić podatnikowi rejestracji bez wymogu powiadomienia go o tym, jeśli wobec podatnika sąd wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna zasada dotyczy wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. Więcej…

 

Ulga na złe długi – skrócono ze 150 do 90 dni okres, po którym wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury sprzedaży. Dłużnik natomiast po upływie 90 dni musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej w całości lub w części faktury. Więcej…

 

Definicje powiązań – wprowadzono istotne zmiany w definicjach powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towaru lub usługi dla celów VAT. Przepis odnosi się do definicji z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej…

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zlikwidowano trzy zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych. Znajdowały się one w poz. 17, 30 i 48 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązującego w 2018 r. Wprowadzono za to zupełnie nowe zwolnienie z kas dla kół gospodyń wiejskich – znajduje się ono w poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia. Więcej…

 

Wniosek o zwrot podatku VAT – zniesiono obowiązek składania wraz z deklaracją VAT odrębnego, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot podatku w przyspieszonym terminie.

 

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.:

 

Kasy fiskalne online – opublikowano przepisy dające producentom prawo do uzyskiwania homologacji dla urządzeń fiskalnych przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Wprowadzono obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe dla niektórych branż w określonych terminach. W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia w sprawie kas, wprowadzono też m.in. nową matrycę stawek VAT oraz obowiązek podpisywania przez operatorów urządzeń oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Więcej…

 

Ulga na kasę fiskalną online – w związku z wprowadzeniem na rynek kas online’owych, zmieniono zasady przysługiwania podatnikom prawa do ulgi na kasę fiskalną. Od 1 maja 2019 r. odliczenie takie przysługuje tylko za zakup kas online’owych. Zmieniono zasady rozliczania ulgi w deklaracji VAT. Wprowadzono też nową pozycję na liście okoliczności obligujących podatnika do zwrotu odliczonej wcześniej ulgi. Więcej…

 

Zobacz też: Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

Czytany 1239 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 maj 2019 10:42

Artykuły powiązane

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży! Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży!

  Najchętniej wybierana przez lekarzy i prawników, ceniona przez właścicieli małych gastronomii, doskonała do każdej pracy mobilnej – kasa fiskalna Novitus NANO już jest dostępna w wersji online! Komunikuje się z repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej i spełnia wszystkie wymagania stawiane kasom online’owym. Sprawdź, co nowego znajdziesz w kasie NANO Online!

 • Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

  Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

Więcej w tej kategorii: « VAT w 2019 r. – Poradnik