środa, 15 luty 2017 11:43

Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

Nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 r. przyniosła podatnikom sporo istotnych zmian. Jak wyjaśnił ustawodawca, mają one na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa.

Wśród najważniejszych nowości należy wymienić przede wszystkim rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zwiększenie limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT, zaostrzenie regulacji dotyczących rejestrowania podatników VAT i wykreślania podmiotów z rejestru, ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne, wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku nierzetelnego rozliczania VAT, a także zmianę zakresu danych, które powinna zawierać ewidencja VAT.

 

Jedne z najistotniejszych zmian w 2017 r. dotyczą obowiązku składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne.

 

Elektroniczne deklaracje VAT w 2017 r.

Ustawa nowelizacyjna od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła wymóg składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez następujące grupy podatników:

 • Obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE
 • Dostawców i nabywców towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
 • Obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 drogą elektroniczną

 

Zamiarem ustawodawcy jest objęcie wszystkich podatników obowiązkiem przesyłania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu planuje się wprowadzenie odpowiednich przepisów, jednak dopiero w 2018 roku.

 

Ważne!

Jeżeli:

- dokonujesz transakcji z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej,

- sprzedajesz lub nabywasz towary czy też usługi objęte odwrotnym obciążeniem

- obejmuje cię obowiązek wysyłania elektronicznie deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11, zeznań PIT-40

masz obowiązek wysyłania deklaracji VAT elektronicznie!

 

Miesięczne informacje podsumowujące

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek przesyłania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne. Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r., informacje te składa się drogą elektroniczną:

Art. 100

(…)

3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.

 

Zmiany dotyczą zarówno informacji podsumowujących VAT-UE, jak i informacji w obrocie krajowym VAT-27. Regulacje dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-27 przez podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, znajdują się w art. 101a ust. 2 znowelizowanej ustawy:

Art. 101a

(…)

2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Nowe przepisy ustalają także proces postępowania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej VAT-UE lub VAT-27. Zgodnie z art. 101 oraz 101a ust. 4 ustawy o VAT, korektę tej informacji należy złożyć niezwłocznie – również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Więcej o zmianach w VAT 2017 czytaj w Poradniku

Czytany 3613 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 luty 2017 17:55

Artykuły powiązane

 • Odwrotne obciążenie VAT dla usług budowlanych w 2017 r. Odwrotne obciążenie VAT dla usług budowlanych w 2017 r.

  Już od początku 2017 r. podatnicy świadczący usługi budowlane jako podwykonawcy rozliczają wykonywane usługi przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. W ustawie o VAT wymieniono aż 47 takich usług. W związku z wątpliwościami podatników Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie podatkowe, w którym udzielono odpowiedzi na osiem najczęściej pojawiających się pytań przedsiębiorców.

 • Jak stosować odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w 2017 r. Jak stosować odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w 2017 r.

  Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie podatkowe dotyczące odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących usług budowlanych. Udzielono w nim odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników. Dowiedz się, czym są objaśnienia podatkowe – nowy instrument ustawodawcy – oraz jak należy rozumieć przepisy dot. odwrotnego obciążenia w zakresie usług budowlanych.

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Usługi budowlane rozliczane jako odwrotne obciążenie w 2017 r. Usługi budowlane rozliczane jako odwrotne obciążenie w 2017 r.

  Dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego skłoniło ustawodawcę do rozszerzenia katalogu czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o 47 usług budowlanych. Znalazły się one w zupełnie nowym załączniku do ustawy o VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach dla usług budowalnych VAT należny rozlicza nabywca i zobacz katalog wszystkich nowych czynności z załączników nr 11 i 14.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany