czwartek, 29 grudzień 2016 21:21

VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Spis treści

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT 2017

Ustawa nowelizacyjna zmieniła brzmienie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w którym wskazano kwotę limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT. Dotychczasowy limit wartości sprzedaży, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym uprawnia podatników do korzystania ze zwolnienia z VAT, został podniesiony z 150.000 zł do 200.000 zł.

 

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.:

Art. 113.  1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

Zgodnie z art. 113 ust. 9 tejże ustawy, u podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku, sprzedaż może korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu wyliczonego w proporcji do okresu prowadzenia działalności.  

 

Wartość sprzedaży, o której mowa w powyższych przepisach, ustala się w kwocie netto. Ponadto w wyliczeniu tym nie należy brać pod uwagę czynności określonych w art. 113 ust. 2 ustawy:

Art. 113

(…)

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

W art. 18 ustawy nowelizacyjnej znajduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym ze zwolnienia z VAT w 2017 r. mogą korzystać również podatnicy, których wartość sprzedaży w roku 2016 przekroczyła 150.000 zł, ale nie przekroczyła 200.000 zł. Dotyczy to także podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku – przy czym w takim wypadku kwoty te należy ustalić w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Czytany 9350 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 marzec 2017 14:24

Artykuły powiązane

 • Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy zachęcają do zgłaszania przypadków zaniżania minimalnej stawki godzinowej za pracę na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2017 r. PIP przeprowadziła już 220 kontroli, a do końca roku planuje ich przeprowadzić jeszcze 20 tys. Przestrzeganie przez polskich pracodawców nowych przepisów dotyczących stawki 13 zł za godzinę było przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS i PIP.

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

  Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

 • Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie? Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie?

  Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne. Niektórzy jednak mogą rozliczać się co kwartał. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale uległo istotnym ograniczeniom. Sprawdź, kto w 2017 r. wciąż może skorzystać z tej preferencji.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany