środa, 15 luty 2017 20:03

Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Zachowanie zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. ucieszyło wielu przedsiębiorców. Zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż mogą z niego korzystać, jeśli ich obrót nie przekroczy limitu określonego w rozporządzeniu. Sprawdź, jak wyliczyć kwotę limitu do zwolnienia z kas w 2017 r., jakich czynności nie uwzględniać w tym wyliczeniu oraz w jakim terminie wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177), które weszło w życie 1 stycznia 2017 r., przyniosło podatnikom sporo nowości. Ustawodawca zdecydował się zlikwidować 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy dla przedsiębiorców świadczących m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne czy usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów. Wprowadzono za to aż dwa nowe zwolnienia, a także nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas.

W 2017 r. podatnicy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej mogą korzystać podatnicy, których obrót netto w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Przy czym w celu ustalenia prawa do zwolnienia należy wziąć pod uwagę wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się obrotu z tytułu czynności, o którym mowa w poz. 37 i 50  załącznika do rozporządzenia. Wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas nie przysługuje podatnikom, którzy zajmują się dostawą towarów lub świadczeniem usług wymienionych w § 4 rozporządzenia. Przedsiębiorcy ci muszą mieć kasę fiskalną bez względu na obrót – już od pierwszej wykonanej czynności.

 

Limit do kasy - netto czy brutto

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z kas przedsiębiorcy nieraz mają wątpliwości, czy powinni uwzględnić obrót w kwocie brutto czy netto. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT sprawa jest jasna – biorą oni pod uwagę całość należności brutto.

Natomiast czynni podatnicy VAT uwzględniają obrót wynikający z dokumentów sprzedaży w kwocie netto – bez podatku VAT.

 

Wyliczenie limitu proporcjonalnego do zwolnienia z kas w 2017 r.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych rozpoczynają w trakcie roku podatkowego, wysokość limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

 

Limit proporcjonalny wylicza się według następującego schematu:

20.000 zł / 365 x liczba dni

 

Liczbę dni ustala się od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku podatkowego. Przykładowo firmie, która rozpoczyna sprzedaż 15 lutego 2017 r., do końca roku pozostało 320 dni. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dla tej firmy w 2017 r. wynosi 17.534,25 zł (20.000 zł / 365 x 320).

 

Należy przy tym podkreślić, iż § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wskazuje na prawo do zwolnienia dla podatnika rozpoczynającego sprzedaż, którego przewidywany obrót nie przekroczy limitu proporcjonalnego. Oznacza to, iż od podatników spodziewających się osiągnąć obroty wyższe kasa fiskalna wymagana jest praktycznie od samego początku.

 

Przekroczenie limitu w 2017 r. – kiedy wprowadzić kasę

Podatnik, którego obrót przekroczy limit 20.000 zł lub limit niższy liczony w proporcji, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w takim przypadku ma on obowiązek wprowadzić urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit. Przykładowo podatnik, którego obrót przekroczył limit w dniu 16 marca 2017 r., kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić w działalności najpóźniej 1 czerwca 2017 r.

 

Należy przy tym pamiętać, iż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy wymaga nie tylko zakupienia odpowiedniego urządzenia, ale też złożenia w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjowania oraz dokonania przez uprawnionego serwisanta fiskalizacji kasy. Aby nie spóźnić się z dopełnieniem tego obowiązku, należy więc rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem nawet kilka tygodni wcześniej.

 

Terminowe wprowadzenie urządzenia fiskalnego jest bardzo istotne – to jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego. Za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku ustawodawca przewidział również dotkliwe sankcje. Według art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, grzywna za brak kasy lub niewydanie paragonu fiskalnego może wynieść do 180 stawek dziennych. Natomiastart. 111 ust. 2 ustawy o VAT uprawnia organy podatkowe do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego. Bez wątpienia warto więc dbać o terminowe dopełnienie wszystkich obowiązków.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – Specjalna oferta promocyjna

Czytany 33577 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 listopad 2017 19:05

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.