wtorek, 14 marzec 2017 20:21

Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

Nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła trzy nowe pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do doręczeń, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo ogólne. Przy czym to ostatnie można ustanawiać od 1 lipca 2016 r.

Pełnomocnictwo ogólne to upoważnienie do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej – składa się je na druku PPO-1. Pełnomocnictwo szczególne to upoważnienie do działania w konkretnej sprawie podatkowej lub w innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – składa się je na druku PPS-1. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń to upoważnienie do odbioru korespondencji w imieniu osoby przebywającej czasowo poza granicami kraju, składane na druku PPD-1.

 

Nowe wzory druków pełnomocnictw

Dnia 1 marca 2017 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia zmieniające wzory druków pełnomocnictw oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 138) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu z Ministra Finansów z dnia 21.06.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 916). W załącznikach do tego aktu prawnego znalazły się nowe wzory formularzy pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1.

Natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 349) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330). W załącznikach do tego aktu prawnego znalazły się nowe wzory formularzy pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 oraz pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1, a także zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – odpowiednio OPS-1 i OPD-1.

 

Ważne!

Od 1 marca 2017 r. obowiązują następujące wersje druków pełnomocnictw i zawiadomień:

PPO-1(2) – Pełnomocnictwo ogólne

PPS-1(2) – Pełnomocnictwo szczególne

PPD-1(2) – Pełnomocnictwo do doręczeń

OPO-1(1) – Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

OPS-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

OPD-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Należy przy tym podkreślić, iż pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie składa się drogą elektroniczną przez Portal Podatkowy. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających elektroniczne przesłanie dokumentów osoba zgłaszająca może posłużyć się formularzem papierowym.

 

Kliknij i pobierz bezpłatnie aktualne druki pełnomocnictw i zawiadomień o zmianie

Czytany 50216 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 marzec 2017 21:52

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017 Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

  Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

 • Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1?

  Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

 • Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1

  Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 • Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015 Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015

  Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.